Perry Rhodan Neo 232 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 232
Název:Gádová laboratoř
(Labor der Gaden)
Autoři:Lucy Guth, Michelle Stern
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:6. srpna 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 25. dubna 2090 a dále
Hlavní postavy románu:

Thora Rhodan da Zoltral

Sud

Drogan Steflov

John Marshall

Horeš jad Aedor

Merkoš

Více než padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie a Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše. Ale bezpečí lidstva je opět v ohrožení.

Jakmile Perry Rhodan dokázal odvrátit invazi na Zemi ze strany Arkonidanů, objevila se ještě mnohem zlověstnější hrozba – již dobře známý temný život. Zdá se, že jeho původ se nachází ve středu Mléčné dráhy.

Proto se Rhodan s CRESTEM II a jeho osvědčeným týmem vydává na průzkumnou misi do sektoru Sagittarius. Tam je kosmická loď unesena piráty; lidé na palubě jsou mentálně zotročeni prostřednictvím neznámého parazita.

Perrymu Rhodanovi a několika jeho společníkům se však podaří uniknout. Chtějí znovu osvobodit CREST II i jeho posádku. Zvláště proto, že vězňům hrozí, že se stanou oběťmi strašlivých experimentů – v GÁDOVÉ LABORATOŘI…


Perry Rhodan a jeho tým na CRISTOBALU přilétají do soustavy slunce Cark. Mentru Kosumovi se společně s Josue Moncadasem podařilo sledovat cíl CRESTU II uneseného Druuwy. Kolem modře zářící centrální hvězdy krouží šest planet, na jedné z nichž terranský kulovitý křižník přistál. Carxtröll-Fabb je podle všeho velice nestabilní planeta, na níž neustále dochází k mnohým zemětřesením – jedním z příčin je i to, že v nitru planety byly vyhloubeny četné tunely, povrch planety však vypadá naprosto neobydleně. CRISTOBAL nepozorovaně vletí do jednoho z tunelů, mateřská loď i s posádkou by se totiž měla nacházet někde poblíž, a proto se Rhodan společně s Guckym, Kosumem a Moncadasem vydají na průzkum. Čím hlouběji pronikají do nitra planety, tím úžasnější se jim naskýtá podívaná – všude roste nepřeberné množství barevných hub. Na druhou stranu se ale kolem nich objevují zvláštní černé obláčky vystupující ze země. Kosum je v jedné chvíli napaden agresivními sporami jedné z hub a musí být teleportován na medostanici, kde ho Shawn Myers rychle ošetří, a poté se připojuje místo něj k Rhodanovu týmu. Podle něj jsou spory nakažené temným životem a Kosum měl tedy díky včasnému zásahu velké štěstí. Skupina konečně dorazí ke vstupním dveřím do podzemního komplexu, za nimiž se nachází hororová podívaná: nespočet transparentních kontejnerů a skleněných nádob je naplněn všemožnými živými bytostmi, které vypadají jako hmyz, plazi, humanoidi, ale i stvoření, jež nikdo z přítomných ještě nikdy neviděl. Všichni mají jedno společné – jsou porostlí manipulačním parazitem, a tudíž úplně apatičtí ke svému okolí. Nyní je naprosto jasné, jaký osud čeká i posádku CRESTU II. Kromě toho se zdá, že zemětřesení nabírají na síle. Rhodanův tým je poté svědky toho, jak se temné infikované spory snaží zformovat do určitého tvaru. Rhodan se obává, že se kvůli jeho přítomnosti pokouší temný život opět utvořit frakturu a dává raději povel k ústupu.

O 12 hodin dříve se Thora Rhodan da Zoltral stále ještě nachází v centrále své lodi. Druuwové, kteří nechali CRISTOBAL uniknout, si stále ještě nevšimli, že je několik členů posádky, včetně velitelky, imunních vůči účinkům manipulačního parazita. Zatímco Thora ustavičně vede vnitřní konflikt se svým nově aktivovaným extrasmyslem, jsou Druuwové pořád víc agresivní vůči posádce a dochází jim trpělivost. A zvláště pak Zakhanu Breelovi, kterému se let CRESTU II zdá až moc pomalý a zvou zlost si vybíjí na pilotu Hamzovi Obafemi Azikiwovi. Thora se snaží všechny konflikty mírnit, protože ovlivnění členové posádky se sami nedokážou nijak bránit, musí však být opatrná, aby se neprozradila. Kulovitá loď pak nakonec přistává na povrchu planety, když se z medostanice ohlásí Sud: u Merkoše se objevily další problémy.

Sud, která má účinky parazita také pod kontrolou, velitelce sděluje, že shluky temného života v Oproňanově systému narůstají – bude nucena přejít k speciální léčbě, tedy pokusit se na Merkoše použít své paraschopnosti. Procedura se ale nevyvíjí podle plánu, její intarzium začíná podivně žhnout a neobvyklé jsou i hlasy Sue Mirafiore a Sida Gonzáleze, které se ozývají v její hlavě. Kromě toho slyší velice intenzivní zvuky a zdá se jí, že má halucinace. Podle skenů její mozek vykazuje neobvyklou aktivitu, kterou pravděpodobně způsobuje intarzium. Mutantka se s kusem kovu, který tvoří halaton, musela naučit žít, jeho odstranění by bylo téměř nemožné, protože zasahuje hluboko do mozku. Sud Thoře tedy přiznává, že se rozhodne Merkošovu léčbu raději přerušit a vezme si lék, který by ji měl utlumit.

CREST II je s povrchem planety propojen spojovacím tunelem. Není tedy možné narychlo odstartovat bez jeho odpojení, které by způsobilo velké škody. Jeden z Druuwů Thoře oznamuje, že je očekávána návštěva. Společně s Marshallem pak pozoruje, jak do lodi přilétá malé plavidlo, téměř stejné jako Merkošův vitron, pouze je úplně černé. Thora se chce nepozorovaně dostat do hangáru, aby o návštěvníkovi zjistila více. Než ale stačí vymyslet nějakou záminku, je kontaktována Breelem, který požaduje, aby byla velitelka osobně v hangáru okamžitě přítomna.

Thora a John Marshall, který Arkonidanku doprovází, potkávají po celé lodi své apatické kolegy. Ani Marshallovi neuniklo, jak Thora neustále bojuje se svým extrasmyslem. Velitelka si není jistá, zda není spíše přítěží, než darem a na hlas ve své hlavě se snaží zvyknout. Dokonce se jí zdá, jako kdyby jeho osobnost už dávno znala, jen si nedokáže uvědomit odkud. Když se ho ale zeptá, je nanejvýš tajemný. Z černého vitronu vystupuje k Thořině zklamání bytost podobná Oproňanovi. Není však zcela totožný s jejich přítelem, jeho tělo je sice transparentní, jeho mozek je však také úplně černý. Breel cizince, který se představí jako Horeš jad Aedor, pojmenuje Omnit. Ten pak velitelce poručí, aby ho dovedla za Merkošem.

Do medostanice přijdou dva druuwštví vojáci, z nichž jeden se velice zajímá o Sudino intarzium, o němž předpokládá, že by mohlo mít velkou cenu. Tsaar se k ní chová povýšenecky, nemůže mu však vzdorovat. Naštěstí však přichází Thora a Horeš jad Aedor. Omnit se velice zajímá o zdravotní stav Oproňana, poté poručí, aby byl odvezen pryč, nesdělí ale kam, a odchází. Celé posádce je nakázáno, aby se přemístila do hangáru, odkud vede spojovací tunel na planetu. Sud cítí, že její drogy přestávají účinkovat a opět má halucinace: vidí nic neříkající písmena. Pak se v její hlavě nakonec ozve hlas SENEKY, centrální pozitroniky lodi.

Všichni lidé na palubě jsou bez skrupulí nahnáni do hangáru. Thora, která jako velitelka cítí povinnost chránit svou posádku, je na hranici zoufalství. Zajatci poté prochází tunelem na povrch planety Carxtröll-Fabb. Nikdo nemá tušení, co se bude dít dál, objevují se však náznaky toho, že mají být odvedeni do nějaké laboratoře. Arkonidanka i její další přátelé, kteří nejsou pod vlivem parazita, se pak ocitají v obrovské jeskyni, která má očividně sloužit jako jejich přechodné ubytování. Děje se však něco velmi podivného – Druuwové se podivují nad černým oparem, který se v jeskyni tvoří a zároveň se Terranci začínají jeden po druhém probírat ze své otupělosti. Když si uvědomují, že byli loutkami vesmírných pirátů, touží se jim pomstít. Thora se je však snaží usměrňovat, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům a případným ztrátám na životech. Situace se jí však vymyká z rukou, protože všude panuje chaos a planetou otřásají stále větší zemětřesení.

Sud má stále četnější halucinace a hlasy v její hlavě neustávají. Uvědomuje si však, že písmena, která viděla, tvoří jméno SENECA. Ve své hlavě cítí něco cizího, co se snaží probudit k životu. Mutantka se nakonec v jedné své představě ocitá na klidném pobřeží oceánu a promlouvá k ní dítě, jako stvořené z kovu. Říká jí, že se jí snažilo již dlouho kontaktovat, ale nedokázalo to samo, až nyní, prostřednictvím palubní umělé inteligence. SENECA se pak Sud snaží vysvětlit vše, co se stalo. Dítě, které vidí, je zosobněním jejího intarzia a v halatonu, který ho tvoří, se vyvinulo vlastní vědomí. Potřebují od ní pomoc – pozitronika ví, že je CREST II na Carxtröll-Fabb v nebezpečí, vytvořili tedy plán na jeho záchranu, s nímž od Sud potřebují pomoci. Protože Thora mezitím vydala povel k ústupu zpět na palubu křižníku, má se Sud pokusit dostat co nejdříve na medostanici. Kvůli silným otřesům je to ale stále složitější, a v útrobách lodi se nechtějí zachránit jen Terranci, ale i Druuwové.

Thora se stále snaží usměrňovat chaos, který v jeskyni nastal. Předpokládá, že za osvobození Terranců z parazitova vlivu může černý opar, který ale i víc a víc destabilizuje celou planetu. Arkonidanka se společně s Marshallem chce dostat zpět do centrály, ostatní se jim v nepřehledné situaci ztratili. Cestou potkávají alespoň Sud, která se tváří tajemně a míří na medostanici. Lidé postupně obsazují své posty na lodi a zdá se, že z pekla, které na Carxtröll-Fabb vypuklo, vyvázli živí a zdraví.

SENECOVI se s pomocí Sud a jejího intarzia podaří naprogramovat nanity, kteří mají stabilizovat planetu. Mutantku ale sledoval Tsaar a pokouší se od ní získat její intarzium, naštěstí zasáhne Ronald Tekener. SENECA požaduje, aby Sud šla zpět na povrch planety, odkud může lépe instruovat nanity a Tekener se rozhodne ji doprovodit.

CRESTEM II i přes stabilizační pole stále otřásají zemětřesení. Velitelka se rozhodne poskytnout pomoc Druuwům, kteří se schovali na lodi. Na holokamerách vidí, jak Sud s doprovodem odchází spojovacím tunelem zpět na Carxtröll-Fabb, rozkaz k návratu ale neposlechne. Thora se i tak rozhodne, že je na čase, aby odstartovala s lodí pryč, protože jsou otřesy stále ničivější. I přes dohady s centrální pozitronikou se jí to však nepodaří, SENECA tvrdí, že je nutné, aby Sud dokončila jeho plán. Ten se jí však kvůli mnoha komplikacím a ztíženým podmínkám panujícím na planetě nepodaří implementovat, proto se rozhodne vrátit zpět.

Terranský křižník stále ještě nemůže odstartovat, situace na palubě se ale vrací k normálu. Naštěstí nedošlo k žádným ztrátám na životech, pouze k menším zraněním a je zjevné, že učinky manipulačního parazit opravdu kompletně vymyzely. I Druuwové se naštěstí chovají spořádaně. Sarah Maas přijímá nouzové volání, v němž Horeš jad Aedor sděluje, že výzkumné zařízené na planetě nutně potřebuje pomoc. Arkonidanka rozhodne jít mu na pomoc, protože bez Sud, Tekenera a Merkoše stejně nechce odletět. Sama se chce vydat zpět na Carxtröll-Fabb a doktor Steflov ji nakonec doprovází. Vydávají se tedy do nepřátelského prostředí, které je přesyceno vysoce nakažlivými houbovými sporami, které jsou nyní úplně všude. V tunelu se setkávají se Sud a Tekenerem, který se vrací zpět, ale Sud pokračuje s nimi. Oba lékaři vyslovují teorii, že něco aktivovalo temný život v houbovém myceliu a ty se teď snaží zachránit samy sebe a netuší, že tím ničí i planetu. Thora se domnívá, že něco takového by na svědomí mohl mít klidně její manžel1). Protože je časonoš, mohl na něj temný život zareagovat. Doteď neměli o CRISTOBALU žádné zprávy, ale vše ukazuje na to, že zde Perry Rhodan již byl. Podaří se jim dostat do prostoru naplněného nádobami s pokusnými subjekty. V laboratoři se setkávají s Horešem jad Aedorem, který předpokládá, že sem přišli pro pomstu. Objevují zde i Merkoše, který je prozatím ve stabilizovaném stavu. Omnit je obviňuje, že oni – nebo spíše jejich přátelé – jsou zodpovědní za katastrofu, která planetu postihla. Podařilo se mu je uvěznit, ale před nedávnem opět uprchli a nyní se nacházejí na jejich lodi. Perrymu Rhodanovi a ostatním se je tedy opravdu povedlo vystopovat a jeho přítomnost potvrdí i Omnitova holonahrávka.

Thora má v úmyslu s Horešem vyjednávat, i přesto, že k němu necítí důvěru. Nabízí mu pomoc v podobě nanitů, které dokážou opět stabilizovat planetu. Výměnou za pomoc si ale Arkonidanka žádá několik podmínek. Požaduje propuštění své lodi i celé posádky. Dále vyžaduje, aby po zbytek jejich cesty nebyli obtěžování, zvláště pak ne od Druuwů. S tím nakonec zoufalý Horeš souhlasí, je mu ale líto propustit tak slibné subjekty. Každé zdržení znamená další prohru pro Gádové nebe. Thora má nakonec ještě jednu podmínku: Merkoš bude převezen zpět na její loď, aby mohlo být splněno jeho přání dostat se zpět domů. S tím Omnit nechce souhlasit, protože chce »akolytu« do Gádového nebe dopravit sám. Thora tuší, že Merkoš může hrát ještě velmi významnou roli a být jejich želízkem v ohni, i díky neobvyklému titulu, kterým ho Horeš oslovuje. Merkoš se během jejich rozhovoru probudí z bezvědomí a Omnitovi nařídí, aby Thořin požadavek respektoval. Aby toho nebylo málo, chce Thora navíc kontaktovat své přátele na CRISTOBALU. Když si s Perrym vymění informace uplynulých hodin, potvrdí jí, že i on sám si je vědom toho, že mohl být katalyzátorem událostí na Carxtröll-Fabb. Thořin extrasmysl má během této doby několik poznámek, díky nimž si Arkonidanka konečně uvědomí, jakou osobnost vlastně představuje: je to její vnitřní dítě.

Sud chce se SENECOVOU pomocí ihned připravit další nanity, které mají zachránit planetu. Trvá to ale moc dlouho, proto požádá Horeše, aby jí dal k dispozici nanity používané v jeho laboratoři, které intarzium přeprogramuje. Sud má ale problémy a musí zakročit Merkoš, který jí pomůže. Z laboratoře pak proudí tisíce nanitů do všech koutů planety a zdá se, že dochází ke zklidnění otřesů. Sud ale neustále slyší hučení v hlavě, a proto se Oproňana zeptá, o co se jedná. Ten jí vysvětluje, že intarzium je dítě, které se probudilo a chce se učit.

Perry Rhodan i jeho další kolegové jsou zpět na palubě CRESTU II, který může konečně odstartovat. Od Horeše chce vědět, proč provádí tak nelidské experimenty na inteligentních bytostech. Omnit vysvětluje, že Omnitický kompariát je na prahu úpadku. Temný život se nekontrolovaně rozšiřuje po celé říši a ničí planetu za planetou. Kdo může, uteče, ti zbylí raději páchají sebevraždu nebo se bouří. Proto jsou tu Shafakkové, kteří mají udržovat zdánlivý pořádek a rozsívat strach. Pokud nebude nalezen lék, nezbyde už vůbec nic. Ani po čtyřiceti tisících letech výzkumu temného života však nemají žádné odpovědi. Gády, mimo jiné i jeho rodina, se proti temnému životu snaží bojovat již po generace a předpovídá, že se nákaza rozšíří i do domova Terranců, kteří pak budou muset řešit stejné dilema. Dále vypráví, že jejich říše byla vybudována v centru Galaxie u singularity Omnir, jejíž energii hojně využívali k posílení své moci. A bylo to právě zde, kde také našli Gádové nebe. Nyní se ale zdá, že se obrací proti nim a dějí se zde nevysvětlitelné věci, z nichž má Omnit očividně strach.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!