Perry Rhodan Neo 205 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 205
Název:Případ Geminga
(Der Geminga-Zwischenfall)
Autor:Rüdiger Schäfer
Vydáno poprvé:26. července 2019
Vydáno v češtině:-
Čas děje: květen 2089
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Iratio Hondro

Thora da Zoltral

Bumipol a Sianuk na Ayutthaya

Ronald Tekener

Gucky a.k.a. maskot

Dvojčata a vedoucí vědci CRESTU II, Bumipol a Sianuk na Ayutthaya, provádějí výzkum tzv. temného života – vzorků černých buněk z vyhlazené kolonie na Denebu. Simulace, při níž se snaží buňky ozářit velkými dávkami radiace, skončí obrovskou katastrofou. Zatímco sourozenci přemýšlejí o tom, co udělali špatně, zazní znenadání skutečný poplach.

CREST II letí do soustavy pulsaru Geminga. Velitelka Thora Rhodan da Zoltral nařizuje, aby byly na průzkum vyslány Space Disky, když náhle zaútočí Iratio Hondro a převezme mentální kontrolu nad velkou částí posádky. Perrymu Rhodanovi, Thoře a Oproňanu Merkošovi se podaří uniknout s pomocí Guckyho, který je teleportuje do bezpečí.

Dvojčata trpí silnými bolestmi hlavy, šéflékař doktor Steflov jim na jejich volání neodpovídá. Dělají si starosti, a proto se vydají na ošetřovnu, protože je divné, že by se jim Steflov neozval zpět. Když tam dorazí, uvidí Eleonoru Afarid, jak manipuluje s vnitřními záznamy CRESTU II. Nikoho jiného na medostanici ale nemohou najít. Hondro se ohlásí prostřednictvím palubního rozhlasu a nechá vyhlásit pátrání po Rhodanovi, Thoře a Merkošovi a nařídí uzavření lodi.

Všude, kde jsou na palubě vztyčeny ochranné štíty, musí Rhodan a jeho skupina pokračovat pěšky, jejich cílem je sklad s vybavením. Dochází k útoku několika robotů, který se jim podaří odrazit. Chtějí se dostat na DOLAN, ale Gucky kvůli ochranným štítům nemůže teleportovat.

Iratio Hondro se nyní nachází v centrále. Chce Thoru i Perryho Rhodana dostat živé, aby jim ukázal Plophos a přivedl je na svou stranu. Tajně stále Perryho Rhodana obdivuje a ztotožňuje se s ním. Je přesvědčen, že ho Rhodan bude následovat, když uvidí, co se mu podařilo vytvořit na Plophosu. Jeho cílem je učinit z lidstva vedoucí rasu Mléčné dráhy. Ronald Tekener se mezitím pokouší hacknout hlavní pozitroniku, aby dostal CREST II pod kontrolu. Hondro dostane zprávu, že uprchlíci byli nalezeni v hangáru na horním pólu. Posílá tam všechny dostupné jednotky, aby je zajal.

V hangáru na Rhodanovu skupinu zaútočí roboti. Do DOLANU se jim podaří dostat pouze díky zásahu Johna Marshalla a Josue Moncadase. Moncadas má stále schopnost tzv. interuptora, ale po uzavření Velké trhliny je navíc schopen posilovat schopnosti dalších mutantů. Proto mu Gucky také říká »mutantí baterie«. Kromě toho i Moncadas obdržel jeden z hibernačních buněčných aktivátorů. Když dorazí na palubu DOLANU, zničí projektory tlumících štítů a Thora díky svým nadřízeným kódům otevírá propusti. DOLAN bez větších problémů uniká do vesmíru, protože Thora navíc zablokovala i zbraňové systémy CRESTU.

Dvojčata na Ayuttayova dosud nebyla objevena a stále se jim daří odolávat Hondrovu vlivu. Plánují, jak připravit CREST na Rhodanův návrat. Z tohoto důvodu se spojí přes tzv. »link«, pozitronické rozhraní umístěné v zadní části jejich hlavy, s hlavní pozitronikou lodi. Toto rozhraní bylo vytvořeno NATHANEM, když od se byla původně siamská dvojčata oddělena. Po připojení zjistí, že někdo manipuluje se základním naprogramováním. Tím jsou v ohrožení nejvyšší bezpečnostní a velící kódy. Hrozí, že by Solární unie mohla o CREST přijít, což by pro ni byla těžká rána.

Rhodan se svými přáteli vymýšlí, co budou dělat a jaké možnosti jim zbývají. CREST II je na cestě k trpasličí planetě Caliban. Podle jejich plánu by měla skupina inicializovat tzv. Protokol domovský přístav. Výsledkem by mělo být automatické převzetí CRESTU hlavní pozitronikou a okamžitý návrat do Sluneční soustavy. DOLANU se podaří vypěstovat malý pomocný člun, který bude sloužit pro jejich přepravu zpět na CREST II. Merkoš prozrazuje, že je schopen celou skupinu před Hondrem ochránit, využije k tomu tzv. »Vigren«. Tým bude tvořit Perry Rhodan, Thora, Merkoš, Gucky a Moncadas. Pomocný člun bude připraven za dvě hodiny.

Oba hlavní vědci se chtějí dostat do počítačového centra, kde by neměli vypadat podezřele, protože se tam zdržují často. Mají v plánu se spojit se SENECOU, hlavní pozitronikou lodi. Počítačové centrum je však beznadějně přeplněné, takže přístup odtud by byl nebezpečný. Vydají se na cestu do strojovny, odkud je také možný přístup k SENECOVI. Strojovna se zdá být prázdná, ale znenadání se zde objeví technik. Sianuk někam zmizí a technik se chystá nahlásit je centrále.

Iratio Hondro čeká na zprávu o úspěchu. První důstojnice Akilah bin Raschid hlásí, že postupují pomalu, protože naprogramování hlavního počítače je velmi složité prolomit. Snaží se bránit proti jeho vlivu, ale nakonec nemá šanci. Hondro chce mluvit osobně s Ronaldem Tekenerem, který řídí dekódování SENECY.

Zásahový tým je na cestě na Caliban. CREST II tam mezitím také přistál poblíž malé základny kartelu Geminga. Podle nového plánu se chtějí na loď dostat s pomocí Guckyho a Merkoše, zneškodnit Hondra a znovu získat CREST. Teleportují se do blízkosti datového centra a najdou tam Tekenera. Díky Merkošovi jsou chráněni i proti objevení i proti Hondrovu vlivu. Gucky náhle zachycuje telepatickou zprávu a zmizí pryč.

Tekener na pomoc dostává skupinu tak zvaných specialistů z Calibanu. Ani ti mu však nijak nedokáží pomoci, protože SENECA je zabezpečen až příliš dobře. Tekener chce jít do centrály, aby o tom řekl Hondrovi.

Gucky zabrání technikovi, aby zavolal do centrály a dvojčata teleportuje k Rhodanovi. Plán se tím opět mění: oba vědci mají za úkol navrátit velení lodi zpět Thoře a Perrymu a Hondra izolovat. Rozkazy by pak mohli vydávat jen oni dva, všechny ostatní by byly ignorovány. Nouzovým plánem ale stále ještě je aktivace Protokolu domovský přístav, to už ale bude úkol DOLANU, který by měl napřed letět do Sluneční soustavy a varovat Reginalda Bulla.

Tekener Hondrovi navrhuje, že jejich jedinou možností je restartování počítačové sítě, poté budou mít krátkou chvíli na to, aby systém zkusili přeprogramovat. Existuje však riziko, že bude SENECA nenapravitelně poškozen. Hondro souhlasí. Tekener by mu měl předat CREST II a za to bude velkoryse odměněn. Pokud však selže, bude čelit krutému trestu. Tekener tvrdí, že bude potřebovat dvě hodiny. Rhodanův plán běží, datové centrum je přepadeno a všichni přítomní jsou paralyzováni. Dvojčata se okamžitě připojí na SENECU, ale jsou neúspěšná, protože je od něj odděluje dříve skrytý podprogram, přes který se nemohou dostat. Mezitím je uzavřené centrum obklíčeno a ohlásí se Hondro, který z jejich přítomnosti není nadšen. Požádá Rhodana a Thoru, aby si v klidu promluvili v centrále, zbytek skupiny má počkat na místě. Všem zaručuje bezpečnost, pokud se budou chovat klidně.

Tekener přemýšlí o zradě, protože Perry Rhodan je jeho idolem už od raného dětství. Rhodan a Thora vstupují do centrály a po krátkém a neúspěšném přesvědčování Hondro Arkonidanku vyzívá, aby zrušila blokaci zbraňových systémů. Thora odmítá, Hondro se ji snaží svými silami donutit a dochází mezi nimi k duševnímu souboji. Hrozí, že Thora jeho tlaku podlehne, Rhodan je ochromený a nemůže jí nijak pomoci. Z ničeho nic tlak zmizí a zhasnou všechna světla. Objeví se Gucky a oba teleportuje pryč. Poté přenese Rhodana, Thoru, Moncadase, Merkoše i dvojčata na DOLAN. Někdo bez varování vypnul hlavní pozitroniku CRESTU, protektorova loď míří k pulsaru Geminga, a hrozí, že bude za tři hodiny zničena.

Dvojčata jsou toho názoru, že výpadek je konečně jejich šancí k tomu, aby se dostali k SENECOVI. Thora je po Hondrovu útoku zcela vyčerpaná a zmatená. Je znechucená, protože se Hondro přehraboval v jejích nejintimnějších myšlenkách. Perry Rhodan s ním naváže kontakt a Hondrovi nabízí spravedlivý soud, pokud se nechá paralyzovat. Ten pro něj ale má protinabídku: požaduje korvetu, bezpečný odlet a navrhuje, že všichni na tento »malý incident« následně zapomenou. Je si vědom toho, v jaké se nachází situaci, ale také skutečnosti, že Rhodan nenechá v pulsaru zemřít přibližně 2 000 členů posádky CRESTU. Rhodan vypne spojení s tím, že potřebuje čas na rozmyšlenou.

Ronald Tekener pro Rhodana schovává zašifrovanou zprávu. Hondro ho volá do zbrojnice, protože mu předtím, než odletí, chce něco ukázat. Ve zdejším skladu torpéd umístil Hondro časovanou bombu, která právě ukazuje čtyřicet pět minut – exploze v bezprostřední blízkosti nesčetných vesmírných torpéd by nevyhnutelně vedla ke zničení lodi. Kromě toho také odhalí Tekenerovu zradu. Hondro chce zničit CREST II, ale chce Tekenerovi dokázat, že riskoval svůj život marně. Tekener má podezření, že Hondro má v plánu ještě něco mnohem horšího, ale nemůže nic udělat, protože ho střelí termozářičem do hrudi.

Rhodan znovu kontaktuje Hondra a uzavře s ním dohodu, kterou navrhl. Poté, co korveta opustí CREST, teleportuje je Gucky zpět na palubu. Dvojčata pozitroniku relativně rychle stabilizují, situace se prozatím zdá pod kontrolou. Gucky dostává od Rhodana příkaz, aby telepaticky sledoval možné abnormality na palubě lodi. Krátce nato zachytí myšlenky umírajícího muže.

Tekener zatím žije, Hondro ho nezasáhl přímo do srdce a rána je působením zbraně zacelená. Jeho radost však netrvá dlouho, když vidí, že do konce odpočítávání zbývá 5 minut a on nemůže udělat nic, protože se nemůže hýbat.

Gucky Rhodana teleportuje ve směru myšlenkových impulsů. Nemůže je přesně zaměřit kvůli všeobecnému rozruchu na palubě. Když Tekenera najdou, je už skoro mrtev. Rhodan mu půjčí svůj buněčný aktivátor a Gucky přivede doktora Steflova. Ronald Tekener je naléhavě převezen na medostanici k akutní operaci. V tu chvíli Gucky a Perry objeví bombu: zbývají čtyři sekundy. Gucky ji teleportuje do vesmíru, ale nevrátí se zpět. Ve vesmíru dochází k silné explozi a po celé lodi začíná pátrání.

Gucky se po několika minutách ohlásí z medostanice. Zpět do lodi teleportoval v několika etapách a navzdory vakuu přestál akci i bez ochranného obleku téměř bez úhony. Perry a Thora ho s úlevou krátce navštíví a pak se jdou podívat i za Tekenerem, který operaci přežil. Rhodan mu poděkuje, ale varuje ho, že ve Sluneční soustavě s ním budou chtít mluvit agenti GHOSTu, Terranské flotily a řada psychologů. Doufá, že by jim mohl o Hondrovi podat důležité informace. Pak ho Rhodan požádá, aby ho kontaktoval, protože by pro talentovaného člověka jako je Ronald mohl mít práci. Tekener je jeho nabídkou poctěn, ale není si jistý sám sebou. Slibuje mu však, že ho znovu vyhledá. CREST II se vydává na cestu do Sluneční soustavy.


Excerpt

...

Iratio Hondro zaujal místo ve velitelském křesle, v křesle, v němž ještě před dvaceti minutami seděla chladná Thora Rhodan da Zoltral. Studoval tuto ženu, obdivoval její aristokratickou rezervovanost, její dokonalou sebekontrolu a způsob, jakým se projevovala. Vedle ní ztrácel dokonce i legendární Perry Rhodan svůj veškerý lesk, takže není divu, že na fotkách ze společných vystoupení manželského páru téměř vždy dominovala štíhlá a překrásná Arkonidanka. Byla ... dokonalá. (kap. 5.)

...

Bumipol měl možnost poznat Perryho Rhodana jako charismatického muže, který vyzařoval přirozenou autoritu, ale také neuvěřitelnou skromnost a laskavost. Člověk mu věřil, co říká, protože řeč jeho těla vyzařovala otevřenost a upřímný zájem o svůj protějšek. Perry Rhodan byl takový, jaká chtěla být většina lidí. Tato skutečnost však nevyvolávala žádnou závist, ale naopak pocit vnitřního spojení, protože člověk instinktivně cítil, jako by byla část aury tohoto muže přenesena na něho.

Bumipol sám tento účinek pocítil vícekrát i na sobě. Kdo byl s Rhodanem na cestě, kdo s ním mluvil, kdo ho zažil, cítil se poté ... zralejší, uvolněnější, sebevědomější ... prostě lepší než předtím. Ale i přes to všechno ho na rozdíl od ostatních nijak nezveličoval nebo dokonce nestavěl na piedestal, ale nemohl si pomoci uznat, že Perry Rhodan byl mimořádný člověk. Muž, který navždy změnil Zemi a historii jejích obyvatel. Vzal lidi za ruce, vedl je ke hvězdám a řekl: Podívejte! Tam venku je toho tolik úžasného, že to stačí pro každého! (kap. 9.)

...

Rhodan vzal svou ženu do náruče.

»To se nestane,« zašeptal jí do ucha. »Protože to nedovolíš. Protože na to jsi až moc silná. A protože tě vždycky chytím, když spadneš. Každý den, a tak dlouho, dokud to bude potřeba. Rozumíš tomu?«

Thora přikývla, a pak se na sebe na chvíli zadívali.

Poté rty Arkonidanky zformovaly tři neslyšná slova: Miluji tě, barbare.

Perry Rhodan ji políbil na čelo. Miluji tě, princezno, také jí tiše odpověděl. (kap. 18.)

...

»I tak je to na jeden den dost práce, ne?« Myšob si strčil zbytek mrkve do pusy.

»To tedy ano.« Thora přišla ke Guckyho nemocniční posteli a políbila ho na jeho chlupaté čelo. »Jsi ten nejstatečnější myšob, kterého znám. A jsem hrozně ráda, že jsi náš maskot.«

»Cože ...? Já ...« Ilt na chvíli nevěděl, co na to má vlastně říct.

»To nemyslela vážně, že ne, Perry?« Pak se otočil na Rhodana. »To je šikana! Jako protektor a její nadřízený bys s tím měl něco dělat. Nemáš snad kontrolu nad tvojí velitelkou?«

Rhodan se zasmál. »Nad svojí velitelkou ne,« řekl. »A nad svojí ženou už vůbec ne. A s myšoby a maskoty už si nechci vůbec nic začínat. Dej se do pořádku, slyšíš mě? To je rozkaz!«

»Ano, pane!« zapískal Gucky přehnaně militantně. »A vyřiďte tomu neštovičákovi, že si s ním pak dám jednu partii pokeru.«

»Už nám zase čteš myšlenky?« zeptal se Rhodan přísně.

Ilt pokrčil rameny a vzal si další mrkev.

»Ne. Jenom tobě. Thoře bych si to nedovolil ...« (kap. 24.)

...