Perry Rhodan Neo 240 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 240
Název:Nový Plophos
(Das neue Plophos)
Autor:Oliver Plaschka
Cyklus:Temný život / Nonagon
Vydáno poprvé:27. listopadu 2020
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Ronald Tekener

Mory Kosicová

Samuel Abro

Farouq Rhodan da Zoltral

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty i protivníky zvenčí. Galaxii děsí například strašlivá síla v podobě temného života.

Perry Rhodan pátrá po původu této hrozby ve středu Mléčné dráhy. Podaří se mu temný život zahnat do gigantické černé díry. Po svém návratu domů si však Rhodan a jeho společníci znovu uvědomují, že nepřítel není ani zdaleka přemožen.

Kromě toho eskalují konflikty mezi Zemí a terranskými koloniemi na cizích světech. Zejména Iratio Hondro, který se stal vládcem planety Plophos a touží po moci, se ukazuje jako nepředvídatelný protivník. Na Zemi přicházejí zprávy o začátku občanské války na Plophosu – a Perry Rhodan se rozhodne okamžitě zasáhnout. Vydává se na NOVÝ PLOPHOS…


Stewart Princess stále působí jako tajný agent GHOSTU na planetě Plophos. Ta byla po převratu vedeným Iratiem Hondrem zcela izolována. V posledních dnech se ale nejen Princess cítí stále více unavený, stejně jako všichni ostatní Plophosané, kteří upadají do apatie. Rozhodne se proto, že se z Plophosu pokusí uniknout, i se svou přítelkyní Freyou Nikulinou. Každý tajný agent má v případě nutnosti možnost zavolat tzv. delfína, malé plavidlo, jež ho dopraví do bezpečí. Na místě jeho přistání si domluví schůzku s Freyou, když ale dorazí, zjišťuje, že je Freya mrtvá. K jeho překvapení zde čeká Hondro, který agenta také zabije a delfína sám použije k úniku.

Perry Rhodan je zpět na Zemi ze své cesty do Gádového nebe, kde se mu díky prastarému loowerskému komplexu devíti věží podařilo odstranit temný život z Mléčné dráhy a alespoň na chvíli zpomalit probuzení entity Tihit. Společně se svým přítelem, nynějším protektorem Reginaldem Bullem si u kávy v Government Garden sdělují události posledních týdnů. Oficiální návštěva imperátora Gonozala VII. byla přesunuta z důvodu Rhodanovy nepřítomnosti. Vztahy s Velkým impériem se ale i tak stále zlepšují. Naproti tomu se však množí problémy v Solární unii, jíž nejprve opustil Imart a vedení SU je na pochybách i kvůli informacím o Oxtornu, tajné kolonii, kterou kromě Cybory vybudoval NATHAN. Na klidu nepřináší ani zjištění, že všechny světy, na nichž dle doporučení měsíční hyperinpotroniky byly založeny terranské kolonie, jsou takzvané foveální světy, na kterých se nachází planetární stroje, a společně tvoří další nonagon. Kromě toho se něco nekalého děje i na Plophosu a zdá se, že po Iratiu Hondrovi, jenž se snaží nonagon aktivovat, není ani stopy. Protože není času nazbyt, rozhodne se Rhodan odletět na Plophos pouze s malým týmem.

Katharsia se vyčerpaně probouzí ze spánku. Kolem sebe vidí ležet další Plophosany, jimž další pomáhají, rozdávají jídlo nebo zajišťují lékařskou pomoc. Celý Plophos, stejně jako Katharsiin kolega Ambolition, se probouzí jakoby z noční můry a nikdo netuší, co se vlastně přihodilo. Katharsia, stejně jako Ambolition, jsou tzv. strigoidi, kteří místo oblečení nosí tzv. patinu, zvláštní nonafilm, který je chrání před vnějšími vlivy prostředí. Oba dva jsou příslušníky hnutí Capra, které prosazuje nezávislost Plophosu. Nyní nabývají ještě silnějšího dojmu, že je Terranská unie, která proti Hondrovi nezakročila včas, zcela nechala na holičkách. Během více než roční hrůzovlády se Hondrovi podařilo planetu zcela izolovat od okolí a za oběť mu padl nespočet politiků, obchodníků, úředníků a dalších obyvatel, kteří s jeho jednáním nesouhlasili. Město New Taylor je mezitím v troskách, protože Hondro na poslední chvíli dokázal sabotovat důležité systémy. Katharsia, Ambolition a jejich další přátelé z Capry se vydávají na pomoc raněným.

Ronald Tekener je na cestě do rezidence Rhodanových na souostroví Tosoma. Zde už ho čeká Perry Rhodan se svým osobním asistentem Luciem Padavonou. Thora je momentálně na návštěvě své dcery na Olympu. V momentě, kdy Rhodan Padovanu Tekenerovi představí, vytáhne jeho asistent zbraň a chce Rhodana zastřelit. Tekener ho však pohotově zabije Thořiným Tai Ranasanem. Poté se ihned objeví i oba Rhodanovi synové, Thomas a Farouq. Tekener vysvětluje, že ihned rozpoznal, že Padovana je jednou z Hondrových loutek, a po bližším ohledání je zřejmé, že byl infikován temným životem.

Capra mezi obyvateli Plophosu získává na oblibě, zvláště proto, že organizuje pomoc ostatním. Po několika dnech se zdá, že se kolonie opět staví na vlastní nohy – a vypadá to, že Hondro je opravdu pryč. Naopak roste stále větší nevole vůči Solární unii, která dosud nevyslala, na rozdíl od Olympu, žádnou pomoc. Zato však General Cosmic Company, která vlastní patenty ke všem genetickým kódům místních obyvatel, všechny vyzvala, aby se dostavili na povinnou prohlídku. To vyvolá vlnu protestů, které vede Ambolition, vyzývající k osamostatnění kolonie. Demonstranti jsou stále agresivnější a před budovou GCC nakonec strhnou sochu Homera G. Adamse, zakladatele společnosti.

Perry Rhodan, Tom, Farouq a Tekener přilétají na Quintovo centrum, kde je již čeká sám Nike Quinto. Sděluje jim, že dle nejnovějších informací hrozba temného života v Lokální bublině stále trvá, důkazem je nejen Hondro, ale i právě Rhodanův asistent Padovana. Quintovy týmy se v posledních dnech soustředily na odhalení planetárních strojů na terranských koloniích. Podařilo se jim vypátrat i její pravděpodobné umístění na Plophosu. Bylo zjištěno, že Rhodanovy aktivity v Gádovém nebi pravděpodobně vyvolaly impuls směřující právě do Lokální bubliny. Zda ale právě ten zapříčinil, že zde temný život zůstal, není zatím jisté, stejně jako to, jaké manipulace Hondro prováděl s planetárním strojem na Plophosu. Začátkem května bylo však zjištěno, že celá kolonie upadla do apatie. Quinto je poté také informuje o osudu Stewarta Princesse. Na planetě však zůstal ještě jeden agent – tím je Mory Kosicová, která měla celou záležitost vyšetřit.

Všichni Plophosané jsou stále agresivnější a chtějí se pomstít zaměstnancům GCC. Katharsia, která je ve skutečnosti agentka Mory Kosicová, se snaží zabránit nejhoršímu. Capře se nakonec podaří získat všechny genové záznamy obyvatel. Mezi protestanty je ale i nespočet grunnerů, tzv. ilegálních genových uprchlíků, kterým se počínání Capry nelíbí a rozpoutá se rvačka, při níž je Katharsia zasažená paralyzátorem. Když se probere, všude je ještě větší chaos a její přátelé mají v úmyslu odpálit bojového robota. Akci jim ale překazí žena, která se zde znenadání objeví, a představí se jako Eliza Manciniová, bývalá policejní komisařka.

Tekener se po jednání s Quintem odebere do jediného baru, který na základně je. Po chvíli se k němu k jeho nelibosti přidává Farouq Rhodan da Zoltral. Kromě jiného Tekenerovi svěří, že zná agentku Kosicovou velmi důvěrně již ze školy. Kdysi se jí snažil rozmluvit, aby podstoupila v rámci Variable Genome Project přizpůsobení na život na Plophosu. Jako Marťan si je totiž moc dobře vědom, jaká omezení něco takového může způsobit. Pak oba vyrazí na další brífink s Quintem. Ten již mezitím připravil vše na odlet. NATHALIE nejprve poletí směrem na Mimas, kde již čeká medokřižník AVICENNA, směřující slunečním transmiterem do soustavy Capella a loď agentů nepozorovaně vezme s sebou. Úkolem týmu bude zajistit plophosský planetární stroj a zjistit, jaké manipulace s ním Hondro prováděl. Za tímto účelem dostanou na pomoc MINSTRELA, jednu z NATHANOVÝCH odnoží, společně s jeho interpretem Francescem Abberlinem.

Eliza Manciniová vezme Katharsii a Abolitiona do svého úkrytu. Vypráví, že byla svědky toho, jak Hondro postupně přebíral moc nad ostatními. Je si jistá, že Hondro je nadobro pryč, ale zdá se jí, že jsou Plophosané nyní pod nějaký jiným zvláštním vlivem. Na Rezavých pláních existuje místo, kterému se říká Volos. Je to obrovská temná díra do země, z níž vychází impulsy, které mají psychologický efekt i na dlouhé vzdálenosti. Od Hondrova zmizení jsou totiž všichni obyvatelé podráždění a velice agresivní.

NATHALIE přilétá do soustavy Capella. Dle hlášení Dazzle ve všech sídlech na planetě vypukly nepokoje, které se bezpečnostním silám vymkly z rukou. Rhodanovi se nikoho nepodaří kontaktovat, proto všem vyšle zprávu, v níž nabízí svou pomoc a prosí o ukončení bojů. Ani nyní nikdo neodpovídá, ale Dazzle zachycuje impulsy vycházející z neobvyklého kráteru vzdáleného několik set kilometrů od New Tayloru.

Eliza Manciniová, Katharsia a Ambolition zachytili Rhodanovo volání. Je zřejmé, že má namířeno do Rezavých plání, kam se sami vypravovali. Nemohou se ale dohodnout, zda Rhodana, který měl v kolonii vždy skvělou reputaci, nyní vidí jako protivníka, nebo ho mají požádat o pomoc. Katharsia si také není jistá, na které straně vlastně stojí. Cestou narazí na ozbrojenou skupinu vozidel, která také směřují k Volosu. Chtějí se zbavit Rhodana, protože jsou přesvědčeni, že jim chce znovu ukrást jejich svobodu. Je mezi nimi i Sarah Renardová, která pracovala s kancléřem Rourkem, než se ho Hondro zbavil.

NATHALIE přistává v rudě zbarvené pustině. Dazzle potvrzuje, že impulsy opravdu vychází z kráteru, ten je ale chráněn ochranným štítem, který pro ni není problém proniknout. Tom a Farouq zůstávají u lodi, Perry, Tekener, Abberline a MINSTRELL se vydávají dolů. Když skupina dosáhne dna, ocitne se v obrovské jeskyni. Všichni tři jsou náhle ovlivnění strašlivými halucinacemi – Rhodan opět vidí umírat Bulla, Thoru s rozsáhlými popáleninami, ale i své další trpící blízké. Dazzle zjišťuje, že zdroj halucinací se nachází za vedlejší stěnou, kam se podaří dostat pouze Abberlinovi. Jeskyní ale otřese několik explozí, ze závalu není nakonec možné vyprostit Abberlinovu nohu, proto mu ji musí MINSTREL amputovat. MINSTREL a Dazzle nakonec zjistí, že planetární stroj se nachází dalších 92 kilometrů pod nimi.

Sestup na dno propasti se zdá být nekonečný, ale nakonec Rhodanův tým uvidí namodralé světlo. Jejich cílem je ohromná kaverna, v níž objevují stroje podobné těm na Size. Dle Tekenera ale vše vypadá nedokončeně a poškozeně. Kolem se také povaluje několik zničených gemingových krystalů. Vše nasvědčuje tomu, že zde došlo k explozi. Z povrchu se Rhodan dozvídá, že právě přiletěla pomocná flotila, k níž patří i AVICENNA. Mimo to na místo kráteru dorazila i »delegace« z New Tayloru. Tekener na místě objevuje kameru, na níž je celý Hondrův pokus zaznamenán. Hondro a dalších 9 maskovaných postav stojí v kruhu, když jeskyní proběhne šoková vlna, která všechny srazí na zem. Hondro je viditelně rozzlobený a aktivuje všechny drúzy, které začnou pulsovat a odchází pryč – není ale sám, k Tekenerovu překvapení ho následuje jeho sestra Jessica. Pak vše vyletí do povětří… Než se Tekener stačí vzpamatovat, je také sražen k zemi.

Členové Capry přilétají k Volosu, kde kotví NATHALIE. Chtějí mluvit s Rhodanem. Katharsia poznává, že hlas muže, s nímž právě mluvila, patří Farouqovi a obává se, že ji prozradí a ví, že nastává chvíle, kdy si bude muset vybrat mezi Zemí a Plophosem. Agenti jim sdělují, že jejich otec momentálně není k zastižení, protože se snaží deaktivovat impulsy vycházející z Volosu a vysvětlí jim, co se Hondro snažil způsobit. Plophosané ale nechtějí, aby za ně Terranci řešili jejich záležitosti, i přesto, že se jim bratři snaží vysvětlit, že se toto se netýká jen jich. Kromě toho se dozvídají o přilétající terranské flotile, což je rozzlobí ještě víc. Pak se ale otřese země a šoková vlna vycházející z kráteru srazí všechny na zem. A pak z ničeho nic už nikdo z přítomných nepociťuje žádný hněv.

Perry Rhodan se vrací na povrch planety, je s ním pouze Tekener, který je v bezvědomí. Abberline s MINSTRELEM prozatím zůstávají dole a provádí další měření. Rhodan se seznamuje s příslušníky hnutí Capra, kteří mu sice děkují za pomoc, ale vysvětlují mu, jaké mají do budoucna plány s Plophosem a žádají, aby se do jejich záležitostí nikdo nevměšoval. Rhodan zavolá TERRANII, která také přiletěla do soustavy Capella, na jejíž palubě je i Reginald Bull. Ambolition ho žádá, aby soustavu opustil, protože se o situaci na planetě chtějí postarat sami. A po poradě s Rhodanem se flotila opravdu opět vydá na let zpět k Zemi. Rhodan si poté promluví s Quintem – oba souhlasí, že mise byla úspěšná. Informuje ho také o tom, že Katharsia je ve skutečnosti agentka Kosicová. Ronald Tekener Tomovi prozrazuje, že Jessica je naživu. Farouq se od Mory dozvídá, že se rozhodla zůstat na Plophosu.

Poté, co Rhodan odletí, se řady příslušníků Capry rozrůstají a organizace se tak stále více zapojuje do obnovení chodu společnosti. Kromě jiného také dávají dohromady politickou stranu, aby mohli kandidovat v nových volbách. Ambolition a Katharsia si také uvědomí, že je mezi nimi něco více než jen přátelství. A když si ve svém hektickém programu najdou čas na první schůzku, prozradí si konečně navzájem svá pravá jména. A tak Mory Kosicová zjišťuje, že se za přezdívkou Ambolition se skrývá Samuel Abro.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál