Ohlupující záření

z Databáze Multiversa

Jako ohlupující záření se označuje změna galaktických 5D siločar gravitační konstanty, které téměř u všech obyvatel, jejichž systémy Roj táhl, způsobilo snížení inteligence. Bylo to přesně naopak vzhledem k původnímu určení Roje.

Záření vycházelo z manipulačních lodí známých jako Manipové, které tvořily přední voj Roje, který táhl Mléčnou dráhou.

Také entropický cyklón způsobil snížení gravitační konstanty a způsoboval ohlupování inteligentních bytostí.