Precheur

(přesměrováno z: New Takota)
z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Soustava:Kekile
Obyvatelé planety:
Precheuřané

Precheur je jedinou obydlenou planetou systému Kekile.

Přehled

Bližší geografické a topografické údaje planety nejsou známy.

Planeta byla do značné míry osídlena Pozemšťany z asijských oblastí Terry. Hlavní město se jmenuje New Takota. Vláda Precheuru má formu stabilní demokracie. Precheuriané jsou zvyklí otevřeně projevovat své názory.

Dějiny

Precheur se roku 3433 dostal do ohniska galaktického dění, když sem jeho generální koordinátor Esybon Herrihet svolal „Konferenci zrádců“. Po zdánlivém zničení Sluneční soustavy mělo být na konferenci založeno nové impérium.

Zdroj

PR 419