Perry Rhodan Neo 241 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 241
Název:Sporová bouře
(Sporensturm)
Autor:Lucy Guth
Cyklus:Temný život / Nonagon
Vydáno poprvé:10. prosince 2020
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Iratio Hondro

Perry Rhodan

Jessica Tekenerová

Ronald Tekener

Donna Stetsonová

Thomas Rhodan da Zoltral

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty i protivníky zvenčí. Galaxii děsí například strašlivá síla v podobě temného života.

Perry Rhodan doufal, že se mu toto nebezpečí podařilo odvrátit ve středu Galaxie. Po svém návratu si však opět uvědomuje, že nepřítel ještě není ani zdaleka poražen. Zvláště proto, že Iratio Hondro, hladovějící po moci, je stále pod vlivem temného života.

Na Plophosu se nyní podařilo vymanit se z Hondrovy tyranie, pak je ale přerušen kontakt s terranskou kolonií na Epsalu. Perry Rhodan se znovu setkává se svým protivníkem a je konfrontován s Hondrovou nejnebezpečnější zbraní – ničivou SPOROVOU BOUŘÍ…


Memde Abimola pracuje jako technik v sekci fúzních reaktorů CRESTU II. Je také jedním z několika členů posádky, kteří stále ještě pociťují efekty manipulačního parazita, jímž byli infikováni pirátskými Druuwy během mise do středu Galaxie. V baru na palubě křižníku potká Donnu Stetsonovou, pozitronickou specialistku, jež byla nedávno přidělena do SENECOVA týmu. V poslední době se oba dva spřátelili, pak ale Abimola z ničeho nic odchází zpět na své pracoviště. Jeho vedoucí ho však pošle na medostanici, protože se opět zcela necítí ve své kůži.

Perry Rhodan je na cestě do konferenční místnosti CRESTU II, když ho zavolá Reginald Bull. Dozvídá se od něj, že bylo přerušeno spojení s kolonií na Epsalu poté, co bylo obdrženo nouzové volání. Na konferenci, jíž se mimo Rhodana účastní také Thora, jejich oba synové Thomas a Farouq a největší špičky Terranké unie, je nakonec rozhodnuto, že se i přes nynější křehké vztahy s koloniemi CREST II vydá na pomoc Epsalu. Je totiž velice pravděpodobné, že i zde došlo k aktivaci planetárního stroje.

Donna Stetsonová i v novém pracovním kolektivu cítí, že ji její noví kolegové nepřijímají úplně nejlíp. Zato si velmi dobře rozumí se SENECOU, kterému svěří podivnou příhodu v baru se svým přítelem Abimolou.

CREST II přilétá do soustavy Altair. Na volání nikdo z povrchu planety nereaguje. Velení se ale zdráhá přiblížit se, aby kolonisty případně svou přítomností neprovokovalo. Thora tedy rozhodne vyslat na průzkum alespoň space-disk. Poté jsou ale k překvapení všech kontaktováni Iratiem Hondrem, který si přeje mluvit pouze s Rhodanem. Požaduje, aby se okamžitě stáhli ze soustavy, protože jako rukojmí drží všechny kolonisty. Křižník tedy odlétá do bezpečné vzdálenosti, ale i tak jsou na planetu vyslány sondy. Ulice hlavního města Rimdanu jsou až na výjimky opuštěné. Lidé se pohybují jakoby v polospánku. Ve vzduchu se vznáší mraky houbových spor. Je zřejmé, že díky nim má Hondro kolonii pod kontrolou, stejně jako to dokázal již v minulosti, kdy se sporové mraky nakažené temným životem staly málem osudným i CRESTU II.

Memde cestou na ošetřovnu, kam nakonec nedojde, slyší hlas, který mu dává různé příkazy. Vezme si zbraň a vrací se zpět do strojovny, kde má za úkol zmanipulovat fúzní reaktory tak, aby se přetížily a vybuchly. Není schopen cizím příkazům odolávat. Svým kolegům, jejichž pomoc potřebuje, vyhrožuje zbraní. Ve stejnou dobu SENECA hlásí Donně Stetsonové, že na palubě zaznamenává několik podobných incidentů, při nichž se různí členové posádky snaží sabotovat CREST II. S pomocí umělé inteligence zjistí, co mají všichni útočnici společného.

Jessica Tekenerová prožívá romantický večer s Thomasem Rhodanem na břehu jezera Gošun. Nakonec si ale uvědomuje, že to je jen jedna z dalších vzpomínek, které jí chce Iratio Hondro znechutit. Poté, co na Archetzu prošla časovou studnou, spadla Hondrovi doslova k nohám na Plophosu. Od té doby je v jeho moci, a i když si vše uvědomuje, nemůže se jeho příkazům nijak bránit. Hondro ji drží proto, aby se pomstil Ronaldu Tekenerovi za jeho zradu.

Donna běží do strojovny, kde zjišťuje, že Abimola přetížil reaktory a vypnul chlazení. Ona i jeho kolegové vidí, že se chová jinak než obvykle. Protože je Abimola jediný, kdo může reakci deaktivovat, obrátí zbraň proti sobě. Guckymu a Johnu Marshallovi se ho ale podaří zastavit a získat od něj deaktivační kód. To zprvu není snadné, ale poté, co se mutanti dozví, že je technik jedním z těch, kteří jsou stále infikováni druuwským parazitem, ví, jak dostat Hondra z jeho hlavy. Následkem sabotáží je na palubě několik zraněných členů posádky, Hondrova akce si naštěstí nevyžádala žádné životy ani vážnější škody. Sud Rhodanovi vysvětluje, že více než tucet členů posádky je stále infikováno druuwským myceliem, které ovlivňuje mozek. Hondro tuto slabost pravděpodobně objevil a využil ve svůj prospěch. Stejně tak pomocí houbových spor drží jako rukojmí i všechny obyvatele Epsalu.

Iratio Hondro se usídlil v jednom z domů v Rimdanu, kde mu jeho obyvatelé, muž, žena a jejich náctiletý syn Cem, dělají služebné. Jessica Tekenerová a Cem v nestřežené chvíli zjistí, že houbové spory, které pokrývají tváře všech Epsalanů, lze odstranit a přerušit tak Hondrův vliv. Zdá se, že je jejich pokus úspěšný a Cem se vydává na útěk.

V centrále CRESTU II z povrchu planety zaměřují gigantický sporový vír, který se pomalu pohybuje epsalskou džunglí. Vzhledem k tomu, že Hondro spory pravděpodobně přitahuje, je nyní známa i jeho přibližná lokace. Rhodan nakonec rozhodne, že se osobně, v doprovodu Toma, Farouqa, Guckyho a Omara Hawka, vydá na povrch ve stíhačce dragonfly, která bude speciálně upravena tak, aby ji nešlo detekovat.

Ronald Tekener je naštvaný na Rhodana, protože ho nevzal sebou. Věří, že kde je Hondro, bude i jeho sestra. Jde do baru, kde potkává Donnu Stetsonovou, s níž se dá do řeči. Pozitronická specialistka mu prozradí, že by mu byla teoreticky schopná pomoct dostat se na Epsal, protože ví, že je v hangáru právě modifikována další dragonfly pro případ nouze.

Thomas Rhodan da Zoltral pilotuje dragonfly. Čím blíže se ale stíhačka dostává k houbové džungli, tím více je ohrožována sporovými mraky, které se nakonec dostávají do motorů a Tom musí nouzově přistát. Všichni jsou v pořádku, a tak se vydávají na pochod houbovým lesem.

Jessica se po další noční může probouzí v centru planetárního stroje. Hondro zde již má připraveny tisíce gemingových drúz, které mají sloužit jako náhradní zdroj energie.

Rhodanův tým prochází nebezpečnou epsalskou džunglí, a nakonec se jim podaří dosáhnout vortexu, kde se nachází Hondrova stará skrýš, stejně jako vchod do planetárního stroje.

Tekener se vydává za testovacího pilota dragonfly, což mu díky vzdálené pomoci Donny Stetsonové prochází bez nejmenšího podezření. Domnívá se, že se Hondro bude vyskytovat někde mezi Rimdanem a sporovým vírem. Po úspěšném přistání se těžce ozbrojen vydává zachránit svou sestru.

Hondro Jessice vysvětluje, že při první návštěvě Epsalu nebyl schopen dostat se k planetárnímu stroji, protože vchod byl maskován a zabezpečen. Radní, v jehož domě v Rimdanu bydleli, byl zodpovědný za průzkum povrchu a jeho záznamy využil k tomu, aby zjistil, kde se vchod nachází.

Tekener je z ničeho nic přepaden. Útočníkem je ale Cem v doprovodu Pauluse Morona, slavného epsalského experta na houby. Cem se domnívá, že Tekener patří k Hondrovi, pak ale pochopí, že je bratrem Jessiky. Cem utekl před Hondrem do lesa, kde potkal Morona, který je vůči jeho vlivu imunní pravděpodobně díky své symbióze s místními houbami. Mají namířeno do Rimdanu, kde se chtějí pokusit osvobodit další obyvatele planety. Cem ale nakonec vyráží sám, pro případ nesnází mu Tekener dá svůj komunikační náramek, s nímž může kontaktovat Donnu Stetsonovou na CRESTU II. Moron se přidává k Tekenerovi.

Perry Rhodan se svým týmem celou věčnost bloudí labyrintem podzemního zařízení. Nakonec se jim ale Hondra podaří vypátrat – a k jejich překvapení i je s ním i Jessica Tekenerová. Tom se s ní snaží mluvit, nereaguje však na něj. Hondro se opět snaží Rhodana přesvědčit, aby se k němu přidal a vysvětluje mu své motivy. Ten mu ale stále odporuje a stojí si za svým přesvědčením. Když v tom Gucky vykřikne, skácí se k zemi a kolem vypukne sporová bouře.

Donna Stetsonová obdrží zprávu z Epsalu, není to ale Tekener, nýbrž Cem. Po chvíli pochybností pochopí, že na ni dostal kontakt od Tekenera. Když jí sdělí, jak se věci mají, přeje si mluvit se Sud, pro níž má od Morona zásadní informace. Donna běží za Sud, k rozhovoru přizve i velitelku Thoru. Ta již samozřejmě ví o Tekenerovu útěku. Sud se přiklání k teorii, že Hondrovy spory by mohly fungovat podobně jako druuwský parazit a pokusí se proti nim tedy vyvinout antidotum.

Rhodana i ostatní zatím chrání štíty, nevydrží už ale dlouho. Hondro nejdříve vyřadí oba Rhodanovy syny a poté i Omara Hawka, který nedokáže odolávat jeho vlivu. Když už to vypadá, že Rhodanův ochranný štít zkolabuje, vynoří se Tekener a Paulus Moron.

Sud připraví antidotum, které je drony dopraveno na místo, kde se skrývá Cem a několik jeho dalších kamarádů, které už se podařilo osvobodit z Hondrova vlivu. Chlapci ho vyzkouší na náhodné starší ženě, která jde po ulici a nakonec zjišťují, že funguje.

Když Hondro spatří nově příchozí, věnuje veškerou pozornost pouze Tekenerovi. Ostatní mají čas se vzpamatovat a Moron poskytne první pomoc Guckymu. Zároveň se ale zdá, jako by Hondro ztrácel svoji sílu. Toho si je vědom i sám Plophosan, proto je i s Jessicou na odchodu a Tekener se samozřejmě vydává za nimi. Hondro chce z Epsalu utéct ve své ukryté kosmické lodi. Na scénu přichází i Tom, ale Hondro Jessicu přinutí, aby na oba namířila zbraní. Když se má rozhodnout, na koho vystřelí, je to její bratr.

Rhodan kontaktuje Thoru a požádá ji o vyslání medotýmu, protože Gucky je vážně zraněn. Thora ho informuje, že obyvatelé Rimdanu se díky Sudinu antidotu postupně vymaňují z Hondrova vlivu. Rhodan s Farouqem poté také sledují Hondra. Když přijdou na místo, jsou už Hondro i Jessica pryč a Tekener je smrtelně zraněn.

Thomas prosí svého otce, aby na Tekenera, kterého téměř zabila vlastní sestra, nebyl za jeho poslední přestupek tak přísný. Přeci jen díky němu byli zachráněni před Hondrem, s čímž Rhodan souhlasí. Na medostanici navštíví Guckyho, který je naštvaný, že ho Hondro takto ponížil, jinak je ale v pořádku. Rhodan ale věří, že i přes to všechno musí mít Hondro nějakou slabinu, kterou dříve či později objeví. Když odchází, informuje Sarah Maasová Rhodana, že obdržel hyperhovor z Olympu – a není to nikdo jiný, než jeho dcera Nathalie alias císař Anson Argyris.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál