Evoc

z Databáze Multiversa
Rakety. Vynález, jehož rozvoj byl pozastaven. Nikdo ho totiž nemohl využít. Každého, kdo se o to pokoušel, ihned usmrtila fyzická bolest. Rakety Evoc nebyly bojovým prostředkem. Po odpálení letěly po vytčené dráze nižší než světelnou rychlostí, chráněny jen svými malými rozměry. Pak se přeměnily v energii předem určené frekvence. Osoba, která seděla v krytu, byla pevně spojena s uvolněnou energií raket. Vnímala všechno, s čím energie přišla do styku. Také chlad a prázdnotu vesmíru. Právě proto testované osoby až dosud umíraly.