Perry Rhodan Neo 239 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 239
Název:Merkoš
(Merkosh)
Autor:Rüdiger Schäfer
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:13. listopadu 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 2090
Hlavní postavy románu:

Merkoš

Perry Rhodan

Horeš jad Aedor

Nathalie Rhodan da Zoltral

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie, a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení. Galaxii děsí strašlivá hrozba – temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Perry Rhodan se proto vydává s CRESTEM II a jeho osvědčenou posádkou do sektoru Sagittarius. Terranci pronikají na území Omnitů a nakonec se dostanou do centra jejich říše. Tam Rhodan aktivuje starodávný loowerský systém, který má zastavit temný život. Byl však očividně podveden – pokud se povede uvést do provozu devět věží, znamená to devastaci pro velkou část Mléčné dráhy a smrt milionů živých bytostí.

Jediným zábleskem naděje na odvrácení této katastrofy by mohla být informace, kterou mu odhalí jeho dcera Nathalie a jeden z jeho společníků. Začíná životní příběh MERKOŠE…


Merkoš je jedním z nejlepších studentů ve škole zvané Omnitron na jeho domovském světě Opronos v soustavě Ahaiku. I proto je terčem šikany ze strany svého spolužáka Brekneše a jeho party. Merkoš, jenž nemá žádnou rodinu a netuší, kdo byli jeho rodiče, protože byl po narození nalezen v blízkosti konverzní komory recyklačního zařízení a předpokládá se, že se ho zde někdo chtěl zbavit, má ve škole jen jediného přítele, Resotuma. Když se jednou opět zmlácený dobelhá na hodinu své oblíbené kvantové tektoniky s učitelem Siniltonem, podaří se mu jako jedinému vyřešit záludnou úlohu a jindy nerudný Sinilton si ho pozve k sobě. Tam na něj čekají i dva další Oproňané, Teklaš, s nímž se již ve škole setkal, a medik Jolšatur. Společně mu oznámí, že byl vybrán do elitní školy, tzv. Eelského institutu na ostrově Trivos, kde započne jeho studium na lékaře, což je nejvyšší pocta, jaké se Oproňanovi může dostat. Merkoš je rád, že může starou školu opustit a začít nový život bez spolužáků, kteří ho šikanují, jeho přítel Resotum mu však nedokáže odpustit a rozejdou se ve zlém.

Pro Merkoše je v Eelském institutu vše nové, je mu však stále líto, že se s Resotumem neusmířil. Na druhou stranu nemá čas na truchlení, protože nároky v nové škole jsou opravdu obrovské, což ale považuje za výzvu. Při jedné z hodin potkává o tři roky starší Aysiriu, která na škole vyučuje. Okamžitě se do sebe zamilují a všechen čas tráví společně. Jednoho dne je profesorem Depultašem pozván na studujní cestu na Polkott, jeden z karanténních světů Kompariátu, který byl nedávno zasažen temným životem. Aysiria se účastní také. S lodí EEL-AEŠGUUR se tak poprvé vydává mimo svou domovskou planetu. Merkoš a Aysiria společně zkoumají hmyz, který nebyl očividně zasažen temným životem a doufají, že by tento objev mohl znamenat průlom v boji se strašlivou nákazou, která se nekontrolovaně šíří po světech Kompariátu. Aysiria je však záhy napadena stejným hmyzem, který je ale nakažený. Jeden exemplář se jí dostane i do ochranného obleku a velmi krátce nato se ukáže, že Aysiria byla také infikována. Je přemístěna do izolace, ale je zřejmé, že jí nezbývá mnoho času. Merkoš tráví poslední hodiny s ní a bolestivě se dozvídá, že Aysiria nosí jeho dítě. Na jejich záchranu však neexistuje žádný lék.

Po Aysiriině smrti se Merkoš ještě intenzivněji věnuje svému studiu a je odhodlán najít lék na temný život více než kdykoliv předtím. I po promoci zůstává nadále v institutu, ale žádný stěžejní objev se mu učinit nepodaří. Depultaš mu nakonec sežene místo na Lašatu, jediném karanténním světe, kde je možné kvazivirus zkoumat přímo. Nedlouho poté obdrží zprávu od Teklaše, že jeho bývalý spolužák Resotum zemřel. Merkoš se ihned vydává do Omnitronu, kde zjišťuje, že za jeho smrt je zodpovědný Brekneš a jeho parta. Všichni byli posláni do tzv. systémové školy, kde mají být očištěni. O pár dní později na palubě ŠARTAAVO odlétá na Lašat.

I přesto, že je Merkoš jedním z nejnadanějších mediků vůbec, jeho experimenty přináší pouze mizivý úspěch. Chce se pokusit přesvědčit vrchního medika Kirštranna, aby mu umožnil přístup k voragu, tedy časové studně. Když přijde k jeho kanceláři, zjistí, že Oproňan není sám, ale má tajemného návštěvníka. Z jejich rozhovoru vyposlechne, že jsou připravovány určité pokusy, které mají být zahájeny již následující den. O něco později Kirštrann Merkošovi sděluje, že po něm chce, aby se účastnil přísně tajných experimentů na živých a zdravých dobrovolnících, kteří budou infikováni temným životem. S tím Merkoš nesouhlasí, protože to odporuje jeho etice. Vrchní medik ale doufá, že ho přesvědčí: pokusnými subjekty jsou totiž Brekneš a jeho spolužáci, kteří ho kdysi šikanovali a jsou i zodpovědní za Resotumovu smrt. Merkoš je ale znechucen a svou účast stále odmítá. Nakonec si jde s Breknešem promluvit, ale ani nenávist vůči němu nemůže změnit jeho přesvědčení.

Merkoš se rozhodne opustit Lašat. Temný život se mezitím poprvé v historii rozšířil na více planet Kompariátu, než kolik jich zbývá nedotčených. Následující léta Merkoš stráví na různých planetách a vesmírných stanicích, kde se živí jako lékař, a i nadále pokračuje ve svém výzkumu. Jednou večer, když je sám ve své laboratoři na planetě Paragriin v soustavě Hekra-Troo, ho navštíví cizinec, který se představí jako Bingdu neboli Horeš jad Aedor. Merkoš v něm poznává Omnitu, o jejichž existenci sám pochyboval, neboť se v posledních letech již téměř nikde neukazují. Dozvídá se, že je to ta samá osoba, jejíž rozhovor s Kirštrannem tenkrát odposlechl na Lašatu. K jeho údivu ho ale nechce znovu přesvědčit, aby se účastnil nemorálních experimentů, ale naopak ho pozve, aby s ním odletěl do Gádového nebe, domova Omnitů.

V následujících týdnech, které tráví na světlosvětě Drem-Doreus, se Merkoš dozvídá další podrobnosti z dávné historie Omnitického kompariátu, o Tihit a dalších tajích vesmíru. Jednou ho takto ze studií vyruší Horeš, a svěří mu něco, o čem s ním chtěl již dlouho mluvit. Kdysi dávno se zamiloval do Oproňanky Aitheerie, což je pro něj jako Omnitu zapovězeno. Z jejich vzplanutí však vzešlo dítě, které Aitheeria opustila a nadobro zmizela. Horeš zjistil, co se stalo, ale ze strachu, že jeho počínání vyvolá skandál, se ho sám rozhodl zbavit.

Protože se Horeš přiznal i veřejně, sejde se následující den konzilium, které má je přestupek zhodnotit. Merkoš jeho přenos sleduje. Poté si s ním promluví Mem jad Kauperon. Merkoš je připraven, že bude muset Drem-Doreus opustit, Kauperon mu však nabízí, aby zůstal a dále pokračoval ve svém výzkumu. Komukoliv jinému kromě Omnitů je však dle zákona zapovězeno na světlosvětě pobývat, Merkoš tedy musí souhlasit s tím, že se jedním z nich stane. Kauperon mu vysvětluje, že k transformaci Oproňana v Omnitu dochází díky temnému životu. Kdysi dávno jím byli Omnité žijící v Gádovém nebi infikováni, kvazivirus je však nezabil, ale koncentroval se v jejich mozku, díky čemuž se stali schopnějšími, chytřejšími a kreativnějšími. Kromě toho nemusí téměř spát, a navíc žijí podstatně déle. Temný život také kromě toho zajišťuje genovou rozmanitost Omnitů, jichž je jen několik tisíc.

Merkoš v počátku po své transformaci nepociťuje žádné změny. Dokončení celého procesu bude ještě nějakou dobu trvat. Celou dobu s ním tráví Horeš a otec se synem se stále více sbližují. Kromě toho se setkává i s dalšími příslušníky gády Aedorů a nadále se věnuje svému výzkumu. Naděje na výhru nad strašlivým kvazivirem vysvitne ve chvíli, kdy jeden z průzkumníků narazí na bytosti, které se nazývají lidé, a žijí asi 27‘000 světelných let od středu Galaxie. Konzilium rozhodne, že jeden z nich bude převezen na Drem-Doreus k bližšímu prozkoumání. Subjekt Ronald Tekener se ukazuje jako slibný: jeho genetická struktura vykazuje nevídanou stabilitu. Důvodem je hvězda soustavy, z níž pochází, která vyzařuje tzv. halatiovou radiaci. Čím více se však Merkoš lidmi zabývá, tím více si uvědomuje, že aby učinil finální průlom ve svém výzkumu, bude muset tento prazvláštní národ sám navštívit. Jeho otci se tento nápad nezamlouvá, ale Merkoš je již rozhodnut a Kauperon ho podporuje. Plánuje, že jeho cesta, kterou podnikne vitronem přes sluneční transmiter, může trvat i několik let. Jeho cílem má být Sluneční soustava. Skok proběhne bez očividných problémů, ale pak Merkoš cítí, jak se do něj vkrádá temnota, až ho zcela pohltí.

Perry Rhodan se stále nachází na loowerské stanici, která ovládá Devět věží. Nechce se mu věřit, že i jeho dcera Nathalie je součástí tohoto strašlivého plánu, který znamená smrt pro miliardy bytostí v Mléčné dráze. Nathalie s Merkošem jsou tu ale proto, aby zastavili Ernsta Ellerta, který koná v pověření TO. Pak Nathalie Rhodanovi ukáže budoucnost.

Perry Rhodan je na palubě ARMSTRONGU, nové bitevní lodi, která už tři měsíce bojuje ztracenou bitvu o Sluneční soustavu. Poté, co byl i NATHAN infikován temným životem, veškerá obrana selhala. Proti tisícovkám fragmentálních křižníků Posbiů nemají pozemské jednotky nejmenší šanci. Konflikt s Tihit se dostává do rozhodující fáze. Během několika týdnů padlo Velké impérium, přičemž byl při devastující závěrečné bitvě o Arkon zničen i CREST II a zemřela Thora. Od té doby Rhodan tušil, že nad Tihit nemůže vyhrát. Mnoho národů Mléčné dráhy, včetně Ferronů, Fantanů, Mehandorů nebo Swoonů, se raději vzdalo. Topsiderové byli přemoženi během jednoho dne. Špatné zprávy přicházejí i z East Side. Lidé se ale rozhodli, že se budou bránit, dokud to půjde. Rhodan se spojí s Reginaldem Bullem, který se nachází na palubě TERRANIE II. Křižník je ale pod palbou, stejně jako ARMSTRONG. Vedle Bulla se objeví Merkoš, který velí Tihitiným jednotkám a Rhodana se snaží přesvědčit, aby se konečně přidal na jeho stranu a zabránil tak zbytečné smrti svých dalších blízkých. Když Perry stále odmítá, podřízne Bullovi před jeho zraky hrdlo.

Nathalie svému otci tuto chronofázi ukázala proto, aby viděl, jaké důsledky by kolaps vortexu mohl mít. Není ale tak jistá, na rozdíl od jiné, v níž má Rhodan ještě možnost vše napravit. Nathalie po něm žádá, aby v této potencionální budoucnosti naopak vortex co nejvíce rozšířil tak, aby do sebe nasál temný život. Přitom také zmíní, že se Devíti věžím říká nonagon – neboli devítiúhelník. Podle jejích informací se v Mléčné dráze vyskytuje minimálně jeden další, který netvoří věže, nýbrž planety. Rhodanovi je jasné, že se jedná právě o devět světů, na nichž vznikly terranské kolonie. A Iratio Hondro ho plánuje uvést do chodu. Když je Rhodan uprostřed svého snažení, objeví se opět Ellert. Snaží se ho zastavit, protože tvrdí, že tímto procesem naopak Tihit nasytí, což bude mít za následek její probuzení. Je si vědom, že finální rozhodnutí je opět na něm samotném, a nakonec se rozhodne poslechnout svou dceru. Pokračuje tak dále a je svědkem toho, jak masy temného života mizí za horizontem událostí černé díry Sagittarius A*, až nakonec nezbyde nic, co by vortex ještě mohl nasát. Jen jedenkrát se mu zdá, jako by byl proud přerušen. Zpět v normální realitě vyčerpaný Rhodan očekává, co se stane, ale všude panuje nezvyklý klid. I Ellert někam zmizel. Napětí z Perryho Rhodana opadne až poté, co ho kontaktuje Thora.

O něco později se všichni sejdou v konferenční místnosti CRESTU II. Nathalie Rhodan da Zoltral musela mezitím opět odejít a dořešit pár dalších důležitých věcí. Při zpátečním letu z kontrolní stanice Devíti věží také Merkoš dokončil svůj příběh. Během průchodu transmiterem došlo k nehodě, při níž málem zemřel. Prodělal další metamorfózu, kdy se stal opět Oproňanem a ztratil částečně paměť. Navíc jeho vitron nematerializoval u Saturnu, jak bylo plánováno, ale na Olympu. Horeš jad Aedor zjistil, co se synovi stalo, až v momentu, kdy se s FANTASY vrátil na Lašat. Musel ale postupovat opatrně a Merkoše kontaktoval, až když se opět začal měnit v Omnitu. Omnité nyní projevují Rhodanovi velké díky, protože se zdá, že všechen temný život v Kompariátu zmizel v černé díře. Na Omnity samotné to očividně nemá žádný vliv, na mnoha planetách hvězdné říše ale momentálně nastává chaos, protože obyvatelé, kteří byli nakažení, neví, jak se zachovat. Jaké konečné důsledky bude ale mít stažení kvaziviru z Mléčné dráhy se ale vědci zatím pouze domnívají. Rhodan by si také chtěl být jist, jestli se vše, co udělal, v jejich realitě skutečně projevilo. Callibso ho totiž kdysi varoval, že manipulace provedené v potencionální budoucnosti nemají mít na realitu žádný vliv. Podle vědců na Ayutthayových je však vše v nejlepším pořádku, pouze došlo k měřitelné změně v emisích ze Sagittarius A*. Zaměřují také sníženou hyperaktivitu. Dalo by se jednoduše říct, že Tihit je »přesycená« temným životem a musí nyní odpočívat. To znamená, že mají Terranci nějaký čas, než se opět probudí. Potvrdilo se však Ellertovo varování, protože až se vzbudí, bude mít k dispozici všechen temný život v Galaxii.

Omnité jsou Terrancům vděční za záchranu a jako poděkování jsou ochotni s nimi sdílet své znalosti, včetně zázračných kvantových technologií. Je také dohodnuto, že spolu obě hvězdné říše zůstanou v úzkém kontaktu, i přesto, že Merkoš již své přátele na cestě zpět do Sluneční soustavy nebude doprovázet. Perry Rhodan s Thorou již však plánují, co bude nutné zařídit po příletu domů. Hrozba temného života je sice na nějaký čas odvrácena, ale znepokojivý je především vývoj v koloniích, a zvláště pak to, co provádí Iratio Hondro na Plophosu, který bude Rhodanovým příštím cílem.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál