Perry Rhodan Neo 237 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 237
Název:Omnitické srdce
(Das Omnitische Herz)
Autor:Kai Hirdt
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:16. října 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: květen 2090
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Worrik Rhenn

Ronald Tekener

Troduun

Omar Hawk

Gucky

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie, a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení. Galaxii děsí strašlivá hrozba – temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Perry Rhodan se proto vydává s CRESTEM II a jeho osvědčenou posádkou do sektoru Sagittarius. Terranci prozkoumávají Kompariát, tajemnou hvězdnou říši v oblasti galaktického jádra, které vládnou Omnitové. Flotila Shafakků jim však zabrání v přístupu na Jad-Kantraja, kde lidé zoufale potřebují získat nové informace o temném životě.

Násilné vniknutí nepřichází v úvahu. Je možná pouze infiltrace s malým týmem. Perry Rhodan a jeho společníci se tak nacházejí v exotickém nebezpečném prostředí, ve kterém převládá podivná apokalyptická nálada – dostávají se do OMNITICKÉHO SRDCE...


Stanice Jad-Kantraja neboli Omnitické srdce, je stále okupována armádou Shafakků. Černí myšobové se snaží definitivně ukončit nadvládu Omnitů v říši ve středu Galaxie a upevnit zde svou moc. Útočníci mají v úmyslu přetížit ochranný štít vesmírné stanice, a protože se zdá, že jí nikdo nepřijde na pomoc, je jen otázka času, než jej pokoří. Shafakkský válečník Worrik Rhenn vyhraje v souboji právo letu na Jad-Kantraja, kde má za úkol získat srdce pravé Omnity. Vzhledem k tomu, že štít je plný strukturálních děr, není pro jeho malý člun žádný problém se přes něj dostat. Nikdo si jeho příletu nevšimne, protože osazenstvo stanice má momentálně dost vlastních problémů.

Oproňan Troduun, tzv. Jad Omnitického srdce neboli jeho velitel, si stále neuvědomuje, co se vlastně na stanici děje. Jeho největší starostí je, proč se nehlásí Omnité, kteří se v počátku blokády Shafakků uchýlili do ústranní. Bojí se, aby se kvůli tomu nezačaly bouřit tisíce poutníků, kteří právě sem přišli hledat audienci k vládcům Kompariátu. Při rozhovoru s inženýrem Ferratanem Hobsbim, osminohým Hebanťanem s tělem porostlým žlutooranžovou srstí, zjišťuje, že ochranný štít je na pokraji životnosti. Všechny rezervy byly použity na jeho zásobování energií, některé segmenty stanice jsou momentálně zcela paralyzovány. Jad-Tarak Kupran naopak tvrdí, že je na stanici všechno v pořádku, s návštěvníky nejsou žádné problémy a všichni dokonce v místních kasinech utrácí ještě větší sumy než dříve. Troduun má však pochybnosti, proto se ve skrytu zrcadlícího pole vydává ven ze své kanceláře, aby uviděl pravdu na vlastní oči.

Libra štít CRESTU II během letu z ničeho nic přestane fungovat. Thora Rhodan da Zoltral zjišťuje, že někdo aktivoval nouzové vypnutí projektorů štítu. Perrymu Rhodanovi je jasné, kdo je za to zodpovědný. Společně s Omnitem Bingduem najdou Merkoše, hrajícího si ve strojovně. Bingdu tvrdí, že musí Merkoše co nejdříve dostat do tzv. medoraktu, jeho stav se totiž stále zhoršuje. Jedině v něm může být dokončena jeho transformace z Oproňana v Omnitu. Průnik na Jad-Kantraja však není stále možný. Stanice, kroužící kolem šesti gigantických černých děr s označením Almonidra, je stále obklopená útočícími Shafakky. Rhodan pak k nelibosti své ženy přijde s odvážným plánem, jak se konečně dostat na Ominitické srdce – a doprovázet ho kromě Bingdua a Merkoše bude Gucky, Omar Hawk se svým okrillem, ale také Ronald Tekener.

Worrik Rhenn se neviditelně pod ochrannou kvantového maskování vydává na lov na Omnitu. Cestou ale zatím potkává jen samé ubohé a špinavé bytosti, které pravděpodobně prohýřily své veškeré mění v místních kasinech. Ostatní poutníci jen bez úspěchu čekají na zjevení Omnity. Jeho maskování však v určitých částech stanice selhává a je objeven Jad-Tarakem, příslušníkem místních bezpečnostních složek, s nímž si rychle poradí, a získá od něj i jeho zbraň, tzv. fraise.

Space-disk s Rhodanovým týmem na palubě se úspěšně pokusí využít gravitační síly černých děr a hladce proklouzne přesně mezi flotilu útočících myšobů a Omnitické srdce. Bingu se snaží zavolat stanici, ale nikdo neodpovídá. Malé plavidlo je však nakonec Shafakky zpozorováno a zasaženo impulsním paprskem. Loď je poničena, a neschopna manévrovat se řítí přímo ve směru stanice, jejíž štít však dokáže bez dalších škod proniknout, ale ani Rhodan se svými pilotními schopnostmi nemůže zabránit nárazu.

Troduun na vlastní oči vidí, jaké podmínky panují na Jad-Kantraja: bezvládí, chaos, násilí, chudoba. Jad-Tarakové, kteří už sami nedokázali situaci udržet, nyní sami okrádají a zneužívají pocestné. Oproňan je šokován a stále věří, že pokud se zde ukáže některý z Omnitů, dokáže nastolit minulé pořádky. Ti se už ale týdny neozývají, proto se rozhodne jednat sám.

Ze space-disku, který proletěl nejméně pěti palubami stanice, je sice doutnající vrak, celá posádka je však naživu. Merkoš nemůže pokračovat dál a musí zde počkat na pomoc, po jeho boku nakonec zůstane Omar Hawk s Watsonem. Rhodan s ostatními se tedy vydává hledat Omnity, po cestě také potkávají samé zubožené obyvatele stanice, z čehož je překvapen i Bingdu. A čím hlouběji, tím více hrůzy kolem sebe spatřují. Kromě toho se kolem nich objevují i bytosti, které kážou o zkáze a konci světa. Říkají si eschatolité a jsou přesvědčeni, že je jejich vládci opustili. Pak se ale od jednoho z proroků dozví, že se Omnita právě teď objevil v kontaktní zóně pět-tři. Merkoš se mezitím nakrátko probudí z bezvědomí a Omaru Hawkovi neustále opakuje, že za všechno může Bingdu.

Rhennovi se pořád nepodařilo objevit žádného Omnitu. Pak ale najednou uvidí černou sféru obklopenou září, promlouvající k poutníkům. Právě takto Omnité vystupují na veřejnosti, protože si nepřejí, aby někdo znal jejich pravou podobu. Než ale Shafakk stačí zareagovat, utíká Omnita pryč. Poté v davu spatří Ilta a vedle něj transparentní tělo s černým mozkem – a okamžitě ví, kde je jeho příští cíl.

Perry Rhodan se svými přáteli také pozoruje Omnitův výstup. Bingdu se u jednoho z Jad-Taraků dožaduje audience u Omnitů, ten však netuší, kdo ve skutečnosti je a chce je všechny zatknout – pokud tedy nenajdou společné nebyrokratické řešení. Terranci však nemají čím zaplatit. Když je prohledá a zjistí, že mu opravdu nemají co nabídnout, nechá je na pokoji. Pak je ale Bingdu znenadání napaden. Gucky neviditelného útočníka objeví, ale nedokáže ho nijak polapit. Když se ho Rhodan snaží zneškodnit, zasáhne ho útočník výstřelem z fraise. Tato strašlivá a bolestivá zbraň způsobuje, že napadená osoba není schopna ovládat svůj motorický systém. Útočník ale utíká, než do boje může zasáhnout i Tekener. Snaží se alespoň pomoci Rhodanovi, který se pomalu dává dohromady, ale teprve teď zjišťuje rozsah zranění Omnity – nutně potřebuje lékařské ošetření. Na místo dorazí několik Jad-Taraků, kteří jsou přesvědčeni, že je Ilt jedním z útočníků. Ten se s nimi však nebyrokraticky dohodne, vezme všechny jejich cennosti a také od nich zjistí, kde najít doktora, k němuž Bingdua teleportuje. Za dostupné peníze ho však lékař může jen stabilizovat – s řešením nyní přichází na scénu Tekener.

Rhenn chce dokonat svou práci, když se ale vrací na místo činu, po Omnitovi ani ostatních není ani stopy. Přijde k němu jeden z eschatolitů, kterého ve vzteku napadne. Kefallan stále opakuje, že je konec blízko a vypráví o čtyřech znameních zkázy: temnotě, lovu, polovičním válečníkovi a soumraku Omnitů. Ví také, kde se nachází loď »polovičního válečníka«. Shafakk ho nechá naživu a nabízí mu, že mu s koncem světa bude velmi rád asistovat a Omnitu vlastnoručně zabije.

Hawk dá dohromady několik vysílaček, aby mohl mít dohled nad Merkošem, a rozhodne se vydat za Rhodanem. Když je na odchodu, všimne si, že se někdo pokouší dostat dovnitř. Kefallan podle dohody černého myšoba dovede až k terranskému space-disku. Při prohledávání lodi ke svému údivu na medostanici objeví dalšího Omnitu. V tom se ale vrací zpět Hawk, jehož následuje jeden z eschatolitů, který střílí na vše kolem. Oxtorňan i Shafakk jsou tak oba paralyzováni účinky fraisu.

Ronald Tekener se v Guckym vydává do kasina Monal-Jad. Myšobovi však není dovoleno vstoupit, protože už se na stanici ví o jeho proslulých parapsychických schopnostech. Místo něj se k němu nakonec přidá alespoň Rhodan. Tekener se rozhlíží kolem a snaží si vybrat hru, jejíž pravidla jednak rychle pochopí, a navíc vydělá velké částky. Vybere si hru zvanou »kuličky«, jež je velice podobná hře hrané na Olympu. Tekener dostojí své pověsti a vyhrává dle plánu. Tekenerův styl hraní se ale nelíbí jedné z jeho protihráček, která chce své peníze dostat zpět. Nakonec se dostávají až k majiteli kasina, kde má být rozhodnuto, zda vše proběhlo podle pravidel. Když Rhodan přiznává, že peníze potřebují, aby zachránili život Omnity, odhalí krupiér svou pravou podobu.

Eschatolité všechny odnesou pryč ze space-disku do svého úkrytu. Když je Rhenn opět ve formě, vyhledá Kefallana. Ten mu prozradí přesné detaily jeho plánu, při němž dojde k totálnímu zničení Omnitického srdce. Tomu však Rhenn chce zabránit, protože Shafakkové chtějí stanici netknutou, aby se mohli dostat do Gádového nebe, kde je vězněn jejich Shafakk-Aahn. Musí tedy naopak zajistit, aby Omnit přežil.

Troduun, který Terrance po celou dobu jejich pobytu na stanici sledoval a nepozorovaně se snažil zjistit jejich pravé záměry, chce vidět zraněného Omnitu. Vzhledem k rozsahu zranění – má hlubokou tržnou ránu přes celou hruď a břicho – mu již doktor nedokáže pomoci a potřebuje ošetření v medoraktu. Troduun však váhá, zda by nebylo lepší nechat Omnitu zemřít. Byl totiž svědkem toho, jak se před poutníky vydával za pravého představitele Kompariátu, což je ten nejstrašnější zločin. Gucky, který čte jeho myšlenky, mu však domluví a přesvědčí ho, aby je vzal ke svým vládcům. V tom však obdrží zprávu od Shafakka, v níž je varuje, že eschatolité nastražili miny na pohony stanice, které mají v úmyslu odpálit a Jad-Kantraja tak spadne do černé díry. Rhodan se s Troduunem dohodne, že mu pomohou v záchraně stanice.

Když dorazí zpět ke space-disku, zjišťují, že tam Merkoš ani Hawk nejsou. Objeví se ale Watson, který očividně tuší, kam zmizel jeho páníček. Mezitím Troduun a Gucky vyhledají inženýra Hobsbiho, který se domnívá, že bomba bude nejspíše nastražena na hlavním napájecím vedení k pohonu. S Guckyho pomocí se mu ji podaří deaktivovat. Troduunovy jednotky pak provedou zátah na úkryt eschatolitů, přičemž Gucky Rhennovi před nosem unese jeho oběť – Merkoše.

Shafakk pak Kefallana přesvědčí, že je zde ještě jedna možnost, jak zničit stanici. Pokud se mu podaří deaktivovat štít, budou mít jeho spolubojovníci volnou cestu. Netuší však, že ho Rhenn podvedl a sleduje vlastní cíl. Pak ho ale napadne Omar Hawk.

Rhodan po Oproňanovi opět požaduje, aby otevřel cestu k Omnitům. Ten se však stále obává jejich hněvu a tvrdí, že ji nemůže otevřít bez Omnitova svolení. Mezitím přijde zpráva, že eschatolité opět na mnoha místech stanice způsobují nepokoje. Protože Bingdu není schopen dát svolení, rozhodne Rhodan, aby lékař probudil Merkoše. Ten ale vehementně tvrdí, že není žádný Omnit. Tekenerovi se však nakonec podaří vstup otevřít pomocí poutnického pasu, který vyhrál v kasinu. Zatímco vstupují do komnat Omnitů, vyhasne umělé slunce ve středu stanice. Troduun zjišťuje, že byl deaktivován ochranný štít a Shafakkům se tak konečně otevřela cesta do Omnitického srdce. Po Omnitech však není ani stopy ani zde.

Worrik Rhenn se probouzí se strašlivou bolestí – Hawk mu totiž urazil jeden z jeho hlodáků. Pro Shafakka je ještě horší než bolest potupa, kterou odteď bude muset snášet. Oxtorňan chce, aby ho odsud nepozorovaně dostal mezi eschatolity, ti však začali bojovat se Shafakky, kteří se již dostali na stanici. Rhenn a Hawk poté zjistí, že chce Kefallan opravdu definitivně zničit stanici a na její hlavní pohon opět umístil bombu. Souhlasí, že ji společně zneškodní. Než se ale probojují zástupy eschatolitů a Shafakků, je téměř pozdě. Kefallana ovšem rychlým zásahem zneškodní Watson, aniž by stihl bombu odpálit.

Ani po chvíli hledání nejsou Omnité k nalezení. Merkoš tvrdí, že jsou zlí a záleží jim jen na nich samotných. Podle něj jsou také zodpovědní za veškeré utrpení v Kompariátu. Naopak Troduun si stále stojí za svou neoblomnou vírou v ně. Nechce si přiznat, že pravděpodobně již při zahájení blokády nepozorovaně uprchli ze stanice a všechny své poddané zde nechali Shafakkům napospas. Rhodanův tým alespoň nalezl zmiňovaný medorakt. Merkoš však odmítá do něj vstoupit a dokončit svou transformaci v Omnitu a tvrdí, že raději zemře. V zařízení je tedy ošetřen alespoň Bingdu, který ale bude pravděpodobně i nadále potřebovat pomoc svého lidu.

Na spásu stanice už není žádná naděje, proto Rhodan rozhodne, aby se všichni neprodleně odebrali do hangáru a unikli v jakékoliv dostupné lodi pryč. Do hangárů míří ale i všichni ostatní poutníci, kteří dostali pokyn k záchraně od Troduuna. Na prchající lodě však záhy útočí Shafakkové. Když se se skupinou konečně setkává i Omar Hawk, prozrazuje, že ví o existenci shafakkského modulu, v němž by mohli uniknout. Troduun si přeje, aby bylo postaráno o Bingdua a sdělí Rhodanovi poslední známé kódy pro brány, které vedou přes černé díry do Gádového nebe. Uvnitř modulu již ale čeká Rhenn, který si konečně přišel pro svou kořist – srdce Omnity, díky němuž by opět získal zpět svou ztracenou čest. Když chce Shafakk zastřelit Bingdua v medoraktu, vběhne Troduun přímo do paprsku zbraně, aby ho zachránil. Přitom je Rhenn také zraněn, když exploduje projektor štítu na jeho opasku.

Poté, co se modul dostane do bezpečné vzdálenosti od stanice i útočící flotily, je vyzvednut CRESTEM II. Rhodan i ostatní směřují rovnou do centrály. Chce se pokusit proletět Almonidrou II do Gádového nebe. Nejdříve ale zavolá Sud, aby stabilizovala a probudila Bingdua. Troduunovy kódy však již nejsou validní. Bingdu vidí jen jedinou možnost – Merkoš musí být umístěn do medoraktu. Zařízení samo dokáže bránu otevřít, protože každý budoucí Omnita musí být ošetřen v Gádovém nebi, jinak zemře. Merkoš se stále brání, ale poté uzná, že je to jediná možnost, jak zachránit i ostatní. CREST II poté na Thořin pokyn proniká horizontem událostí černé díry…

Worrik Rhenn je těžce zraněn. Z posledních sil pak v hangáru objeví jeho domovský xaphak, s nímž až sem přiletěl. Nikdo si ho nevšímá a sám nemá sílu zavolat o pomoc. Vidí však, že Shaffakové po týdnech snažení konečně dosáhli svého cíle a obsadili stanici. A stalo se tak právě díky němu. S tímto vědomím pak umírá.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál