Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 238
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 238
Název:Devět věží
(Die neun Türme)
Autor:Rainer Schorm
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:30. října 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 2090
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Ronald Tekener

Mem Kauperon (Mem jad Kauperon)

Kavvam jad Chi

Merkoš

Ernst Ellert

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie, a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení. Galaxii děsí strašlivá hrozba – temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Perry Rhodan se proto vydává s CRESTEM II a jeho osvědčenou posádkou do sektoru Sagittarius. Terranci se dostanou do Kompariátu, tajemné hvězdné říše v oblasti galaktického jádra, které vládnou Omnité. Jejich pátrání je zavede do Omnitického srdce, kde se však ocitnou v ohnisku vzpoury: Shafakkové, vojáci Kompariátu, se vzbouřili proti svým vládcům.

Když je CREST II pronásledován nepřátelskými válečnými loděmi, uprchnou Terranci černou dírou, která umožňuje přístup k domovskému světu Omnitů. Ale lidé tak stále ještě nedosáhli svého cíle – jako větší výzva se ukáže DEVĚT VĚŽÍ...


CREST II proletí horizontem událostí černé díry. To, co ho ale nyní obklopuje, se nijak nepodobá světlosvětu Drem-Doreus. Bitevní křižník je zcela zahalen černočernou tmou. Perry Rhodan se osobně vydává do hangáru space-disků typu E. Bylo rozhodnuto, že bude na průzkum vysláno jedno z těchto malých průzkumných plavidel. Dálkově řízený space-disk vyletí ven, ale ihned ho něco ohromnou silou katapultuje zpět. Rhodan posléze teleportuje s Guckym zpět do centrály. Uvnitř hangáru se poté začne shlukovat temnota, která se pomalu blíží až k místu, kde Rhodan naposledy stál, a poté zmizí pryč.

Ani v centrále CRESTU II nedokáže nikdo zjistit, co znamená vše obklopující tma, z níž loď nemůže uniknout. Pouze šéfvědci Bumipol a Sianuk na Ayutthaya se domnívají, že jsou uvězněni v jakési kvantové kapse. U stropu centrály se následně objeví stejná věc, jako před chvílí v hangáru. Rhodanovi pak dochází, co se za temnou projekcí skrývá: Omnit. Fokusor, jak se sám představí, přijde k Rhodanovi, kterému sdělí, že je zde již očekáván a jeho loď bude propuštěna. Poté přivítá i Ronalda Tekenera, který z ničeho nic omdlí, a zmizí.

Kavvam jad Chi, salutor zodpovědný za bezpečnost na Drem-Doreu, je svědkem toho, jak jednotka Shafakků rozpoutá chaos. Očividně se k nim dostala čerstvá informace o počínající blokádě Omnitického srdce a dali se na útěk. V jejich čele stojí nejvyšší Shafakk-Aahn, Borrt Atrrago. Agresivní černí myšobové jsou ale zpacifikováni dříve, než se jim podaří napáchat větší škody a z domovského světa Omnitů uprchnout. Atrrago je umístěn do samostatné cely, izolován od svých podřízených.

24. února 2059: Ronald Tekener nastupuje na svou službu v Pluto Ultrasensoric Multilocating Array (PUMA) na Plutově měsíci Nix. Poté, co dokončil Akademia Terrania, nastoupil do Terranské flotily a nyní byl přidělen právě sem, k obsluze nejsilnějšího zaměřovacího systému ve Sluneční soustavě. Během své směny zahlédne podivnou transparentní postavu. Spojení s centrálou je přerušeno, a proto se ve space-disku vydává zpět… Když se po odchodu Omnity opět probouzí na palubě CRESTU II, vypráví zbytek své příhody: space-disk zmizel beze stop, stejně jako on. Objevil se znenadání až po čtyřiadvaceti hodinách a Tekener byl spíše mrtvý než živý. Záhy se u něj projevila nákaza lashatskými neštovicemi. Domnívá se, že byl unesen, není ale možné, aby se za tak krátkou dobu dostal na Lashat a zpět. Tekener pak prozrazuje, že ví, kdo byl tajemný Omnit, který se zjevil na palubě. Jmenuje se Mem Kauperon, a upozorní je, že by vůči němu měli být ostražití.

Když posádka CRESTU II poprvé spatří Gádové nebe, je to opravdu spektakulární pohled. Osm sluncí krouží po stabilních orbitách kolem černé díry jménem Saggaroš. Ta nemá akreční disk, což je ve středu Mléčné dráhy ojedinělý pohled. Po retrográdní dráze pak kolem ní krouží jediná planeta: Drem-Doreus. Elektromagnetické záření kolem ní je gravitačními podmínkami vytlačováno do složitých drah, což v atmosféře Drem-Doreu způsobuje bizarní odrazy světla. Bingdu vypráví, že kdysi Opronos opustilo osm rodin neboli gád, aby se postavily temnému životu. Byly to rody Aedor, Belfemer, Chi, Derendar, Kauperon, Luthosar, Reveenim a Sichanti. Po tisíciletích se začalo věřit, že Omnité pochází zpoza horizontu událostí. A z Kompariátu vznikl Omnitický kompariát, který se stále snaží zastavit temný život, ale jejich boj je čím dál tím marnější a Kontagiát se stále rozrůstá. Bingdu dále prozrazuje, že Omnité sice ví o existenci entity Tihit, bohužel nic podrobného. Na Drem-Doreu však existují tzv. Omnové, kteří slyší její šepot, přicházející z černé díry ve středu Galaxie. V poslední době jsou ale Omnové, kteří by se dali vzdáleně přirovnat k terranským mutantům, postiženi zvláštními záchvaty, jež se začaly objevovat přesně poté, co se temný intelekt snažil manifestovat svou frakturu na Elisejském fragmentu v Thantur-Lok. Gucky sám pociťuje, že slyší podobný šepot. CREST II poté obdrží naváděcí paprsek na Drem-Doreus. Ve zprávě je také uvedeno, že pouze Rhodan v Tekenerově doprovodu smí světlosvět navštívit.

Kavvam jad Chi mezitím zjišťuje, že všichni Shafakkové, až na Borrta Atrraga, spáchali rituální sebevraždu. Neboli se spíše zavraždili svými kasshy navzájem. Mem Kauperon je z této zprávy rozhořčen, protože je chtěl použít jako nátlak na Shafakk-Aahna.

Perry Rhodan odlétá ve space-disku na Drem-Doreus. Nakonec ho nedoprovází jen Tekener, ale i Omar Hawk se svým okrillem a Sud. Mutantka přiznává, že pravděpodobně slyší stejné hlasy jako Gucky a Omnové, proto se chtěla k výpravě připojit. Přináší s sebou i zbytek hole, který Quiniu Soptor přenechala před svou smrtí Rhodanovi. Ten ho nechal Sud prozkoumat, nic o něm ale zatím nezjistila. Když plavidlo obdrží signál k přistání, Tekener opět upadne do bezvědomí.

24. února 2059 nebo krátce poté: Ronald Tekener se objevuje na cizí planetě, na níž vše vypadá jako tvořené ze skla. Setkává se se zvláštní kulovitou věcí, která se představí jako Koggs, tzv. paternál. Přivítá ho na Drem-Doreu a řekne mu, že se má setkat s Memem jad Kauperon. Dovede ho do Enosionu, sídla koncilu, kde je Tekener proskenován v něčem, co vypadá jako vortex, a způsobuje mu nepříjemnou bolest a nevolnost. Mem jad Kauperon zjišťuje, že by před sebou konečně mohl mít slibný subjekt: hluboko v jeho genetickém kódu totiž zaznamenává stopy halatia. Poté rozkáže, aby byl vzat na Lashat, kde bude dále zkoumán.

Perry Rhodan s ostatními poprvé vstupují na Drem-Doreus. Na kosmodromu je přivítá Merrl, další paternál. Vysvětluje, že paternály vlastně vznikají při metamorfóze Oproňana v Omnitu a je do nich mimo jiné vyloučena část jejich původního vědomí a osobnosti. Merrl pak všechny přivede do Enosionu, kde na ně již čeká Mem Kauperon, který není příliš nadšen z Rhodanova doprovodu, nakonec ale jejich přítomnost akceptuje. Následně se přidá několik dalších Omnitů, kteří cizince pozorují jako by byli exponáty v muzeu.

Kavvam jad Chi se na Borrta Atrraga snaží zapůsobit holografickým Shaffakem, ten ho však okamžitě prohlédne a nevěnuje mu větší pozornost. Omnit mezitím sleduje podivné návštěvníky, kteří přišli na jeho domovský svět. V jednom z nich poznává i Tekenera. Dostane zprávu, že Mem Kauperon svolává konkláve, jíž se má také osobně účastnit. Salutor se pak ještě předtím vydává do Atrragovy cely v ochraně kvantové kapsy. Shafakk-Aahn ho však odhalí a zraní, předtím, než se mu podaří utéct do bezpečí. Než odejde na shromáždění, musí být ošetřen v medoraktu. Se zuřícím myšobem tak zůstává pouze stařičká Koggs, kterou Shafakk-Aahn rozsáhle poškodil při svém pokusu o útěk.

Mem Kauperon Rhodanovi vysvětluje, proč byl pozván na Drem-Doreus. Možnosti Omnitů v boji s temným životem již byly vyčerpány, ale zdá se, že existuje ještě jedna další alternativa. Pak je Rhodan z nenadání proskenován ve stejném vortexu, jako kdysi Tekener. Omnit s údivem zjišťuje, že před ním stojí časonoš. Kromě toho ale v jeho organismu koluje jakási přenosná infekce. Rhodan si je jist, že pochází od Loowera, který ho kousnul do ruky, protože zranění, i přesto, že je zahojené, stále cítí. Z ničeho nic je náhle vortexovým skenerem obklopena i Sud. Když je propuštěna, na zem vypadne i zbytek hole Quiniu Soptor, rozpustí se a pokryje její intarzium tenkou, kovovou síťkou. Sud se probouzí z bezvědomí, ale její pohled je nepřítomný, jako kdyby pozorovala něco, co neexistuje.

Sud se ocitá v cizím prostředí, které nedokáže identifikovat. Až po chvíli si uvědomuje, co vlastně vidí. Jsou to chronofáze. Jedna z nich je na rozdíl od ostatních temná. K jejímu překvapení v ní nachází Jessicu Tekenerovou, o které si všichni mysleli, že zemřela při průchodu časovou studnou na planetě Archetz. Ani se nehne, mutantka netuší, zda je mrtvá, ale z jejího výrazu usuzuje, že nesnesitelně trpí. Neví však, jak ji z chronofáze vysvobodit. Z temnoty obklopující Jessicu pak vyvstává známá tvář patřící Iratiu Hondrovi…

Koggs je svědkem toho, jak Borrt Atrrago uniká ze svého vězení. Při potyčce se salutorem mu očividně ukradl kvantrulon, univerzální klíč. Shafakk-Aahn zjistí, že neexistuje možnost, jak se spojit se svými lidmi. Proto si najde jiný cíl – tím je právě probíhající konkláve. Koggs nedokáže jeho útěku zabránit, protože jí již nestačí síly, rozhodne se ho však pronásledovat.

Mem Kauperon Rhodanovi sděluje, že je výjimečný hned na několika rovinách, a proto by mohl být klíčem. Jednotlivé gády se poté dají do diskuse a po chvíli to vypadá, že dospěly k rozhodnutí. Fokusor vysvětluje původ Tihit a zdůrazňuje, že nyní spí v černé díře Sagittarius A*, jíž Omnité nazývají Omnir. Entita se ale nyní pokouší probudit. Omnité se po tisíciletí snažili, aby byla singularita odříznuta od zdrojů energie, což se jim dosud dařilo. Pak se ale osvobodil temný život. Důvodem toho, že kolem Saggaroše není akreční disk je to, že mezi ní a Sagittarius A* existuje komplex, který obě černé díry spojuje. Téměř všechna hmota, která se dostává do galaktocentrické černé díry, je díky němu vyzářena do pětidimenzionálního prostoru – což také způsobuje světelné efekty nad Drem-Doreem. Merkoš přiznává, že to nebyli Omnité, kdo tento systém vybudoval. Kdysi dávno objevili Devět věží, po tisících letech se jejich technologii naučili ovládat a komplex opravili. Jisté znalosti jim však chyběly, ty by v sobě však měl mít Perry Rhodan díky kousanci od loowerského mláděte. Devět věží je totiž dílem této dávno ztracené civilizace. Spuštěním procesu by pak měla být jednou pro vždy zastavena Tihit. Rhodanovým úkolem bude upravit tryskový proud tak, aby byl vortex zpomalen a propouštěl ještě méně hmoty na druhou stranu. Tím by mohla být Tihit »vyhladověna«. Mem Kauperon dále zmiňuje, že když byl díky Tekenerovi objeven v jeho genomu neznámý xeno-element, považovali to Oproňané za první známku naděje, která se ale nakonec ukázala jako klamná. Jejich pokusy však nebyly úplně k ničemu, jak se teď ukazuje, protože Rhodan je díky tomu i svým dalším schopnostem jejich poslední možností v úspěch. Tekener chce vědět, jak je vlastně možné, že celé jeho utrpení trvalo zdánlivě jen jeden den. Omnit přiznává, že za jeho únos byl ve skutečnosti zodpovědný Callibso a přišel sem časovou studnou. Sud poté prozrazuje svůj zážitek s chronofázemi i to, že spatřila jeho sestru Jessicu.

Do Enosionu však záhy proniká zuřící Shafakk-Aahn, který má v úmyslu zlikvidovat všechny přítomné Omnity najednou. Zastaví ho ale Omar Hawk s Watsonem za pomoci Koggs, která nakonec umírá. Kavvam jad Chi Rhodana požádá, aby ji vzal s sebou při plnění svého úkolu, protože si přála opustit Drem-Doreus.

Rhodan se sám ve space-disku vydává k Devíti věžím. Ostatní jsou transportováni zpět na CREST II. Stále více si uvědomuje, že on i jeho přátelé jsou pouze loutkami ve hře cizích mocností a polemizuje, zda má v posledních událostech prsty i TO. Přistává na planetce, kde se nachází řídící stanice komplexu. Rhodan je přivítán umělou inteligencí, která mu s celým procesem radí. Několikrát má pocit, že vidí nezřetelnou postavu, která opět rychle zmizí. První pokus o přenastavení tryskového proudu se však nezdaří, druhý je ale úspěšný.

Perry Rhodan vidí strašlivé obrazy – je si jist, že byl podveden a všichni kolem něj mu lhali. Tryskový proud nyní pulzuje na jiné, mnohem vyšší frekvenci než před Rhodanovým zásahem. Ve své mysli prožívá děsivou katastrofu. Vortex postupně zpomalí a poté zcela zkolabuje. A všechna energie ale není vyzářena do hyperprostoru, nýbrž do normálního kontinua. Vidí, jak se rozpadá časoprostor a vše kolem černé díry je odsouzeno k zániku: Gádové nebe, Omnitické srdce, celý Kompariát, ale i CREST II a všichni jeho přátelé. Gravitační vlny zničí vše, co jim přijde do cesty.

Vedle Rhodana se objeví Ernst Ellert, jeho dávný přítel a nástroj superinteligence TO. Ellert přiznává, že to byl on, kdo musel po prvním pokusu zmanipulovat informace od Loowera, protože Loowerové si samozřejmě byli vědomi toho, co by znamenal kolaps vortexu. Své počínání obhajuje tím, že díky smrti miliard bytostí budou moci přežít miliardy dalších. Rhodan jeho jednání považuje za masakr a uvědomuje si, že to je právě on sám, kdo za něj bude zodpovědný, protože ho inicializoval. Ellert vypráví, že kdysi došlo k podobné katastrofě, když vortex implodoval, což mělo za následek počátek úpadku loowerské civilizace, až po nich zbylo jen několik málo relikvií. Na druhou stranu to ale zabránilo Tihit v probuzení. Tím, že Omnité komplex opravili, ale nedokázali zamezit nevyhnutelnému. Proto TO připravil dlouhodobý plán, jehož součástí byl samozřejmě i Rhodan, ale například i stvoření NATHANA, a jako takového ho Ellert nepřestává obhajovat. Rhodan je rád, že nakonec nebude muset čelit následkům, protože ani on sám tuto katastrofu nepřežije. Pak se vedle nich objeví dvě další postavy: Merkoš a Nathalie Rhodan da Zoltral. Merkoš prohlásí, že Rhodan zdaleka ještě neví vše…