Perry Rhodan Neo 103 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 103
Název:Kyslíková válka
(Der Oxydkrieg)
Autor:Rüdiger Schäfer
Cyklus:Liduuriové / Metanové
Vydáno poprvé:28. srpna 2015
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 15. až 18. března 2049
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Eric Leyden

Luan Perparim

Gucky

Fancan Teik

Masmer Tronkh

CREST se chystá přistát na planetě Scortoohk v soustavě Taktis. V tom je však obklopen neznámým zeleným energetickým štítem. Dle terranských vědců se jedná o druh HD-štítu, jenž všechnu energii, která na něj dopadne, přenáší do poloprostoru. Kde Scortoohkové k tak vyspělé technologii přišli, se ale mohou jen domnívat. Perry Rhodan přijímá pozvání Futoola, Gremaahka Scortoohků, k setkání v katedrále Taahk. Společně ním se dalších jednání účastní Tuire Sitareh, hyperfyzik profesor Ephraim Oxley, xenopsycholožka Kumiko Makani a nakonec i Cel Rainbow a Tim Schablonski. Futool vyzývá Rhodana a jeho společníky, aby pochopili jednání Scortoohků a jejich nenávist vůči »dýchačům kyslíku«. K tomu má sloužit zařízení, tzv. gravaahn, které jim zprostředkuje vzpomínky jednoho z maahkských vojáků. Sophest, který je stejně jako všichni Maahkové pravidelně ovlivňován tzv. permanentním hněvem, se během metanových válek účastnil dobytí několika planet patřících k Velkému impériu Arkonidanů. V první vzpomínce je Rhodan svědkem jednoho takového útoku, při němž jsou zabiti nevinní civilisté. Tyto zkušenosti jsou pro Terrance psychicky i fyzicky velmi frustrující a slabší jedinci mají problém s jejich zvládáním. Rhodan a Sitareh se domnívají, že permanentní hněv nemůže být přirozený a Maahkům byl tento pravidelný nárůst agrese geneticky naprogramován. Ve druhé vzpomínce se Terranci v Sophestově kůži účastní útoku Maahků na arkonidskou kolonii na Larsafu III, kde zoufalé obraně kdysi velel Atlan da Gonozal. Prožívají, jak je kolonie totálně zničena. Oxley a doktorka Makani jsou poté v tak špatném stavu, že Tuire musí Gremaahka požádat, aby jim bylo dovoleno proceduru přerušit. Ostatní pak v poslední fázi vzpomínek zažijí, jak je maahkský křižník se Sophestem na palubě a jejich další lodě napadeny dosud neznámou zbraní Arkonidanů, tak zvanými konvertorovými děly. Jejich objevení znamená porážku Maahků a nakonec i Sophestovu smrt, když je jeho loď zničena. Po gravaahnu se skupina musí stáhnout, protože je zřejmé, že na Scortoohky přichází další vlna permanentního hněvu. CRESTU se ještě podaří bezpečně odstartovat, vydávají se za ním ale stovky scortoohkských lodí, které pro něj sice neznamenají větší hrozbu, na scéně se ale objevují i mnohem větší válcovité lodě, obklopené HD-štítem. Terranský ultrabitevní křižník prchá do blízkosti pevnosti TASCHVAAHL, protože nyní je jasné, že jsou veškerá jednání se Scortoohky u konce. Pevnost ale CREST neočekávaně zachytí do tažného paprsku.

Mezitím Gucky a Fancan Teik prohledávají pevnost TASCHVAAHL. Kolem sebe však vidí pouze neuvěřitelnou spoušť a roztahaná těla mimozemšťanů, kteří pravděpodobně byli obyvateli stanice. Poškození se velice podobá tomu, jaké bylo viděno i na maahkských lodích, které materializovaly ve Sluneční soustavě. Pak dvojice zahlédne postavu, o níž se Gucky domnívá, že je Haluťan. Fancan Teik ji ale nazývá Bestie – a pravděpodobně tuší, co se v pevnosti přihodilo. Masmer Tronkh se před dvěma týdny náhodou předčasně probudil v pěstící komoře. V následném hněvu celý TASCHVAAHL, který slouží jako chovná stanice, zničil a posádku zabil. Tronkh má v úmyslu prchnout i se svým nenarozeným bratrem pryč. Pozitronice pevnosti, která si říká Tasch rer Vaal, se podaří aktivovat sebedestrukci. Fancan Teik chce Bestii pronásledovat prostřednictvím koordinátora v jedné ze sto metrových kulovitých lodí, které zde parkují. Chce se totiž dozvědět, kde se bytost, která by neměla už 50‘000 let existovat, vzala.

Když se TASCHVAAHL zničí, CREST je propuštěn z tažného paprsku, ale je obklíčen Scortoohky, které ovládá permanentní hněv. Pokusí se tedy zjistit, zda mají vůbec šanci proti jejich HD-štítům – a cílenou palbou téměř ze všech dostupných prostředků se jim jeden z válcovitých křižníků podaří zničit. CREST má nyní cestu volnou a Perry Rhodan se také rozhodne proletět koordinátorem.

Na Marsu mezitím výzkumný tým pod vedením Erica Leydena dále prozkoumává pyramidu D&M. Čtveřici se podaří objevit halatonem stíněnou místnost, v níž se nachází oltář, na němž se zobrazuje Jupiter. Dále se jim podaří najít 7 disků, o nichž předpokládají, že jsou to datové nosiče. Po usilovném snažení nakonec na jednom z disků objeví 50‘000 let starou zprávu. Poslední Hor Liduuri, Wepesch Taui1), jehož podobiznu zobrazuje známá »Tvář na Marsu«, referuje o hrozícím exodu Liduuri ze Sluneční soustavy. Domovská soustava je svěřena Hvězdným dětem2) a v případě, že se objeví stín Taalu, bude stále existovat způsob, jak dosáhnout Liduuri přes Bab SAG-ME-GAR.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál