Perry Rhodan Neo 242 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 242
Název:Bouře nad Olympem
(Sturm über Olymp)
Autor:Lucy Guth
Vydáno poprvé:23. prosince 2020
Vydáno v češtině:-
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Howard Snipes

Iratio Hondro

Jessica Tekenerová

Perry Rhodan

Proht Meyhet

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty, a protivníky zvenčí a v neposlední řadě i temným životem.

Perry Rhodan doufal, že se mu toto nebezpečí podařilo odvrátit ve středu Galaxie. Po svém návratu si však opět uvědomuje, že nepřítel ještě není ani zdaleka poražen. Zvláště proto, že Iratio Hondro, hladovějící po moci, je stále pod vlivem temného života.

Terrancům se nakonec bezohledného despotu podaří vyhnat z Plophosu a Epsalu – ale pak k sobě Perryho Rhodana zavolá císař z Olympu. V soustavě Castor dochází k dramatickému vývoji – Iratio Hondro zřejmě rozpoutal BOUŘI NAD OLYMPEM…


Agent GHOSTU Howard Snipes přilétá na Olymp, kde mu bylo přiděleno nové místo v tajné základně Oddělení III. Novým pracovištěm ho provází jeho předchůdkyně Lisa Arlonová. Základna, která se nachází v podzemní části pobočky GCC v Trade City, je společným výzkumným pracovištěm Terranců a Mistrů ostrovů, proto zde mimo jiné potkává i některé zástupce národů z Andromedy, jako jsou Etrinonové, Thetisané nebo Kur'šidé. A úkolem Howard Snipese není nic menšího, než se stát novým styčným důstojníkem mezi Terranci a Prohtem Meyhetem, velvyslancem Andromedy na Olympu a Faktorem II Mistrů ostrovů.

Iratio Hondro a Jessica Tekenerová se nachází v jednom z hotelů v Trade City na Olympu. Hondrovým terčem zde ale není ani aktivace planetárního stroje, ani převzetí moci nad Císařem z Olympu. Jeho cílem je dostat se transmiterem do Sluneční soustavy, přesněji na Měsíc. Houbové spory infikované temným životem, které si Hondro přivezl s sebou z Epsalu, chce totiž použít k ovládnutí NATHANA. Domnívá se, že díky němu by pak mohl řídit celý nonagon a tím také rozšířit svůj sugestivní vliv na celou lokální bublinu. Protože je ale Hondro právě teď nejhledanější osobou v celém Solárním impériu, není ani pro něj snadné dostat se slunečním transmiterem k Zemi. Rozhodne se tedy využít síť svých bývalých spolupracovníků na Olympu.

CREST II po obdržení zprávy od Nathalie Rhodan da Zoltral ihned přilétá do soustavy Castor. Perry Rhodan, Thora i oba jejich synové Thomas a Farouq se okamžitě vydávají za ní. Nejedná se však o rodinné setkání, vedle Nathalie, nebo spíše Ansona Argyrise, se naléhavé schůzky účastní i Proht Meyhet. Rhodanovi samozřejmě o tajné základně Mistrů ostrovů na Olympu vědí, stejně tak i to, že zde probíhá výzkum nových technologií, které by mohly nahradit halaton a případně i vyřešit problém selhávajících buněčných aktivátorů. Meyhet však přítomné nyní informuje o tom, že na základně byly zaměřeny zvláštní impulsy vycházející z místa vzdáleného asi 400 km od Trade City – což může znamenat, že planetární stroj na Olympu byl aktivován. Zdá se tedy, že terranská kolonie v soustavě Castor je Hondrovým dalším cílem. Argyris po Plophosanovi vyhlásí pátrání.

Lisa Arlonová provádí Howarda Snipese dalšími částmi jeho nového pracoviště. Ukazuje se, že v jedné z laboratoří se nachází také nefunkční a dlouho nepoužívaný buněčný aktivátor. Pokus o jeho zprovoznění, stejně jako dalších halatonových technologií, však zatím nebyl úspěšný. Jediné oddělení, které pro něj prozatím zůstává tajemstvím, je Úroveň 3, do níž měla i agentka přístup pouze v doprovodu samotného Meyheta. Poté, co mu představí nejbližší spolupracovníky Faktoru II, Etrinona Simka Heelana and Thetisanku Keatru Minx, rozloučí se se Snipesem, protože má odletět zpět na Zemi.

Hondro a Jessica vstupují do podniku zvaného Seyminy tajné touhy. Atraktivní Seyma je jednou z Hondrových starých známých. Požádá ji, aby mu zařídila cestu transmiterem do Sluneční soustavy. To ale Seyma odmítá, protože si je vědoma, že vše momentálně podléhá velmi přísným kontrolám. Oba odchází do vedlejšího baru, kde chce Hondro vymyslet jiný plán. Náhodou od vedlejšího stolu zaslechne, jak se tři muži baví o tom, že se pokusí vloupat do tajné zabezpečené základy ve 3. okrsku a Hondro přemýšlí, jak tuto informaci využít pro sebe.

Proht Meyhet si ještě pozdě večer k sobě zavolá Snipese a vezme ho do přísně zabezpečené Úrovně 3. Mezitím mu sděluje, že výzkum, který zde probíhá, má také co dočinění s buněčnými aktivátory. Snipes, jenž se touto problematikou sám zabývá, se dozvídá, že situace je opravdu vážná a Mistři ostrovů se potýkají se stále častějšími výpadky. Několik Mistrů je odkázáno na trvalou lékařskou pomoc, i proto se Meyhet raději nevzdaluje od svého lodi, která mu ji nejlépe dokáže zajistit v případě nouze. Snipes poté s překvapením zjišťuje, že tajemství, které Faktor II na Ůrovni 3 skrývá, je bafomet.

Hondro se od bývalého údržbáře v budově GCC, který byl vyhozen za krádež, dozvídá, že se v podzemní základně pravděpodobně pracuje na vývoji nových zbraní. Hondro se i s Jessicou vydává do 3. okrsku, kde mu do rány padne právě Lisa Arlonová, která mu pod jeho vlivem prozradí, že se ve skutečnosti jedná o tajnou základnu Mistrů ostrovů. Hondro to vidí jako svou šanci, protože doufá, že by zde právě přítomný Faktor II mohl mít jednu ze svých lodí, s níž by průlet transmiterem byla hračka.

Příštího dne ráno se Thora vrací zpět na CREST II a na Olympu se k Rhodanovým připojí Gucky, John Marshall, Omar Hawk se svým okrillem Watsonem a překvapivě i Ronald Tekener, jehož doprovází Sud, protože je po náročné operaci srdce stále ve špatné kondici. Pátrání po sestře mu však nikdo nedokáže rozmluvit. V Trade City se momentálně rozbíhá hon na Hondra. Perry Rhodan a Farouq se zatím vydávají na místo, kde by se měl nacházet planetární stroj. Po příletu ale zjišťují, že vchod do zařízení je dosud neporušený, proto předpokládají, že Hondra musí hledat někde jinde.

Hondro se setkává s mužem jménem Banjo a jeho kumpány, kterým slibuje velkou odměnu, pokud ho dostanou do tajné základny ve 3. okrsku. Mezitím, co spolu dohadují plán, má Jessica nařízeno počkat venku. Na ulici náhle spatří svého bratra, ale i přesto, že se za ním chce rozběhnout, Hondrovy temné myšlenky ji zadrží.

Farouq dostává zprávu od Toma, protože se Tekener dostal do problémů, vrací se proto ihned zpět. Tekener se zapletl do rvačky s několika obyvateli Trade City, když se pokoušel projít davem, protože se mu zdálo, že uviděl svou sestru. Incident nakonec vyřeší policie, Tekener však za své chování dostane od Rhodana řádně vyčiněno. Tom s Marshallem zjišťují, že Hondro a Jessica byli viděni v nedalekém baru ve společnosti několika známých kriminálníků.

Howard Snipes je ze zjištění bafometovy existence značně rozrušen a neví, zda má tuto skutečnosti nahlásit svému nadřízenému, Niku Quintovi. Tyto smrtící nástroje, ochránci svých pánů Mistrů ostrovů byly považovány za vymřelé. Meyhet Snipesovi prozrazuje, že byl tento bafomet objeven, když Mistři pomáhali Terrancům s budováním nových transmiterových cest na staré základně na planetě Aklur, kde se také nacházela kontrolní stanice velkého transmiteru v soustavě Castor. Nyní považuje Meyheta za svého nového pána. Faktor II doufá, že bytost tvořená kreellem by mohla mít rozhodující úlohu při opravě aktivátorů, protože kreell, stejně jako molkex, nebyly uzavřením velké ruptury nijak výrazně ovlivněny. Nejprve je ale nutné rozluštit tajemství výroby bafometů, které si nejspíš vzal do hrobu jejich tvůrce, Modulan Baar Lun.

Hondro s Banjem a jeho nohsledy vpadnou do ústředí GCC a bez skrupulí zabíjí každého, kdo se jim dostane do cesty, takže se jim bez větších problémů daří proniknout do spodních pater základny, kde to vypadá jako na bojišti. Situace je o to horší, protože se kvůli nastraženým bombám zřítila i celá vrchní část budovy. Hondro doufá, že se na Úroveň 3 dostane díky kartě Lisy Arlonové, ta už ale nefunguje. Proto se rozhodne, že se pokusí dostat pod kontrolu samotného Meyheta.

Rhodanův tým pátrá po Hondrovi a Jessice v okolních barech, ale na žádné nové stopy už nenarazí. Další vodítko jim poskytne až náhodná žena jdoucí po ulici, která je oba viděla v kavárně ve 3. okrsku. V tom volá Anson Argyris a sděluje, že z ústředí GCC bylo hlášeno několik rozsáhlých explozí a přerušen kontakt se základnou. Všichni se proto ihned vydávají na místo.

Snipes, Meyhet i jeho dva spolupracovníci zjišťují, že základna byla napadena. Uvědomují si, že za útokem může stát Hondro, proto chce Snipes dostat Meyheta co nejdříve do bezpečí. Faktor II však nechce opustit své podřízené. V tom si také uvědomí, že se mu Hondro chce dostat do hlavy a snaží se bránit. Bafomet vycítí, že je jeho pán v nebezpečí a smrtící stvoření se vydává za jeho zdrojem…

Pro Hondra není vůbec snadné dostat Meyheta pod kontrolu. Plophosan je očividně na pokraji svých sil a vyčerpán svým předešlým výstupem na Epsalu. A pak se před ním objeví bafomet, stvoření, jež nedokáže ovládat, protože nemá vlastní vůli. Ostatní se ho snaží zastavit, ale proti bytosti z kreellu nemají nejmenší šanci. Proto se Hondro opět soustředí na ovládnutí Meyheta. Mezitím pošle Jessicu pryč na kosmodrom, aby připravila jejich loď.

Rhodan i ostatní vidí zkázu, která zůstala po Hondrových kumpánech. Místo budovy GCC se na místě nachází jen obří kráter, v jehož centru právě mohou sledovat probíhající boj Plophosana s bafometem, kterého zde nikdo z nich opravdu nečekal. Rhodan požádá Thoru o posily a sám se s ostatními vydává zastavit Hondra. Mezitím, co se mutanti, Hawk a Watson pokouší bafometa alespoň zpomalit, objevuje se na scéně Meyhet se svým spolupracovníkem. Meyhet Hondrovi stále vzdoruje, ale mutantům se již bafometa dál nedaří zadržet. Když se dostane až k Hondrovi, jakoby nic mu utrhne část levé ruky. Z posledních sil se mu do svého vlivu nakonec pořadí dostat alespoň Snipese. Hondra pak znenadání vyzvedne kluzák a opět uniká pryč. Zdá se, že bafometova energie již úplně vyhořela a stvoření nemůže nikoho dalšího ohrozit. Po Jessice Tekenerové také není ani stopy. Na místo neštěstí však přijíždějí záchranné týmy, které se z trosek pokouší vyprostit přeživší.

Hondro ve Snipesově doprovodu cestou na kosmodrom několikrát změní dopravní prostředek a vždy přikáže řidiči, aby spáchal sebevraždu. Snipes si také všímá, že z Hondrovy utržené ruky vytéká jakási temná substance, která zdánlivě nabírá na tvaru. U Hondrovy lodi se Snipes setkává s Jessicou a zjišťuje, že plavidlo je naplněné gemingovými drúzami a sporami infikovanými temným životem. Poté vidí, jak v Jessice vyvolává nesnesitelná muka, ale nezabije ji. Žena následně odchází pryč z lodi. Snipes ještě stačí odeslat několik zpráv a fotografií Niku Quintovi a místní policii. Poté, co zjistí, že ho Hondro už také nepotřebuje, je jím zastřelen.

Rhodan s Nathalie sledují zpovzdálí záchranné akce na místě bývalé budovy GCC. Shodnou se, že Hondro je pravděpodobně čím dál zoufalejší, protože se uchyluje ke stále krutějším činům. Poté se k nim připojí Meyhet, který se překvapivě omlouvá za to, že Terrance neinformoval o bafometově existenci. Meyhet je také přesvědčen, že vzhledem k tomu, že se problém nefunkčních aktivátorů už netýká Rhodana ani jeho ženy, nemá důvod se jím zabývat. Rhodan ho však ujišťuje o opaku, protože v ohrožení jsou i jeho další nejbližší přátelé. Objeví se Tom, který byl právě informován, že na kosmodromu byla nalezena Jessica. Gucky s Tomem i Tekenerem ihned teleportuje za ní.

Jessica Tekenerová je následně převezena na medostanici CRESTU II, kde se o ni stará šéflékař Drogan Steflov. Její bratr ji samozřejmě ani na moment neopouští. Tom se snaží zjistit, co jí Hondro prováděl a zda ještě stále nepociťuje jeho vliv. Jessica ale tvrdí, že se cítí dobře. Podobné obavy jako jeho syn má i Perry Rhodan. Doktor Steflov ho ujišťuje, že prozatím je vše v normě, ale Jessica bude podrobena dalším testům. Jessica sama si však uvědomuje, že ji Hondro sice propustil, ale vše, co říká, a co dělá, je stále pod jeho vlivem a ona sama se nedokáže nijak bránit.