Hyptonové

Hyptonové z galaxie Chmacy-Pzan jsou netopýrovitý národ nadaný paraschopnostmi. Jejich schopností je paralogicko-psychonarkotizování, a díky ní svou oběť zhypnotizují a usmíří se s ní. Tím podpírají soudržnost a expanzi Koncilu Sedmi, jehož členy jsou.

Hyptonové se bez technologie a jen s pomocí svých hypnotických schopností staly vedoucí mocí v Chmacy-Pzan, dokud je neobjevili ženské Specialisté Noci při druhém průzkumu skrz dimenzionální tunel. Jelikož byli proti pětidimenzionální hypnóze imunní, což si Hyptonové nemohli vysvětlit, přidali se ke Koncilu Sedmi a dali k dispozici své paraschopnosti.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!