Colten

Astronomická data:
Soustava:Laser
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Colten je planeta v soustavě Laser nacházející se v Mléčné dráze.

Colten je jeden z arkonidských koloniálních světů.

Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál