Perry Rhodan Neo 230 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 230
Název:Volání temnoty
(Ruf des Dunkels)
Autor:Oliver Plaschka
Cyklus:Temný život / Sagittarius
Vydáno poprvé:9. července 2020
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Reginald Bull

Thora Rhodan da Zoltral

Ronald Tekener

Gabrielle Montoya

Více než padesát let poté, co se Perry Rhodan setkal s mimozemšťany, se lidé vydali ke hvězdám, a i přes velké počáteční obtíže se usadili na prvních planetách poblíž Sluneční soustavy. Se Solární unií se v Galaxii objevila malá mírumilovná hvězdná říše.

Bezpečí lidstva je ale v ohrožení. Poté, co se Rhodanovi podařilo odvrátit invazi ze strany Arkonidanů, objevila se na scéně mnohem zlověstnější hrozba – temný život. Oproňan Merkoš, návštěvník ze vzdáleného Omnitického kompariátu, je nakažen smrtelným kvasivirem.

Perry Rhodan chce svému příteli Merkošovi pomoci a tajemný temný život vystopovat. Zdá se, že jeho původem je centrum Mléčné dráhy. S CRESTEM II a jeho osvědčeným týmem se vydává na nebezpečnou misi v sektoru Sagittarius – následuje VOLÁNÍ TEMNOTY…


Posádka Pluto Ultrasensoric Multilocating Array, neboli PUMA, stanice na okraji Sluneční soustavy, si většinu své služby krátí nemístnými sázkami, kvůli nimž vznikají mezi jednotlivými členy rozpory. Poslední dny ale byly plné neočekávaných událostí: zachytili totiž zprávu od Perryho Rhodana a ambasadorky Thory Rhodan da Zoltral, kteří jsou na cestě z Arkonu na Zemi i se svými loděmi. Datum příletu je však stále nejisté. Ale dějí se i další věci. Nejdříve dojde k zaměření změn u spektrální frekvence pulsarů Geminga a Vela. Kromě toho je však zachycena jiná podivná událost: gravitační vlny směřující ze sektoru Sagittarius, z centra Mléčné dráhy, tedy asi 26‘500 světelných let od Země.

Perry Rhodan přilétá do domovské soustavy na palubě MAGELLANU, následován CRESTEM II pod velením Thory. Ještě, než se spojí se Zemí, hlásí Sud z medostanice, že Oproňan Merkoš měl záchvat, navazující na jeho podivné chování v posledních dnech – na palubě se totiž začaly ztrácet náhodné věci – od baterií, po zbraně, komunikační zařízení a podobně. Merkoš měl již podobné problémy v počátcích jeho kontaktu s Terranci, ale pochopil, že lidé si svého osobního vlastnictví velmi cení. Sud navrhuje Merkoše raději ihned převézt na Mimas, kde jsou k dispozici ta nejlepší lékařská zařízení. MAGELLAN je nato kontaktován osobně administrátorkou Terranské unie Stellou Michelsen. Rhodan a Thora, která se k hovoru připojí ze své lodi, ve zkratce administrátorku informují o událostech na Arkonu. Michelsen chce svolat tiskovou konferenci, aby se o všem dozvěděla i veřejnost, a poté probrat další postup. Rhodan souhlasí, ale poté jí dá jasně najevo, že bude muset opustit Zemi a vyřešit jisté rodinné záležitosti týkající se jeho dcery. K Rhodanovu zklamání není na Zemi bohužel momentálně přímen ani protektor Bull, který je právě na cestě po koloniích.

Thora Rhodan da Zoltral, jejíž nově aktivovaný logický sektor o sobě již dává náležitě vědět, se nachází i se svým manželem a oběma syny, Tomem a Farouqem, na palubě NATHALIE, která míří na Olymp. Císař Anson Argyris, neboli Nathalie Rhodanová, je žádá o audienci. Thora se stále snaží pochopit, co její dceru vedlo k tomu, že před deseti lety beze stopy zmizela a před zraky všech ve své tajné identitě vybudovala nejdůležitější obchodní centrum Solární unie. Na druhou stranu je na ni pyšná a začíná chápat, proč se takto zachovala – nechtěla, aby její potenciál někdo omezoval. Thora, na rozdíl od Perryho, se nedokáže smířit ani s faktem, že jí její synové celou dobu lhali. O tom, že Nathalie žije, oba agenti moc dobře věděli, a i pro ně nebylo lehké celou situaci tajit. Všechny její otázky snad budou co nejdříve zodpovězeny, protože se po dlouhé době rodina Rhodanových konečně setkává v plném počtu.

Na Reginalda Bulla je toho v posledních měsících až příliš. Převzetí povinností po jeho příteli, jehož kvalit dle svého mínění nemůže nikdy dostát, a zvláště pak odloučení od Autum Legacy, s nímž se stále ještě nedokázal smířit. Útěchu tak nachází v lahvi drahé whisky. Když Perry Rhodan přichází k domu svého nejlepšího kamaráda, který se stejně jako obydlí ostatních prominentních obyvatel Terranie nachází na jednom z ostrůvků souostroví Tosoma, není Bull k nalezení. Stav jeho domu odpovídá tomu, že se o něj už dlouho pořádně nikdo nestaral. Když pak Rhodan najde na verandě viset odložený buněčný aktivátor, začne si dělat opravdu velké starosti. Reginalda s úlevou objeví v kůlně, kde opravuje staré šlapadlo, je sice notně zanedbaný a opilý, ale naživu. Perry ho pak spraví o tom, co prožil na Arkonu a o hrozbě probouzející se neznámé entity. Přitom ho požádá, aby v úřadu protektora ještě nějaký čas vydržel, sám se totiž musí vydat za dalším úkolem do centra Galaxie a vrátí mu jeho aktivátor.

Následujícího dne se v Government Garden koná porada za účasti Stelly Michelsen, Maui Johna Ngaty, Perryho Rhodana, Thory, Reginalda Bulla a tří koordinátorů – Ivara Gunnarssona, zodpovědného za národní bezpečnost, Anathi Jabavu, která má na starosti kolonizaci a Ferronky Gabchek Baatar, koordinátorky pro umění a kulturu. Společně probírají potencionální hrozbu ze strany Velkého impéria, která dle Rhodana byla zažehnána a sám imperátor projevil žádost o oficiální přátelskou návštěvu Sluneční soustavy – panují však obavy, zda jeho hlavním zájmem není NATHAN a Posbiové, kteří mají přistup k plánům transformačních děl. NATHAN, který implementuje své vlastní cíle v koloniích, je mimo jiné také viděn jako možné nebezpečí. V koloniích kromě toho vyvstávají další problémy a v posledních měsících je čím dál tím více vidět jejich snaha o získání samostatnosti. Jedním z prosazovatelů těchto myšlenek je k Rhodanovu překvapení i Shalmon Dabrifa, kterého dosud považoval za jednoho ze svých největších stoupenců.

Záhy poté, co koordinátoři opustí místnost, je Rhodan opět kontaktován Sud. Merkošův stav se totiž stále zhoršuje. Je celý transparentní, proto je dobře vidět, že v jeho žilách koluje temný život. Jeho kleptomanické ataky jsou také čím dál tím četnější. »Skleněný« Rhodana požádá, aby ho dostal domů, než bude pozdě. Ten chce svému zvláštnímu příteli samozřejmě pomoci. Michelsen i Ngata jsou si nebezpečí číhajícího v centru Mléčné dráhy vědomi, proto souhlasí s tím, že Rhodanovi povolí další expedici, tentokrát s CRESTEM II. Předtím by ale oba administrátoři rádi viděli Rhodana zpět v jeho funkci protektora, což by mohlo uklidnit i situaci v koloniích. Perry ale navrhuje, že by bylo nejlepší zanechat stávající pořádek – protektor Bull a zastupující systémový admirál Marcus Everson. Opětovné jmenování protektorem pak nadobro odmítá, protože cítí, že jeho osud do kosmických událostí zasahuje tolik, že by někdo jako on neměl být součástí demokratického procesu.

Gabrielle Montoya nad hrobem svého manžela Conrada Deringouse přemýšlí o tom, co vlastně bude dělat. Celý svůj život strávila službou na kosmických lodích a nyní si nedovede představit, že by jen tak skončila. K jejímu překvapení za ní přijde Bull a Everson s tím, že by se měla hlásit u Thory, která se nyní věnuje práci na arkonidské ambasádě.

Thora se svým asistentem, Seradem Kitrinou, potomkem Arkonidanů, kteří po skončení protektorátu zůstali na Zemi, připravuje vše pro plánovanou návštěvu imperátora Gonozala VII. Doufá ale, že se expedice CRESTU II stihne do té doby vrátit zpět. V tom do její kanceláře nejistě vstoupí Montoya a chce ji poprosit o laskavost – chtěla by do sektoru Sagittarius letět s ní. I za cenu toho, že bude jako bývalá první důstojnice dělat podřadnější práci. Thora ihned zavolá Marcusi Eversonovi s tím, že slyšela, že se hledá nový velitel TERRANIE. Měla by pro něj zájemce – svoji brilantní první důstojnici Akilah bin Rashid, s čímž systémový admirál nadšeně souhlasí. Arkonidanka poté Gabrielle jmenuje na pozici svého nového zástupce.

Ronald Tekener v baru opět utápí žal nad svou existencí a ztrátou své sestry. K jeho nelibosti se k němu přidá Thomas Rhodan da Zoltral a nabízí mu možnost přidat se k posádce CRESTU II, aby pátral po svých ztracených vzpomínkách a případně i po své zmizelé sestře. Tom i Farouq zůstávají na Zemi, protože musí plnit jiné úkoly.

16. dubna 2090 se CREST II vydává na své další dobrodružství. Po třech dnech cesty a téměř polovině uražené vzdálenosti se ale objevují první nečekané problémy. Šéfinženýr Rufus Darnell totiž ohlásí, že na lodi došlo ke zmizení několika náhodných věcí a přístrojů. Jejich zmizení nedetekoval ani palubní počítač SENECA – jemu se jeví, že zmizelé věci nikdy neexistovaly. Thoře i Perrymu je téměř jasné, kdo by za podezřelými krádežemi mohl stát, a proto se vypravují do medostanice, kde leží jejich skleněný přítel.

Drogan Steflov jim ale sděluje, že Merkoš poslední dobou pouze spí a infekce se stále více rozšiřuje. Lékaři nevěří, že by byl jejich pacient něčeho takového ve svém stavu schopen, pak ale na záznamech kamer vidí, že opravdu na nějakou dobu zmizí a pravděpodobně si svého jednání ani není vědom. Na palubě křižníku se tedy rozbíhá usilovné pátrání po zmizelých komponentech. Důstojníci Joaquim Madeira a Luisa Landry, patřící k pěchotě, byli také povoláni do služby. Když se jim podaří objevit skladiště ukradených věcí, okamžitě kontaktují velení, kde se vše momentálně připravuje na další transici. Když si poručík Madeira všimne, že mezi komponenty leží i konvertor strukturálního pole, snaží se skok hyperprostorem přerušit. Thora ihned vydá příkaz k zastavení transice, pilot Azikiwe už ale zareaguje příliš pozdě.

CREST II je po chybném skoku hyperprostorem těžce poškozen. Křižník přistává v nejbližší vhodné soustavě, aby mohly započít opravy. Velitelka se rozhodne na planetu, kterou pokrývají ruiny neznámé civilizace, vyslat několik výsadkových týmů, aby pátraly po užitečných surovinách. K jednomu z výsadků se připojí i Tekener a telepat John Marshall. I přes působivé pozůstatky cizího města, jehož budovy vypadají spíše jako obří sochy, se zdá, že je tento svět úplně mrtvý, včetně veškeré vegetace. Při pátrání v jedné ze staveb objevují datové krystaly, z nichž se jim podaří vyčíst něco málo o světě, na němž přistáli. Planeta, jejíž obyvatelé se nazývají Phygové, se jmenuje Xot, její slunce Lyx. Materiály se také až příliš často zmiňují o temném životě. Protože se rychle stmívá, rozhodne poručík Tatham, vedoucí výsadku, že se stáhnou zpět. V tom ale Marshall zachytí znepokojivé myšlenky nespočtu bytostí a záhy jsou jednou z nich napadeni. Nakonec se všem, až na Tathama, podaří dostat zpět na palubu mateřské lodi i s jedním zajatým stvořením, což útočníky zastaví.

Protože se hordy temných bytostí blíží i ke CRESTU II, chtějí šéfvědci Bumipol a Sianuk na Ayutthaya okamžitě zjistit, co jsou zač. Očividně absorbují všechnu rostlinnou i živočišnou hmotu a po setmění se vydávají na lov. Vzhledem k tomu, že jejich svět je téměř mrtvý, mají obrovský hlad. Podle záznamů z datových krystalů přišel na planetu temný život a všechny Phygy transformoval do této formy. Vědcům se také podaří zjistit, že místní slunce má stejný spektrální typ jako Geminga, a toho se bytosti právě bojí, proto ožívají pouze v noci. Montoya tedy nařídí, aby bylo okolí lodi osvětlováno právě podobným světlem.

Opravy probíhají podle plánů, když se v soustavě objeví cizí flotila lodí. CREST II přijme zprávu jistého Zakhaana Breela, v níž sděluje, že se křižník ilegálně zdržuje v oblasti Druuwské klávy a jejich majetek bude zabaven. Merkoš ve světlém momentu stačí vysvětlit, že se vlastně jedná o piráty, kteří v Kontagiátu, tedy oblasti Kompariátu zasažené temným životem, rabují všechny planety. Nikdo je nepostihuje, protože Kontagiát je zakázaná zóna. Protože je loď bezbranná a moc dalších možností nezbývá, rozhodne se Rhodan s Breelem vyjednávat. Vůdci Druuwů sdělí, že s jeho podmínkami souhlasí, pokud se však nic nestane posádce. Když se pak Breel bez protestů nalodí a přijde až do centrály CRESTU II, první, co udělá je, že vytáhne zbraň a zastřelí Perryho Rhodana…

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál