Perry Rhodan Neo 224 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 224
Název:Návštěva z Andromedy
(Besuch aus Andromeda)
Autor:Rüdiger Schäfer
Cyklus:Temný život / Arkon se probouzí
Vydáno poprvé:17. dubna 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: konec prosince 2089
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Atlan da Gonozal

Mascudar da Gonozal

Conrad Deringhouse

Torgen Shenn

Theta

Mirona Thetin

Thora Rhodan da Zoltral

Uběhlo již více než padesát let od doby, kdy se Perry Rhodan setkal na Měsíci s Arkonidany Thorou a Crestem. Lidstvo se vydalo ke hvězdám a terranské kolonie se rozvíjí na mnoha světech. Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše.

Na konci roku 2089 je Rhodan vyslán na misi do Arkonského impéria. Na Křišťálovém světě je svědkem toho, jak arkonidská šlechta svrhne imperátorku. Noví vládci mají k dispozici transformační děla, zbraně, díky kterým je jakýkoliv arkonidský křižník neporazitelný.

Perry Rhodan a jeho společníci se dostanou do zoufalé bitvy s mocnou válečnou flotilou. Terranské expediční křižníky CREST II a MAGELLAN jsou těžce zasaženy a vypadá to, že budou zničeny. Situace se zdá beznadějná – ale pak jim na pomoc přijde NÁVŠTĚVA Z ANDROMEDY...


CREST II a MAGELLAN jsou těžce zasaženy palbou z transformačních děl, jimiž disponuje arkonidská flotila pod velením Mascudara da Gonozal. CRESTU II se stále ještě daří unikat, MAGELLAN je na tom však podstatně hůře a jeho velitel Conrad Deringhouse již počítá s nejhorším. Při úhybném manévru to vypadá, že je největší loď terranské flotily zničena. Bitevní křižníky Arkonidanů jsou však záhy napadeny podivným fenoménem – pravděpodobně neznámou zbraní – a dávají se na útěk. CREST II je neznámými kontaktován a poté se demaskuje i jejich loď – Perry Rhodan v ní poznává GARTAVOUR, loď Mirony Thetin.

Vládkyni Andromedy samozřejmě doprovází Atlan da Gonozal a společně se přesouvají na CREST II. Po počátečním přivítání se koná porada, na níž jsou kromě již zmíněných přítomni ještě Thora Rhodan da Zoltral, Torgenn Shenn a bývalá imperátorka Theta. Je zřejmé, proč se Atlan s Mironou po více než třiceti letech vrátili zpět do Mléčné dráhy, oba mají podobné problémy se svými buněčnými aktivátory, jako měl v nedávné době i Perry Rhodan. GARTAVOUR směřoval své první kroky samozřejmě na Zemi, kde je již Reginald Bull spravil o nejnutnějších událostech, a i díky tomu pak věděli, kde oba terranské křižníky hledat. Rhodan pak svým přátelům z Andromedy vypravuje o událostech na Lashatu a o tom, že po rozhovoru s Callibsem a průchodu časovou studnou svůj aktivátor ztratil. I přesto, že neví, jak tento problém momentálně vyřešit, protože loutkář z Derogwanien již není mezi živými, přislíbí oběma samozřejmě svou pomoc, protože podobný problém se v budoucnu bude týkat i jeho nejbližších a dalších nositelů aktivátorů. Atlan se také dozvídá, že za útokem na terranské křižníky stojí jeho otec, bývalý imperátor Gonozal VII., k němuž v mládí neměl velmi vřelý vztah, a i proto si s ním přeje co nejdříve mluvit. Protože jsou oba terranské křižníky momentálně neschopné dalšího letu, bude nutné přistoupit k nezbytným opravám, které ale nejsou možné provést z vlastních zdrojů. Theta po chvíli navrhuje let na nedalekou planetu Amthak'Tur v soustavě Tramina, kde se nachází obrovské nepoužívané loděnice ještě z dob Metanových válek. Vzhledem k tomu, že je bývalou arkonskou imperátorkou, zná do nich samozřejmě přístup.

Perry Rhodan a Theta se s FERNAO vydávají na Amthak'Tur. Společně s týmy techniků prozkoumávají obrovské loděnice, které tisíciletí nikdo nepoužíval. V tom je ale oznámeno, že se v soustavě objevila arkonidská flotila o 215 jednotkách a Perry Rhodan se chce okamžitě vrátit zpět, protože bylo domluveno, že se společně s Atlanem zúčastní jednání s Mascudarem. Atlan nakonec svého otce přesvědčí, aby si s ním nejprve promluvil o samotě, než se rozhodne cokoliv podniknout proti jeho terranským přátelům.

Rufus Darnell, šéfinženýr CRESTU II, se zatím s dalšími týmy techniků pokouší o aktivaci loděnic na Amthak'Tur. Společně se svým kolegou zaznamená neobvyklý krátký energetický impulz, jehož stopu se rozhodne sledovat. V jedné místnosti je pak napaden Maahkem, který se právě probudil ze stáze, v níž podle všeho spočíval od konce Metanových válek. Darnell dýchače metanu v sebeobraně zastřelí. Vypadá to, že se zde již žádní jeho druzi nenacházejí a opravy tedy mohou být zahájeny.

Všichni netrpělivě vyčkávají na Atlanův návrat z Mascudarovy vlajkové lodi FAMA’ARK. Mezi nimi je i Mirona Thetin, která si o svého partnera dělá starosti. Kontaktuje ji Thora, jež dostala buněčný aktivátor od její sestry Avandriny, a její netrpělivost sdílí. Mirona Thoře nakonec sdělí tajemství, které ještě nikdo jiný neví – čeká s Atlanem dítě!

Atlan se z FAMA’ARK vrací s dobrými zprávami. Jeho otec je s Terranci ochoten vést diplomatická jednání. A dokonce souhlasí s tím, že proběhnou na palubě CRESTU II. K překvapení všech se Theta rozhodne, že se osobně jednání účastnit nebude a Rhodan věří, že je bývalá imperátorka konečně na jejich straně.

Conrad Deringhouse také vyčkává. Stejně jako ostatní členové posádky však pozoruje přenos z příletu pompézní arkonidské delegace na druhý terranský křižník prostřednictvím holozáznamu. Kromě Mascudara da Gonozal zahrnuje jeho družina dalších 16 členů, včetně Ihin da Achran a Mascanty Pertie ter Galen, čestnou stráž mu dělají dva Naati. Přijetí na terranské lodi na Mascudara velice zapůsobí a je překvapen, jak lidé perfektně zvládají dodržovat protokol arkonského dvora. Pro potřeby vyjednávání byl jeden z hangárů předělán na luxusní konferenční prostory. Deringhouseovi je podezřelé, že se Theta této akce neúčastní a podezírá ji, že něco za zády všech chystá. Rozhodne se pátrat v zabezpečených záznamech, což ihned zaregistruje i Thora. V ten samý okamžik je vyhlášen poplach – někdo unesl FERNAO.

Diplomatická jednání zatím probíhají dál bez vědomí toho, že se něco děje. Mascudar obviňuje Terrance z podílu na zničení Archetzu a transformačních děl. Zničení hlavního světa Mehandorů totiž může mít nedozírné následky v již tak nestabilním Impériu. I přesto je bývalý imperátor lidmi udiven a nebrání se možné spolupráci mezi oběma národy. Zajímá se zvláště o NATHANA, v němž nevidí pouze hrozbu, ale i další možnost, jak obstarat transformační děla, protože stále netuší, že Terranci disponují pouze jedním exemplářem. V tu chvíli celý hangár exploduje…

Gucky teleportuje Deringhouse na FERNAO, kde velitel zjišťuje, že byla diskovitá loď unesena Thetou, která celou akci pravděpodobně připravila při letu na Amthak'Tur. Je jasné, co má svržená imperátorka, která Mascudara da Gonozal nenávidí více než cokoliv jiného, za lubem, protože FERNAO disponuje transformačním dělem. Theta se obrnila v centrále lodi a není možné se k ní dostat jinak než šachtou určenou pouze pro servoroboty. Derignhouse si moc dobře uvědomuje, co vše je v sázce a sám se za Thetou vydává. V zoufalém souboji se jí však podaří transformační dělo aktivovat, díky Deringhouseovu zásahu však nezasáhne svůj cíl plnou silou. Theta chce v záchvatu hněvu Deringhouse zabít a vážně ho zraní termozářičem, ten jí ho však z posledních sil dokáže sebrat a zneškodnit ji předtím, než by mohla napáchat další škody.

Na CRESTU II vypukne chaos, hangár, v němž se konala diplomatická konference je zničen, v trupu nejmodernějšího terranského křižníku zeje obrovská díra, jako by z něj někdo násilím vytrhl jeho část. Perry Rhodan zásah z transformačního děla přežil a vidí před sebou spoušť, kterou napáchal. Thora ho informuje, že za útokem stojí Theta. Většina arkonidské delegace při výbuchu zemřela, mezi zachráněnými je však naštěstí Mascudar da Gonozal, kterého svými těly bránili oba Naati. Atlan je také v pořádku, jen Mirona utrpěla pár lehčích zranění, se kterými si poradí její aktivátor. Nejhorší rána pro Perryho Rhodana ale přichází z FERNAO – Conrad Deringhouse byl smrtelně zraněn a zodpovědnost za jeho přítele nese právě Theta, které dosud slepě věřil. I přesto, že se lékaři snažili o nemožné, velitel MAGELLANU je v kritickém stavu a již mu nedokážou nijak pomoci. Na druhou stranu Thetu, která byla také vážně zraněna, bylo možné zachránit.

Mascudar da Gonozal zuří, ale je mu jasné, že za podlým útokem stála bývalá zhrzená imperátorka a ne lidi. Obviňuje je ale z neschopnosti dohlížet na Thetiny činy. Atlan slibuje, že se svým otcem promluví a podaří se ho přesvědčit, aby nepřerušil dobře rozjetou spolupráci mezi oběma říšemi. Mascudar má však několik podmínek: zaprvé mu bude předán MAGELLAN a za druhé chce předat Thetu. S oběma pak triumfálně plánuje přiletět zpět na Arkon, kde se chce znovu stát imperátorem a Theta bude exemplárně odsouzena k neomezenému trestu smrti. Povoluje však Terrancům využití loděnic na Amthak'Tur k opravám CRESTU II, poté ale mají nařízeno zmizet z oblasti Velkého impéria. Atlan s Mironou se rozhodnou Mascudara následovat na Arkon. Rhodan a Torgen Shenn souhlasí, že v této situaci nemají na vybranou a jeho podmínky splní.

Perry Rhodan přichází na medostanici, kde leží Conrad Deringhouse. Cítí se za jeho stav odpovědný a váhá, zda má svého přílete navštívit. Jeho žena Gabrielle Montoya ho přesvědčí, že je se svým usudem smířený a rád ho uvidí. Rhodan se pak s jedním ze svým nejstarších spolubojovníků naposledy rozloučí a odchází. O několik hodin později se ve své kajutě dozvídá, že Deringhouse zemřel.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!