Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 218
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 218
Název:Propad v čase
(Abstieg in die Zeit)
Autor:Rainer Schorm
Cyklus:Temný život / Kompariát
Vydáno poprvé:24. leden 2020
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Laura a Sophie Bull-Legacy

Conrad Deringhouse

Hollquaš

Merkoš

Froser Metscho

Padesát let poté, co se lidstvo vydalo ke hvězdám, založili kolonisté první osídlení na mimozemských světech uvnitř i vně Sluneční soustavy. Cesta do vesmíru je náročná a dobrodružná. Ale pod vedením Perryho Rhodana lidé dosud překonali každé nebezpečí.

V roce 2089 jsou však konfrontováni s protivníkem, se kterým se ještě nikdy nesetkali. Tajemný temný život ohrožuje Solární unii. Aby Rhodan tento fenomén pochopil, vydává se na cestu do neznámé hvězdné říše – do Kompariátu.

Během cesty ale na jeho kosmické lodi FANTASY dojde k obrovskému neštěstí. S velkým zpožděním je v expedici sice možné pokračovat, ale Rhodan je nakažen temným životem a jeho stav se zhoršuje.

Před cílem této cesty Perry Rhodan umírá. Na planetě Lashat však pro něj existuje naděje. Lashat se ale ukázal jako místo neočekávaných nebezpečí – nachází se zde totiž PROPAD V ČASE…


FANTASY se konečně dostává do cíle své cesty – přilétá k soustavě Noteme. Lineární pohon těžce poškozené lodi je stále nefunkční, vynalézavým technikům se ale podařilo alespoň zprovoznit a přenastavit libra štíty, díky nimž jsou transiční skoky pro posádku mnohem snesitelnější. Něco je ale viditelně špatně – planeta Lashat, poslední naděje na záchranu života Perryho Rhodana je nezaměřitelná, všude kolem se nacházejí varovné bóje, které upozorňují na smrtelné nebezpečí a na vše samozřejmě dohlíží obrovská flotila Shafakků. I pro Merkoše je současný stav planety záhadou.

Laura Bull-Legacy je na cestě na ošetřovnu, kde na smrtelné posteli leží Perry Rhodan, který svůj boj proti nákaze temný životem, lashatskému viru i nefunkčnímu buněčnému aktivátoru prohrává. U jeho lůžka je i její sestra Sophie a k Lauřině velkému překvapení i MINSTREL, NATHANOVA odnož. Jeho stav se rapidně zhoršuje, doktorka Pari Sato se obává, že se protektor na Lashat ani nedostane včas. V jednu chvíli to vypadá, že opravdu došlo k nejhoršímu, Rhodanovy životní funkce však nelze změřit žádnými dostupnými přístroji a všechny přítomné uvidí prapodivný stín, který ale nevydává žádná z přítomných žen. Na medostanici teleportuje Gucky s Merkošem, který Rhodanovi podá injekci léčivého gelu z vitronu, jeho stav se stabilizuje, jenže po stínu už není ani památky. Není dokonce vidět ani na žádném záznamu z kamer.

I přes to všechno se však posádka nehodlá vzdát. Velitel Deringhouse se pokusí o kontakt – přivítá ho Oproňan Hollquaš, vedoucí fabrecconu (vědeckého institutu) na Lashatu, mimo jiné Merkošův starý přítel. Vysvětluje, co se na planetě od Merkošova odchodu událo. Celý svět je zmítán stále intenzivnějším bojem mezi temným životem a lashatskými viry, dochází k enormnímu počtu mutací všeho živého a celá planeta je pohlcena ve smrtící temnotě. Jediné místo, které se dokáže bránit, je fabreccon, zvláště díky tomu, že je celé místo obklopeno stejný gelem, který používá Merkoš, a jemuž Oproňané říkají flösch. A je tu ještě někdo další, kdo poznává Hollquaše – Ronald Tekener, který už na Lashatu kdysi byl Právě tento opronský vědec zde Tekenera kdysi léčil. Po prožitých útrapách v něm Ronald však vidí pouze svého trýznitele.

Lashat je sice v karanténě, ale i tak Hollquaš souhlasí s přistáním FANTASY a slibuje, že se pokusí Perryho Rhodana vyléčit. Velice mu imponuje, co vše pro jeho záchranu posádka podstoupila a nabídne jim také pomoc při dalších opravách lodi. Laura a Sophie s MINSTRELEM, Merkoš, Tarkinaš a Kašik poté společně Rhodana doprovází do fabrecconu.

Perry Rhodan i přes svůj žalostný stav všechny události vnímá, i když velice vzdáleně, jako ve snu. Pomalu se ve svých myšlenkách loučí se životem a připravuje se na nevyhnutelné. Jeho vzpomínky se často upínají k Thoře, kterou by i přese všechno chtěl mít po svém boku, ale také na Atlana a Mironu Thetin, jež oba obdivuje proto, jak se dokázali vyrovnat s darem nesmrtelnosti. I když je smířen s tím, co musí přijít, lituje toho, že nebude moct lidstvo dál provázet na jeho cestě do vesmíru. Zároveň cítí, že na Lashatu je něco, co ho velice přitahuje…

A není sám, temnota láká i další členy posádky, podobný vliv cítí po dlouhé době odloučení od Iratia Hondra i šéfinženýr Froser Metscho a nepozorovaně se vytratí z lodi. Utéct se podaří i Ronaldu Tekenerovi, který si s Hollquašem chce vyřídit účty, a jeho sestře Jessice. Když sourozenci skupinku doženou, Oproňan Tekenerovi vysvětluje, z jakého důvodu musel podstoupit všechnu bolest a jakou léčbu na něm kdysi prováděli. Podobně se nyní chtějí postarat i o Perryho Rhodana. V tom ale zmizí i Sophie a MINSTREL a po nich i nejmladší Oproňan Kašik.

Nehledě na komplikující se situaci přistupuje Hollquaš k první fázi léčby. Rhodanovo tělo je umístěno do nádoby, která je zcela naplněna léčivým gelem. Do něj je poté vypuštěna rudá tekutina, jed tzv. glosbů, pavoukovitých bytostí, které dříve žily na planetě, ale které nyní zmutovaly v krvelačné bestie a cennou látku z nich již není možné extrahovat. Toto jsou poslední zásoby, které ve fabrecconu mají k dispozici. Zdá se, že Rhodan na léčbu reaguje dobře, když je ale do flösche vypuštěna druhá dávka jedu, stane se něco strašlivého. Veškerá tekutina začne černat, Hollquaš a Merkoš sice Rhodana vysvobodí z nádoby, ale z jeho těla také vytéká odporná černá látka. Temný život zvítězil. Rhodan sice ještě žije, ale teď je jasné, že veškeré snahy o léčbu selhaly a neexistuje nic dalšího, jak by mu mohli pomoci. Hollquaš Rhodanovi na rameno připne zvláštní přístroj, který by mu měl alespoň ulevit od bolesti. I přesto, že se jeví zcela apaticky, Perry Rhodan vše samozřejmě vnímá. I nepředstavitelnou bolest, kterou nikdy předtím nezažil. A pak z ničeho nic vstane a následuje neznámé vábení…

Sophie a MINSTREL se dostávají až pod úroveň fabrecconu, kde se nachází dle Oproňanů tzv. vorago. To je záhadná propast v zemi, ze které vychází temnota a temný život. Oproňané se propast snažili utěsnit obrovským množstvím flösche, což se jim dosud dařilo, ale jejich snažení je čím dál těžší. K Sophiině údivu MINSTREL jedná, jako by šel za jasným cílem – chce vorago otevřít. Sophie nevěří vlastním očím, když zjistí, o co se ve skutečnosti jedná. Vorago je totiž časová studna, přesně taková, o které její otec i Perry vyprávěli. V tom se ale objeví Kašik a chce MINSTRELA zneškodnit. Naštěstí je tu ale i Metscho, který Kašika zastaví.

Perry Rhodan, následován ostatními, přichází také k okraji časové studny. Všichni netrpělivě čekají, co se bude dít, s MINSTRELEM není možné se spojit. Kašik využije příležitosti a zaútočí na Rhodana, přičemž je zabit Froser Metscho, jehož poslední slova patří Hondrovi. Všichni se dohadují, co mohli ti dva mít vlastně společného, pravdu se již bohužel ale nedozví. Na skleněných stěnách fabrecconu se opět objeví stín, stejný jako byl již spatřen na palubě FANTASY. Z časové studny poté vychází záhadná postava, zahalená v kápi, která Perryho Rhodana očividně velice dobře zná – a on ji také. Je to totiž Quiniu Soptor, Targeloňanka, která byla součástí posádky AETRONU při jeho ztroskotání na Měsící. Soptor ale byla od sitarakhské invaze nezvěstná a myslelo se, že zemřela. U sebe má dlouhou kovovou tyč, kterou se nejdříve dotkne MINSTRELA, pak i Sophie – a té se jako zázrakem vrátí zpět hlas. Soptor vysvětluje, že to bylo nutné, aby mohla otevřít cestu. Rhodanovi řekne, že potřebný klíč už má, ale nic dalšího pro něj nemůže udělat. Vydá se zpět k okraji časové studny, když v tom na ni také zaútočí Kašik, který se vysmekl z Tekenerova sevření. Soptor ho ale svou tajemnou zbraní zabije a poté mizí v časové studně. Za ní následuje Perry Rhodan…

V hlubinách nekonečného vesmíru čeká tajemná bytost a přemítá o základních otázkách života. Tato bytost čeká na druhé straně časové studny na Perryho Rhodana a není jí nikdo jiný, než starý známý Callibso…