Perry Rhodan Neo 204 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 204
Název:Spojovatel z Rumalu
(Der Schaltmeister von Rumal)
Autor:Rainer Schorm
Vydáno poprvé:12. července 2019
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 5. května 2089
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Krumar Rabkob

Shmuel Rodensky

Laura a Sophie Bull-Legacy

Leibnitz

Ensinor

Bernard Lahaie

V květnu 2089 se v soustavě Algol srazí dvě orbitální platformy, protože jejich řízení zcela selhalo. Technici jsou naprosto bezmocní a dochází ke katastrofě.

Vrchní navigátorka Vega bint Ahmed Mansour vidí katastrofu živě přímo z Rumalu prostřednictvím tzv. Gridu. Sama o sobě je díky četným tělesným vylepšením jeho součástí. Následkem toho cítí, jak se v Gridu objevují další problémy. Kontakt s pásem asteroidů, ve kterém pracují orbitální plošiny, je přerušen. Když se jí konečně podaří kontaktovat vrchního ředitele Bernarda Lahaie, pošle jí data o nehodě. Při srážce zemřelo šestnáct dělníků a všechno ukazuje na sabotáž. Další pokus o sabotáž se uskutečnil před několika hodinami, ale podařilo se mu zabránit. Sabotér byl chycen. Asi před měsícem došlo k incidentu s plophosskou nákladní lodí, která se málem srazila rumalorském kosmodromu, Plophos je už ale téměř půl roku v izolaci. Při incidentu se zdálo, jako by byl pilot nepřítomen a pod vlivem drog. Dnešní sabotér vypadal stejně, ale screening na drogy byl negativní. Incidenty se hromadí a někdo zvenčí se chce očividně dostat do Gridu. Mansour informuje NATHANA, Leibnitz ji jako jeho mluvčí ujišťuje, že pošle pomoc. Po ukončení hovoru je napadena osobou zahalenou do špatně fungujícího zrcadlového pole.

Vrchní spojovatel Krumar Rabkob se nachází v tzv. úkrytu – jakémsi pozitronickém rozhraní, které je ponořené pod povrchem. Na Rumalu se běžně používá SERT technika a je součástí každodenního života – zejména díky tomu, že je kolonie podporována Whistler Corporation a NATHANEM. Rabkob přijímá urgentní hovor od policisty Shmuela Rodenského, který byl převelen do Plexu. Plexus je na Rumal neobvykle vysoká budova, která stojí v hlavním městě Rumalor. Když je policista na místě, ukazuje mu důstojník Mansouřino znetvořené tělo. Vrchní navigátorka neměla známé nepřátele, ve skutečnosti je Rumal velmi poklidnou kolonií: za třicet let došlo pouze ke třem vraždám. Rabkob a Rodensky mají podezření, že tento manévr měl odvést pozornost od dalšího plánované činu. Mansouřiny nejnovější komunikační protokoly byly vymazány, což naznačuje plánovaný akt a vylučuje jakoukoli spontánnost. Ensinor, Rodenského pobočník, najde holozáznam nefunkčního zrcadlového pole, a vyhlásí prohledat přilehlou oblast. Tělo našla žena jménem Eleonora Afarid. Po práci byla v Plexu, aby si odtud jako každý den užila výhled. Rabkob naléhavě potřebuje nového nástupce a chce ihned situaci vyřešit. Okamžitě nato přijme další hovor, pomoc od NATHAN je již na cestě. Rabkob je překvapený, protože o nic takového sám nežádal. Přilétající loď ale neletí na Rumal, nýbrž na Platformu I. Ředitel neodpovídá, což již vzniklému zmatku nepřidává. Rabkob však předpokládá, že Lahaie má situaci pod kontrolou.

Laura a Sophie Bull-Legacy přilétají do systému Algol ve své mikro-krychli HYPERION. V posledních letech byly dcery Reginalda Bull a Autum Legacy vyškoleny jako NATHANOVY interpretky. Hyperinpotronika tím oficiálně sledovala cíl zintenzivnit kontakt s lidmi. Na palubě jsou také Leibnitz a Posbi Monade a NATHANOVA odnož – MINSTREL. Po skoku transmiterem je let náhle přerušen a HYPERION je vtažen do »odpadového transmiteru«, jehož cílová stanice nikdy nebyla vypátrána. I přesto, že málem dojde k úplnému zničení lodi, podaří se jim uniknout a pak se vydají na Platformu I. Vrchní ředitel žádá, aby rychle přistáli, protože jim nemůže zaručit bezpečnost.

Eleonora Afarid se neobjevila na pohřbu Mansourové, což se zdá Rabkobovi zvláštní, nakonec to byla ona, kdo navigátorku našel. V Plexu se dozví, že Rodensky našel hledaný projektor. Ten se na Rumal dostal před několika týdny z pásu asteroidů a byl vyroben na Plophosu. Projektor ale bohužel žádné další stopy nepřinese. Poslední plophosská loď, která dorazila do soustavy Algol, byla před pěti týdny SOLONIUM, a způsobila již zmírněné problémy. Rodensky považuje Afarid za nevinnou, je totiž bývalou partnerkou jediného psychopatického masového vraha na Rumalu, Stefaného Crècyho. Toto spojení je pro policisty příliš nápadné. Mají podezření, že chce někdo Afarid z vraždy obvinit. Mezitím se před Plexem shromáždil dav. Rodensky a Rabkob se ho společně pokouší ujistit, že mají situaci pod kontrolou. Přitom je také zveřejněno jméno jednoho z možných Rabkobových nástupců: Eleonora Afarid.

HYPERION se blíží k Platformě I, která je poseta četnými krátery, které vznikly důsledkem kolize dalších dvou platforem. Vrchní ředitel Lahaie má výčitky, protože nad situací absolutně ztratil kontrolu. Najednou vypukne další chaos: exploduje remorkér, Lahaie je zraněn, a je i několik dalších mrtvých. Sestry Laura a Sofie, Leibnitz, Monade a Lahaie odcházejí do centrály. Mezitím je platforma vážně poškozena. Lahaie byl troskami zasažen na paži, na pomoc mu přijde medorobot. Bullovy dcery a Leibnitz se dají do vyšetřování.

Rodensky se stále nachází v Plexu. Neočekávaně si všiml, že někdo přišel bez povolení na místo činu a včas se před ním ukryje. Muž v zrcadlovém poli se zjevně snaží zakrýt stopy, ale je přemožen a zatčen. Jedná se o pobočníka Sandro Ruize. Rodensky si myslí, že incident je velmi podivný, ačkoli všechno ukazuje na to, že je Ruiz vinen.

Vrchní spojovatel se snaží na Rumalu zachovat pořádek a musí také převzít úkoly vrchní navigátorky. Rodensky ho znovu navštíví a podá zprávu o Ruizovi. Ten se zdá psychicky nestabilní, neodpovídá souvisle a pouze se stále usmívá. Kromě toho se Rodensky obává o Afarid, která se před pěti týdny vrátila z pásu asteroidů. Její práce tam byla hodnocena velmi dobře, ale předtím byla partnerkou Crècyho. Obává se, že je nestabilní, protože jím byla dříve strašlivě týrána a musela být svědkem brutálních vražd. Pochybuje o její schopnosti vrchní navigátorky. Rabkob s ním však nesouhlasí, protože přeci složila všechny zkoušky volebního výboru. Rodensky ji ale chce mít pod dohledem a požádá Rabkoba o pomoc.

Když se Rodensky vrátí zpět, je vyvolán poplach. Ruiz je mrtev, spáchal sebevraždu tím, že tak dlouho mlátil hlavou o zeď, než mu praskla lebka. Důvod není znám. Neměl žádné implantáty a podle medika není možné určit, zda byl pod vlivem hypnózy.

Mezitím se Ensinor vloupá do Afaridina bytu. Najde ukryté datové úložiště s její kompletní lékařskou zprávou. Přesně před pěti týdny zastavila léčbu a vysadila léky. Ve svých poznámkách opakovaně hovoří o někom, kdo v ní vidí něco speciálního. Nalezne také důkazy o tom, že odstranila data o Ruizově místě pobytu, která by byla jeho alibi. Najednou se spustí poplašný systém. Hrozí mu, že bude rozdrcen silovými poli, ale v poslední chvíli se mu podaří zachránit se nadřazeným kódem, který je deaktivuje.

Začínají volby a Afarid jasně vede. Vrchní spojovatel zjistí, že na rozdíl od rumalských zvyklostí neprošla Afarid zkouškami kandidátů a je tedy pro úřad nevhodná. Grémium ji ale i přesto doporučilo. Kontaktuje Rodenského a chce po něm překontrolovat, co Afarid vlastně nyní dělá v práci. Za tím účelem se sám vydává do továrny na zpracování fria ořechů, kde chce nalézt další stopy. Rabkob je ale chycen do pasti, ze které se nemůže bez pomoci dostat a dochází mu vzduch.

Na Platformě I i nadále vládne chaos, s Rumalem nelze navázat spojení. Leibnitz má podezření, že za celým útokem stojí Geminga kartel, ale netuší, jaký je jeho pravý účel. V pásu asteroidů se totiž nenacházejí žádné drúzy, ty se vyskytují pouze přímo na Rumalu. Sophie s MINSTRELEM zjistí, že někdo manipuluje s kontrolou kvality a náklady rumalinu. Pravděpodobně kartel, který by s těmito hyperkrystaly mohl také vydělat spoustu peněz. Skupina se rozhodne odletět na Rumal, aby pokračovala ve vyšetřování. Vrací se tedy na HYPERION. Na cestě dojde k útoku asi dvaceti dělníků a dalších robotů. Uniknout se jim podaří jen díky Monade, která dokáže útočníky zneškodnit a Lauru i Leibnitze zachrání před smrtí. Laura na lodi omdlí vyčerpáním.

Rabkob si všimne, jak zdmi poklopu, ve kterém je uvězněn, prorůstají tzv. železné kořeny. Železné kořeny jsou součástí subplanetární vegetace a nazývají se tak proto, protože jsou tvořeny převážně kovy a jsou i přiměřeně tvrdé. Bojí se, že ho kořeny probodnou, ale není schopen navázat kontakt s Gridem.

Rodensky a Ensinor sledují výsledky voleb. Není divu, že Afarid vyhrává a je zvolena novým rumalským vrchním navigátorem. Oba muži si náhle uvědomí, že o Rabkobovi už čtyři hodiny neslyšeli. Je jim jasné, že Afarid teď může kdykoliv převzít Rabkobovu pozici, pokud by se mu něco stalo. Rodensky naléhá, aby šli Rabkoba okamžitě hledat, ale po několika metrech jsou chyceni do gravitační pasti. Ensinorovi se past opět podaří zneškodnit. Jen o několik vteřin později jsou napadeni třemi útočníky, které Rodensky omráčí. Bojí se, že přijdou pozdě, a proto oba policisté spěchají k továrně na fria ořechy.

HYPERION je na cestě k Rumalu. Leibnitz kontaktuje NATHANA a popisuje mu události v soustavě Algol. NATHAN slibuje, že kontaktuje CREST II a požádá o pomoc Perryho Rhodana. Krátce po hovoru volá Leibnitzovi ředitel Lahaie. Hlásí, že všechny lodě, většina z nich nákladní, směřují na Rumal. Cestou nabraly menší asteroidy, které zřejmě chtějí použít k bombardování planety. Leibnitz má podezření, že za akcí stojí Iratio Hondro, a obává se, že chce z celého Rumalu udělat svoje rukojmí.

Rodensky a Ensinor se nemohou dostat k poklopu, protože jim železné kořeny blokují přístup. Bojí se nejhoršího a volají posily. Rodensky si je nyní jistý, že Afarid je vrahem vrchní navigátorky. Současně má však podezření, že za ní stojí nějaká vyšší moc. Železné kořeny se najednou začnou pohybovat a otevírají poklop. Vyzdvihnou ven Rabkoba, který je sice v bezvedomí, ale naživu. Ensinor je fascinován, protože se zdá, že se železné kořeny připojily k neuronové síti Gridu. Část železného kořene sice odumřela, ale je zde možnost, že se o nich v budoucnu dozví více.

Rodenského kolega přijme na kosmodromu Leibnitze. Oba si navzájem předají nejnovější informace, policista je šokován, když se dozvídá, co se děje na oběžné dráze. Snaží se odříznout přístup k informacím, ale ve městě už je vyvolána panika. Nákladní lodě se již mezitím strategicky rozprostřely nad Rumalem, aby vypustily asteroidy. Obdrží zprávu, že Rabkob je naživu, ale Rodensky má strach, aby se mu něco nestalo, proto se za ním vydává do nemocnice. Pokud se o tom dozví Afarid, bude se ho znovu snažit zabít.

Rabkob se probouzí v nemocnici. Než si uvědomí, co se stalo, vchází Eleonora Afarid do jeho pokoje. Prozradí mu, že zabila Mansour a že jeho zabije také – aby se stala vrchním spojovatelem. To vše ale nedělá pro sebe, ale pro něj. Všimne si, že má na obličeji černě zbarvenou jizvu, které si předtím nevšiml. Když zahájí mentální útok, vstoupí Rodensky, Ensinor a Leibnitz do místnosti společně s Monade. Oba policisté jsou okamžitě ochromeni. Zdá se, že Leibnitz bojuje sám se sebou a po malých krůčcích se blíží k Afarid, ale úplně se mu to nedaří. Rabkob využije zmatku, aby ji zranil lékařským laserem. Poté Leibnitzovi nařídí zabít Rabkoba.

Dvojčata Bullova se probudí ve svých kokonech na HYPERIONU, kde byla ošetřena MINSTRELEM, aby překonala trauma prožité na Platformě I. Je jim mnohem lépe a MINSTREL je informuje o nejnovějších událostech. Leibnitz jim zanechal zprávu s plánem. Postupně infiltrují všechny nákladní lodě za účelem manipulovaní udržovacích polí s meteority. Nákladní lodě je tak nemohou vypustit. Poslední pokus se jim však nezdaří, byly příliš pomalé a meteority padají na Rumal.

Rabkob pozoruje mentální souboj mezi Afarid a Leibnitzem. Když se zdá, že si ho Afarid podmanila, Leibnitz ztuhne a ona se otočí zpět k vrchnímu spojovateli, NATHANŮV vyslanec se z ničeho nic probudí a vystřelí na Afarid paralyzátorem. Vysvětluje, že Monade musela restartovat jeho vědomí. Leibnitz dále vysvětluje, že Afarid je jakýmsi prostředníkem Iratia Hondra. Radost ze záchrany trvá ale jen krátce – Afarid dokázala v poslední chvíli vydat povel blokádní flotile. Jen o několik sekund později se hlásí vesmírná obrana – asteroidy jsou na cestě k Rumalu a nelze je zastavit. Rabkob se navzdory svému stavu rozhodne za pomoci Monade vrátit do Plexu.

Sophie a Laura Bull-Legacy pozorují z HYPERIONU, jak asteroidy vstupují do atmosféry. V poslední chvíli se přímo na oběžné dráze objeví CREST II a všechny úlomky zachycuje. Volá je Perry Rhodan a ptá se, zda jsou v pořádku. CREST II vypouští pomocné čluny, aby odstranily i všechny ostatní lodě.

Následně se opět hlásí Rodensky, který vyslýchal Eleonoru Afarid. Zdá se, že již není pod Hondrovým vlivem, ale naznačuje, že v pásu asteroidů jsou jeho další pochopové. Leibnitz se domnívá, že Iratio Hondro osobně přiletěl před pěti týdny se SOLONIUM a od té doby tahal za struny. Okamžitě o tom informuje Perryho Rhodana, který je již na cestě s CRESTEM II. Leibnitz, Monade a dvojčata Bullova se však rozhodnou vrátit do Sluneční soustavy a rozloučí se s Rabkobem. Po cestě předají Afarid na CREST II.

CREST II přilétá do pásu asteroidů. Když se přibližují, na opačné straně platformy právě vzlétá neidentifikovatelná loď a prudce zrychluje. Pro CREST není možné ji dostihnout, ale Icho Tolot se za ní vydá s DOLANEM a začne ji pronásledovat. Těsně před tím, než se k lodi dostane, Hondro transituje a opět uniká. Podle zaměření je jeho cílem pulsar Geminga. Perry Rhodan nařídí jeho pronásledování.