Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 236
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 236
Název:Loowerské vejce
(Das Ei der Loower)
Autor:Lucy Guth
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:2. října 2020
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Gucky

Donna Stetsonová

Myadra

Thora Rhodan da Zoltral

Fred Banner

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie, a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení. Galaxii děsí strašlivá hrozba – temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Perry Rhodan se proto vydává s CRESTEM II a jeho osvědčenou posádkou do sektoru Sagittarius. Terranci prozkoumávají Kompariát, hvězdnou říši v oblasti galaktického jádra, které vládnou Omnitové. Flotila Shafakků jim však zabrání v přístupu na Omnitické srdce.

CREST II se v extrémně nebezpečném sektoru vesmíru tuto blokádu snaží prolomit. Pak ale zachytí záhadné nouzové volání. Lidé jim nezištně spěchají na pomoc a doletí k tajemné kuželovité lodi. Na palubě narazí na prastarou záhadu – LOOWERSKÉ VEJCE…


CRESTU II se díky Couhlu, ukořistěnému na planetě Gorrash-Kollk, stále daří unikat shafakkským jednotkám. Gucky je však kvůli extrémně silnému psionickému záření, které artefakt vydává, v agónii, a dle doktora Steflova je jeho stav velice vážný. Myšob dokonce ve svých halucinacích vidí dávno mrtvého Ilta Sorka. Thora da Zoltral ale ještě nechce přistoupit k jeho deaktivaci, protože by to znamenalo ohrožení celé posádky. Bingdu prozrazuje, že by k Omnitickému srdci měla vést ještě další cesta. Pozitronická psycholožka Donna Stetsonová byla společně se svým šéfem, energoinženýrem Fredem Bannerem a IT specialistou Charlesem Duboisem přidělena k vyřešení problému, který jí absolutně nedává smysl. Něco v systému způsobuje prudký nárůst energie. Oba kolegové Donnu velmi podceňují a nevěří, že problém vyřeší. Zvlášť Dubois ji využívá, aby se sám mohl předvést před svým nadřízeným. Guckyho stav se mezitím velice zhoršuje. Pouze Sud mu díky svým léčivým schopnostem dokáže lehce ulevit od bolesti. Protože se Mentru Kosumovi podaří zbavit se pronásledovatelů, rozhodne Thora nakonec, aby byl Couhl deaktivován. Zároveň Sarah Maasová oznamuje, že bylo zachyceno nouzové volání. Zdroj nouzového volání se nachází na okraji blízké černé díry. Thora vydá povel, aby mu CREST II letěl na pomoc. Ukáže se, že se jedná o kosmickou loď, v jejímž tvaru velitelka ihned rozpoznává plavidlo prastaré civilizace Loowerů, a přikáže, aby bylo odtaženo z dosahu černé díry. Thora i Gucky se s podobnou lodí setkali v roce 2037, když byli zachráněni Ernstem Ellertem na planetě Snowman. Loď nevykazuje žádné známky života, ale i přesto se Perry Rhodan rozhodne, že se ji vydá s malým týmem prozkoumat.

Rhodan, Gucky, mutanti Sud a Josue Moncadas a Oxtorňan Omar Hawk přilétají ve space-disku na cizí loď. Skupina vstoupí do chodby, která je tvořena devíti stěnami, když na ně promluví neznámý hlas, považující je za vetřelce. Hlas se představí jako Myadra, umělá inteligence zodpovědná za chod lodi DONDERVAND. Vysvětluje, že má poruchu, kterou sama není schopná opravit. Na podrobnější informace je však velice skoupá a jedná s jistým, nepříliš přátelským odstupem. Rhodan jí nabídne pomoc, s čímž souhlasí a vyšle je do řídícího centra. Když prochází plavidlem, Myadra si výrazně nepřeje, aby vstupovali do oblasti Sektoru 5, což je Rhodanovi podezřelé. Přitom narazí na těla bývalé posádky.

Z vysušených mrtvých těl je po tisíciletích bohužel těžké usoudit, jak původní majitelé lodi vypadali. Maydra však potvrdí, že se opravdu jedná o Loowery. V centrále se Rhodanův tým postupně seznamuje s funkcemi lodi, na její opravu je ale nutné povolat týmy specialistů, a zvláště pak Rufuse Darnella, šéfinženýra CRESTU II. Ten zjistí, že problém vězí ve špatném zásobování energií, a proto jsou i možnosti UI omezené. Napájecí vedení bylo očividně rozsáhle poničeno. Protože Myadra nesouhlasí s přesunem DONDERVANDU na CREST II, vyžádá si Darnell další posily.

Donně Stetsonové se stále nedaří vyřešit její úkol. Zato však zjistí, že SENECA patrně komunikuje s někým zvenčí, o tom ale Banner nechce ani slyšet. Místo toho jí sdělí, že byli všichni převeleni na DONDERVAND. Lodní pozitronika ve skutečnosti komunikuje s Myadrou, která chce v umělé inteligenci probudit její plný potenciál.

Rhodan se snaží od Maydry zjistit, co se vlastně na lodi přihodilo. DONDERVAND sledoval určitý cíl, o němž UI nechce mluvit. Zdá se ale, že už si sama nepamatuje, jak k nehodě vlastně došlo. A od té doby – přibližně sto tisíc let – bloudí vesmírem. Na hologramu alespoň ukáže původní podobu nehumanoidních Loowerů.

Opravy jsou v plném proudu. Pak ale Donna Stetsonová přichází osobně za Rhodanem a Darnellem s tím, že objevila další iregularity v toku energie a jejich původem je pravděpodobně odpočinková zóna loowerského plavidla. Šéfinženýr ji tam i se zbytkem jejího týmu pošle, aby zahájili opravy. DONDERVAND se mezitím plně probouzí k životu. Pak ale lodí zazní alarm a je spuštěn ochranný štít. Nefunguje ani spojení s terranským křižníkem. Myadra se nejspíš kvůli něčemu naštvala a momentálně nekomunikuje. Rhodan se proto rozhodne, že se půjde podívat do Sektoru 5, který UI tak chránila. Vstup do oblasti je sice uzamčený, pro Guckyho však není problém teleportovat všechny dovnitř. Když Myadra zjistí, že vetřelci pronikli až sem, opět o sobě dává vědět a hrozí jim, že za své jednání ponesou následky. To však Rhodana neodradí, a nakonec objevuje zvláštní komoru, v jejímž centru se nachází podstavec, do kterého proudí obrovské množství energie. Sud se domnívá, že by se mohlo jednat o stázovou komoru. Pak ale uvidí, že se uvnitř nachází skořápky podobné vejci a záhy jsou Rhodan a Hawk napadeni neznámou bytostí. Myadra je žádá, aby mládě nezranili. Rhodanovi dochází, že to, co zde celou dobu chránila, bylo loowerské dítě – a to se právě dalo na útěk z přísně střeženého Sektoru 5.

Myadra vysvětluje, že loowerské vejce po tisíciletí opatrovala. A poté, co bylo znovu zprovozněno zásobování energií, došlo k náhlému zhroucení systému a hrozilo, že bude vejce poškozeno. Automaticky tak bylo zahájeno líhnutí. Vejce mělo být původně transportováno na určené místo, protože na lodi nejsou prostředky pro výchovu mláděte. Loowerské dítě momentálně prochází tzv. fází zrání, která trvá 18 hodin, přičemž je nový jedinec extrémně agresivní a hledá potravu. Rhodan přislíbí pomoc, ale po UI požaduje, aby deaktivovala štít a on mohl kontaktovat CREST II. Myadra dále objasňuje, že v době zrání kromě fyzických změn, dochází u Loowerů i k zásadním psychickým změnám. Agresivní bude do té doby, než se u něj ve finální fázi projeví tzv. hluboké vědomí, tedy něco jako jeho podvědomí. Loowerské děti jsou za normálních podmínek několik let učeny, jak s ním nakládat. Thora poté z centrály CRESTU II oznamuje, že jsou jim na stopě dva shafakkské xaphaky.

Umělá inteligence dále prozrazuje poznatky z vývoje Loowera. Zdůrazňuje, že pokud v závěrečné deváté fázi nebude probuzeno jeho hluboké vědomí, může utrpět vážné duševní poškození. A podle všeho do této fáze mládě dospěje za nejvýše 4 hodiny. Rhodan s ostatními se ho tedy pokusí v první řade chytit, aby na lodi nenapáchal ještě větší škody. Shodnou se na tom, že jedinou možností, jak Loowerovi pomoci, je využití Guckyho parapsychických schopností. Thora, ač nerada, opět plánuje aktivovat Couhl, aby odvrátila útok Shafakků. S tím nesouhlasí doktor Steflov, protože by to mohlo znamenat Guckyho konec, a nakonec ani Rhodan, který momentálně myšoba potřebuje. Velitelka Myadře navrhuje jediné možné řešení – DONDERVAND, který je stále letu neschopný, se nalodí na CREST II, a společně se pokusí před Shafakky ukrýt.

Donna Stetsonová, Banner a Dubois zkoumají hydroponickou zahradu, plnou cizokrajných, a zároveň velice nebezpečných rostlin. Vypadá to, že zde energetické vedení někdo přerušil záměrně. Trojice je napadena podivnou energetickou koulí, která kolem sebe srší blesky a pravděpodobně právě ona je zodpovědná za zničení vedení. Donna zachytí neznámou zprávu v binárním kódu a předpokládá, že se takto koule snaží komunikovat. Koule jménem 00101010 se s Donnou spojí, čímž je komunikace snazší. Prozrazuje, že ji tato loď nevědomky odnesla ze svého přirozeného prostředí, horizontu událostí černé díry. Ke své existenci potřebuje enormní příjem energie, kterou má možnost získávat pouze z lodních generátorů. Chtěla by se ale vrátit zpět ke svým lidem. Donna i její kolegové mu chtějí pomoci, jen musí vymyslet, jak ho k černé díře na velkou vzdálenost dopravit. Nalodění DONDERVANDU trvá příliš dlouho a Shafakkové jsou Terrancům opět v patách. A chycení loowerského dítěte není ani pro Guckyho snadným úkolem. Nezbývá jim tedy nic jiného než mládě nalákat zpět do jediné místnosti, z níž nemůže uniknout, tedy stázové komory. Nyní je řada na myšobovi, aby se s ním pokusil navázat kontakt. Guckymu se Loowerovy myšlenky jeví jako strašidelný dům, v němž v jednom z pokojů žije vystrašené dítě a ve druhém jeho hluboké vědomí, kterého se bojí, protože se s ním chce spojit. První pokus je tak neúspěšný. Centrála se mezitím připravuje na nevyhnutelný střet se Shafakky. Černí myšobové vypustili stovky svých pomocných lodí, xeikhů. Thora nařídí vyslat letku dragonfly; z nedaleké soustavy se totiž blíží enormní gama záblesk, do kterého je plánuje v nejvyšší nouzi vlákat.

Gucky je vyčerpaný, ale pokusí se ještě jednou přesvědčit looweské mládě, aby se spojilo se svým hlubokým vědomím. Tentokrát použije lest – slíbí mu, že pokud zavře oči, bude mít pro něj překvapení. Tím je samozřejmě jeho hluboké vědomí, které nevinného Loowera obejme a dojde tak k jejich úspěšnému propojení.

Po zásahu gama paprsku zbylo pouze 34 xeikhů. Xaphaky jsou CRESTU II však stále v patách. SENECA a pilot Mentro Kosum přijdou s odvážným manévrem a navedou jeden z nich do černé díry. Tento moment také využije Donna Stetsonová s jejími kolegy a vypustí v její blízkosti 00101010. Myadra si nyní, když je Loower zachráněn, přeje i se svou lodí opustit CREST II a poté sama zbylé Shafakky zničí, aby mládě neohrozili.

Myadra nakonec pozve devět členů posádky na obřad pokřtění mladého Loowera. Je mezi nimi Perry Rhodan, Gucky, Sud, Moncadas, Hawk, Darnell, Stetsonová, Banner a Dubois. Následuje rituál, při němž je Loowerovi vybráno jméno, jež zní Pankha-Skrin. DONDERVAND se poté vydává vlastní cestou. Donna Stetsonová je ke svému překvapení na žádost SENEKY přeřazena do týmu pozitronických specialistů.