Perry Rhodan Neo 102 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 102
Název:Stopa tisíciletími
(Spur durch die Jahrtausende)
Autor:Kai Hirdt
Cyklus:Liduuriové / Metanové
Vydáno poprvé:14. srpna 2015
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 12. až 16. března 2049
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Eric Leyden

Belle McGraw

Abha Prajapati

Luan Perparim

Cel Rainbow

Tuire Sitareh

11. března 2049 přilétají terranské křižníky pod velením Reginalda Bulla na místo, kde byl pěti maahkskými válcovitými loděmi zničen výzkumný křižník ARISTOTELES. Nikdo útok nepřežil. Do boje je vyslána i letka dvojstíhaček typu dragonfly, které velí kapitán Yong Chung. Dalším z pilotů je kapitán Cecilian »Cel« Rainbow a jeho kolega Tim Schablonski. Rainbow, který pochází z kmene severoamerických Indiánů, je sice brilantní pilot, ale několikrát během akce neuposlechne rozkaz svého nadřízeného. Díky nasazení flotily pomocných plavidel je však bitva s Maahky rychle ukončena ve prospěch Terranců. První důstojník Ryan McGerthy Rainbowa pokárá, a poté i se Schablonskim obdrží rozkaz k převelení na jinou loď – z čehož jsou oba viditelně potěšeni.

Eric Leyden, Belle McGraw, Abha Prajapati i kocour Hermes přežijí havárii Six-packu na Jupiterův měsíc Io, kde jsou nakonec zachráněni posádkou místní vědecké základy. Protože byla jejich mateřská loď zničena, jsou dočasně převeleni na Mars, kam byly vyslány i hyperimpulzy z Jupiteru. Leyden a jeho tým na vlastní pěst pátrají po místě jejich původu. Vše ukazuje na to, že pochází z Cydonie, tedy oblasti, kde se nachází slavná Tvář na Marsu a marťanské pyramidovité útvary, a především největší z nich, pyramida D&M. Dosud se terranští vědci domnívali, že jsou tyto formace přirozeného původu, na jejich bližší zkoumání ale prozatím chyběly prostředky. Jejich výzkum je ale přerušen příjezdem Septy Eskes a tzv. marťanských rangerů, místních bezpečnostních sil. Eskes je ředitelkou Bradbury Central College na Marsu. Leyden byl kdysi zodpovědný za zničení její akademické kariéry. Eskes byla přeložena na Mars – říká se, že sem odkládají všechny méně schopné vědce – a od té doby nemůže Leydenovi přijít na jméno. Vědce nechá zatknout, ale ti se nenechají odradit, protože tuší, že jejich objev by mohl mít pro lidstvo nedozírné následky. Ukradnou tedy z univerzity Six-pack a vydají se zpět k pyramidě. Protože si Eskes chce jejich objev přivlastnit, vyslala sem vlastní týmy, a proto není možné se k ní dostat konvenční cestou. Tým vědců se tedy rozhodne vyhloubit desintegrátorem podzemní tunel vedoucí k pyramidě, což se jim také úspěšně povede. Pronikají do vnitřku komplexu, kde je kupodivu dýchatelná atmosféra, srovnatelná s tou pozemskou. Na stěnách objevují symboly, které velmi připomínají staroegyptské hieroglyfy, translátor si s nimi však nedokáže poradit. V tom dovnitř vtrhne i Eskes se svými lidmi a vědcům začne vyhrožovat. Leyden se spojí s Reginaldem Bullem na palubě TERRANIE a vysvětlí mu situaci. Bull se přiklání na Leydenovu stranu a nechá tým dále pracovat pod podmínkou, že mu co nejdříve doručí výsledky. Belle navrhuje, aby jim na podporu byla přidělena její stará přítelkyně, exolingvistka Luana »Luan« Perparim, která je expertkou na cizí jazyky. I přes počáteční nevraživost si Luana s Leydenem padnou do noty a jazykovědkyni se nakonec částečně podaří dešifrovat jeden z nápisů, jehož sprvánost potvrdí následně i Reginald Bull – slovo TAAL totiž zmínil i jeden z Maahků.

14. března 2049 se Perry Rhodan se svou rodinou účastní na kosmodromu Terrania Interstellar Spaceport křtu své nové vlajkové lodi. Za účasti více než 200‘000 přihlížejících přednese protektor slavnostní proslov, jeho žena Thora a syn Thomas společně pokřtí loď lahví šampaňského. Nejnovější a největší kosmická loď lidstva je na počest prvního Arkonidana, se kterým se lidé setkali, pojmenována CREST.

Piloti Rainbow a Schablonski jsou převeleni právě na nejnovější loď lidstva. Ihned poté se CREST pod velením Conrada Deringhouse vydává do soustavy Taktis, odkud podle záznamů z ASQUORU přišli Maahkové. Soustava je obývána Scortoohky, odnoží Maahků. Nad jejich planetou Scortoohk jsou umístěny dvě gigantické vesmírné stanice: prstencová tvrz TASCHVAAHL a tzv. koordinátor. Scortoohkové bez varování útočí na CREST, ale ukazuje se, že proti ultrabitevnímu křižníku nemají žádnou šanci, protože stále ještě používají techniku z dob Metanových válek a také věří, že se na palubě kulovité lodi nachází Arkonidané. Protože neznají jejich dialekt, pošlou jim Terranci biologické záznamy, což slaví úspěch, poněvadž jsou pozváni na jednu z jejich válcovitých lodí. Rhodan, Tuire Sitareh a dva členové ochranky se za nimi vydávají. Jejich vůdce Skaljaahk (neboli Grek-21) po Rhodanovi požaduje důkaz toho, že není Arkonidan. Je odveden na medostanici a tam je dobrovolně uzavřen do podobné kovové rakve, v jaké před pár dny našli i záhadného cizince. Vyšetření je velmi bolestivé a Gucky chce svého přítele vysvobodit, vše ale náhle skončí, protože Maahkové očividně dostali dostačující důkazy o původu Terranců. Rhodan se Skaljaahkem vedou debatu, ale když se protektor zeptá na přístu na TASCHVAAHL, jsou Maahkové opět nepřátelští. Uklidnit je dokáže pouze Sitareh ve chvíli, kdy jim prokáže, že dokáže dýchat v jejich atmosféře. Další rozhodnutí o společném postupu však musí vydat Skaljaahkův nadřízený.

Cel Rainbow a Tim Shablonski, kteří ve stíhačce hlídají okolí, ale vyčkávat nehodlají. Na vlastní pěst se rozhodnou do pevnosti proniknout, jsou ale v posledním momentu odvoláni a za své neuvážené jednání, které by mohlo vést k narušení křehkého míru s Maahky, jsou oba přeřazeni k pěchotě a Rainbow je degradován do hodnosti poručíka. V tom ale přichází zpráva, že Terrancům přístup do TASCHVAAHLU umožněn nebude, je jim však nabídnuto zúčastnit se dalších vyjednávání na Scortoohku. Rhodan se tedy rozhodne na průzkum vyslat Guckyho a Haluťana Fancana Teika, samozvaného ochránce lidstva, na průzkum.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál