Colten

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Soustava:Laser
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Colten je planeta v soustavě Laser nacházející se v Mléčné dráze.

Colten je jeden z arkonidských koloniálních světů.