Antipsí pole

Antipsí pole, také jinak zvané Antipsí štít obklopovalo planety Tamania v Andromedě. Poloměr pole je nejméně 100.000 kilometrů a v jeho dosahu zabraňuje jakékoliv parapsychické . Spolu s Antirematerializačním polem, červeným poloprostorovým štítem a časovým zpomalovačem bylo jedním z pasivních zbrojních systémů, kterým chránilo poslední hlavní planetu Mistrů ostrovů před útokem. Zásobováno energií bylo pravděpodobně pomocí Slunečního čerpadla.

Dějiny

V únoru 2406 se Ras Čubai v Moskyto-jetu řízenému Omarem Hawkem k poloprostorovému štítu Tamania a pokusí se ho prolomit pomocí teleportace. Skok se díky působení Antipsí pole nepodaří a je vržen zpět do stíhačky v ohromných bolestech.

Se zánikem Tamania se tato technologie speciálního Antipsí pole ztratila.

Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál