Perry Rhodan Neo 235 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 235
Název:Myšobův hrob
(Das Mausbibergrab)
Autor:Ben Calvin Hary
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:18. září 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 29. dubna 2090
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Omar Hawk

Gucky

Cameron Canary

Danielle Pymová

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie, a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení. Galaxii děsí strašlivá hrozba – temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Perry Rhodan se proto vydává s CRESTEM II a jeho osvědčenou posádkou do sektoru Sagittarius. Terranci prozkoumávají Kompariát, tajemnou hvězdnou říši v oblasti galaktického jádra. Tam jim nečekaně stojí v cestě flotila Shafakků. Černí myšobové lidem zabrání k příletu do Omnitického srdce.

Aby prolomil blokádu, rozhodne se Rhodan podniknout riskantní misi na svět předků Shafakků. Tam se Gucky dozvídá o historii Iltů a objeví něco znepokojivého – MYŠOBŮV HROB…


CREST II je napaden několika xaphaky, a protože křižník není stále ještě zcela opraven, vydává velitelka Thora Rhodan da Zoltral povel k ústupu. Omar Hawk se mezitím probouzí na medostanici, kam byl umístěn, protože si průchody časovými studnami vybírají svou daň i na jeho vysoce odolném organismu. Kolem leží další zranění členové posádky. Vzhledem k tomu, že mají strach z okrilla, který se odmítá vzdálit z Oxtorňanovy blízkosti, odvádí ho Hawk s Guckym i přes protesty doktora Steflova pryč. Namířeno mají do odpočinkové zóny CRESTU II, kde je vytvořen umělý zelený park, v němž mu již xenobiologové Danielle Pymová a Thomas Becker chystají vlastní výběh a slibují, že se o něj dobře postarají.

V centrále je všem naprosto jasné, že blokádu shafakkských lodí není možné prorazit. Bingdu prozrazuje, že by mohlo existovat řešení: nachází se v soustavě Skargh-Kashkor na planetě Gorrash-Kollk neboli Skargh, jak Shafakkové nazývají svůj domovský svět. Z nějakého důvodu se však černí myšobové této planetě vyhýbají. Shafakkové na Gorrash-Kollku jsou totiž jiní – ne tak agresivní. Pokud by se jim podařil odhalit pravý důvod, mohli by ho použít proti flotile blokující Omnitické srdce. Skargh-Kashkor je tzv. eruptivní proměnná hvězda, červený trpaslík na konci života, přesto se však na její jediné planetě vyvinul život. Přilétajícího CRESTU II si nikdo nevšímá, i přesto, že se v soustavě nachází několik shafakkských lodí a stanic. Gucky z povrchu planety zaznamenává mentální impulsy, zdá se mu však, jako kdyby všichni byli velice ospalí a zpomalení, a i Iltovi samotnému se zdá, jako by z něj někdo vysával veškerou energii. CREST II prolétá nad planetou a zjišťuje, že Gorrash-Kollk je prastarý studený svět, který je až na několik pásů modrého lesa pokryt pouštěmi. Posádka objevuje ruiny dávného města, v němž stále žijí Shafakkové. Nikdo zde ale již roky očividně nic neopravuje. V jeho centru ční vysoká věž neznámé architektury stojící na osmi tenkých nohách, jejíž stěny září rudě. V její blízkosti jsou rušeny všechny signály. Bingdu ví, že se jí říká trosh. Gucky se domnívá, že právě z ní vychází psionické impulzy, které ovlivňují místní obyvatele. Nakonec je rozhodnuto, že loď přistane v nedalekém údolí.

Watson se vesele živí energií z nedalekého generátoru a xenobiologům se ho nedaří usměrnit. Okrill všechny jejich snahy úspěšně ignoruje. Becker ho nakonec uspí paralyzátorem a Danielle Pymová tento okamžik alespoň využije k tomu, aby zvíře podrobněji prozkoumala. Watson se však za jejich zády velmi rychle probudí a uniká neznámo kam.

Bingdu vysvětluje, že má jeho vitron možnost, jak psionické impulzy z troshe zaznamenat, aby bylo možné je poté reprodukovat. I když by Shafakkové neměli představovat větší nebezpečí, kolem věže však neustále krouží strážní roboti. Výsadkový tým složený z Perryho Rhodana, Camerona Canaryho a Omara Hawka bude mít za úkol do věže proniknout a identifikovat zdroj impulsů. Nakonec se k nim přidá i Gucky, který je sice zesláblý, ale chce sám zjistit, jaké tajemství se na světě jeho předků nachází. Nakonec je přestrojen za Shafakka a Terraci mají představovat jeho vězně.

Tým pomalu postupuje ke středu města. V ulicích se plouží větší skupinky černých myšobů, které směřují stejným směrem a trosh ze všech stran obklopují, cizince ale úplně ignorují. Gucky chce k věži teleportovat, jeho schopnosti však psionické impulzy úplně utlumují, proto musí najít jinou cestu. Kolem vidí jen zničené příbytky obývané pouze starými Shafakky a malými dětmi. Na skupinu pak znenadání někdo začne střílet šípy. Ukáže se, že je to velmi mladý Ilt jménem Tsham-piy a jeho matka Liondra. Rhodan jim vysvětlí, že nejsou jejich nepřátelé a Gucky prozradí, že je také jeden z Iltů. Tsham-piy, neboli Jumpy, jak jeho jméno ostatním zní, a Liondra, jsou tzv. Shorakk-Nuumové, na něž nemá trosh takový vliv. Ostatní Shorakk-Nuumové žijí mimo město ve slaném lese. Jumpy, jehož otec zemřel při hledání pravdy, se chce do věže dostat a zjistit více o svém původu. Mladý Ilt již nějakou dobu pozoroval roboty, kteří věž stráží a přesně ví, v jakém intervalu se objevují. Gucky mu slíbí, že ho na oplátku, když jim pomůže, vezmou s sebou do troshe.

Thora se na palubě CRESTU II dozvídá, že okrill Watson beze stopy zmizel. A ani SENECOVY záznamy nejsou příliš nápomocné. Šéfka zaměřovačů Sarah Maasová nakonec okrilla objeví ve spodním hangáru stíhaček typu dragonfly, odkud zvíře uniká pryč z lodi do divočiny Gorrash-Kollku.

Terranci pokračují ve společnosti obou Shorakk-Nuumů v pochodu městem, když si Rhodan i Hawk všimnou, že je pravděpodobně někdo pronásleduje. Přednější je ale nyní implementace jejich plánu, tedy zničení strážného robota. To se ale Rhodanovi a Hawkovi s jejich energetickými zbraněmi daří jen stěží, a proto jim Jumpy přijde na pomoc se svým lukem a šípy a k údivu ostatních ho zneškodní. Zpozoruje ho však další robot a vystřelí na něj. Gucky, který si vzal silnou dávku stimulantů, ho zvládne teleportovat pryč, do cesty paprsku se však nečekaně připlete Liondra, která chce svého syna zachránit a na následky zranění poté umírá.

Perry Rhodan a Omar Hawk Liondru pohřbí, Jumpy je nyní ještě odhodlanější odhalit tajemství skrývající se v troshi. Canarymu se podaří objevit ve stěně věže díru, kterou pravděpodobně někdo čerstvě vytvořil. Týmu se tedy otevírá nová cesta dovnitř. Rhodan se domnívá, že to byl jejich tajemný spojenec, který patrně zničil i druhého robota. Uvnitř objeví antigravitační pole, prostřednictvím něhož se dostanou nahoru. V obrovské hale se nachází nespočet apatických Shafakků, někteří z nich jsou zdánlivě mrví, což pravděpodobně zapříčinila blízkost impulzů. Jejich zraky se upírají na jakési pódium, které zakrývá černá opona. Ze všech koutů místnosti se rozezní temná hudba a Shafakkové zničeho nic ožívají. Na pódiu se pak k překvapení všech objevuje bytost tvořená průhlednými membránami, s níž se Terranci již setkali – je to Sleeker Woggrill.

Woggrill předvádí svůj hypnotický tanec, v němž zobrazuje historii obyvatel Gorrash-Kollku. Od jejich evoluce v primitivní bytosti, až po příchod Omnitů, prastarých bohů, kteří z nich vytvořili Shafakky, své vojáky. Dále ukazuje jejich průnik do vesmíru a krvavé bitvy, během nichž si podrobili nesčetné soustavy. Tímto se také vysvětluje, proč Shafakkové nenávidí své nadřízené. Původně to byla zvířata, za což se stydí, ale byli to právě Omnité, kdo jim přinesl inteligenci, což také vidí jako potupu. A o tom by se neměl nikdo cizí dozvědět. Po skončení představení se Rhodan rozhodne vyhledat Woggrilla, který je všechny opět rád vidí. Své umění zde předvádí na žádost místního velitele Shafakků. Není to ale tanec, co černé myšoby ovlivňuje. Zdroj psionického záření se nachází zde ve věži a Woggrill zná jeho přesné umístění. Mezitím však roboti dávají přítomným Shafakkům dávku povzbuzující látky, aby byli schopni odejít ven. Tým, který nemá jinou možnost a musí kolem nich projít, je několika z nich konfrontován, Sleeker však dokáže jejich pozornost odvést svým tancem. Když se dostanou do vyššího patra, přemůže je neuvěřitelná bolest.

Danielle Pymová si dělá starosti, protože okrill nekontrolovaně běhá po cizím světě, což může mít nedozírné následky, což se snaží vysvětlit velitelce. Thora ale k jejímu překvapení již dávno podnikla nutné kroky k tomu, aby se Watson našel co nejdříve a nenapáchal větší škody, a zvíře sleduje. Během svého putování pravděpodobně narazil na útočnou skupinu myšobům podobných bytostí, které nejspíše zabil výbojem elektrického proudu. Podle všeho je jeho cílem trosh, kam také sleduje svého pána.

Perry Rhodan se pomalu probírá ze záchvatu bolesti, stejně jako ostatní. Pouze oba Iltové jsou v bezvědomí, protože psionické záření je zde příliš silné. Gucky se probírá a hlásí, že jeho zdrojem je podivný nepravidelný předmět zabalený ve stříbrné reflexivní fólii, visící více než 20 metrů od země. Woggrill vysvětluje, že balíček se nazývá couhl, co se v něm ukrývá, ale netuší. Byl sem prý přinesen až poté, co byla postavena věž. Canary s Rhodanem objevují povědomě vypadající kruhovitou strukturu, z níž toho ale už moc nezbývá. Rhodan se domnívá, že se jedná o vyschlou časovou studnu a trosh byl pravděpodobně vybudován jako její přijímací stanice. Couhl se však nikomu nepodaří dostat dolů a na vetřelce navíc začnou útočit malí létající roboti. Jsou tak staří, že není problém je zneškodnit – s čímž pomůže i tajný pronásledovatel neboli okrill Watson, který pomůže i se sundáním tajemného balíčku. Protože zde nefunguje žádné spojení s CRESTEM II, je Rhodan nucen vynést ho ven a doufat, že si jich Thora všimne. Stříbrná fólie začne na denním světle podivně reagovat, protože se stmívá, nic dalšího se však nestane a ani není možné ji sundat. Canary tedy nasimuluje záření hvězdy a záhada se pomalu odkrývá…

V balíčku je k překvapení všech ukrytá vysušená mumie prastarého myšoba. To ona vydává psionické impulzy, které jsou nyní tak silné, že Hawk je poslední, kdo se ještě dokáže koncentrovat a mumii zabalí zpět. Po chvíli konečně přilétá Bingdu ve svém vitronu, všechny jeho pokusy o zreplikování impulzů jsou však marné. Mrtvého myšoba tedy musí vzít s sebou na loď. Jumpy zůstává na Gorrash-Kollku a chce se vydat zpět za svými lidmi a povědět jim, co se dozvěděl v troshi.

Bratři na Ayutthayové, Canary, Rhodan a Rufus Darnell i Bingdu se na palubě CRESTU II snaží přijít na to, jak docílit toho, aby záření couhlu působilo pouze na Shafakky, ale neovlivňovalo posádku lodi. Křižník je opět pod palbou nepřátelských xaphaků. Vědci k zachycení potencovaného signálu, k jeho seskupení a opětovnému vyzáření do standardního kontinua v jeho původní podobě potřebují hyperresonátor, k čemuž nakonec uzpůsobí generátory libra štítu. Jejich počínání je úspěšné a Shafakkové na svých lodích pomalu upadají ke spánku a nečinnosti. CREST II má tedy nyní šanci skočit hyperprostorem do bezpečí.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál