Oko poznání

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet planet:?
Známé planety:Washun

Oko poznání je rudé slunce, které se nachází v tak zvané východní části galaktického centra Mléčné dráhy.

Je vzdáleno asi deseti tisíc sedmi set světelných let od Kahala.

Oko poznání je asi čtyřistakrát větší než pozemské Slunce. Obíhá kolem něj planeta Washun s měcícem Darak.