Nardonn XX.

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Národ:Arkonidané
Tituly:Arkonský imperátor

Nardonn XX. byl 394. imperátorem arkonidanského Velkého impéria. Vládl v letech 16 124 až 16 131 da Ark (1372 až 1364 před Kristem). Vešel do dějin zejména tím, že v Tai Ark’Tussanu zakázal používání transmiterů (Modrý svazek 14).

Charakteristika

Arkonidan byl pokládán za choulostivého, plačtivého a cholerického. Atlan ho nazval idiotem.

Dějiny

Kolem roku 1370 před Kr. onemocněl fermskou nemocí, záludnou alergií, vyvolávanou tranzicemi kosmických lodí a transmiterovými přenosy. Ačkoli byl zachráněn doživotním užíváním léku v podobě shakských kapslí, zakázal imperiálním výnosem číslo 375-N-XX/16 129 „navždy a na věčné časy“ výrobu, šíření a používání transmiterů, a to pod trestem smrti.

Velká rada sice později Nardonna XX. pro totální neschopnost sesadila z trůnu, avšak takřka absurdní zákaz transmiterů zůstal v platnosti i za jeho nástupce, a nic se nezměnilo ani po další 3000 roků. Transmiterová technologie za tu dobu upadla v zapomnění. Atlan v tom viděl tragédii a zcela jasný příznak degenerace arkonidanské společnosti.

Zdroje

Modrý svazek 14