Alfa-Centra (planeta)

Astronomická data:
Soustava:Alfa-Centra
Průměr:86‘000 km
Gravitace:2.45 g
Průměrná teplota:82°C
Vzdálenost od hvězdy:50 mil. km
Atmosféra:amoniak, metan, křemík, síra
Obyvatelé planety:
Maahkové

Alfa-Centra obíhá tři obří slunce po dráze, na které je vzdálena průměrně 50 milionů kilometrů od každého ze tří sluncí.

Alfa-Centra má rovníkový průměr 86‘000 km, průměrnou teplotu 82°C a gravitaci 2.45 gravů. Vlastní rotace činí něco přes 48 hodin. Atmosféra se skládá vodíku obohaceného amoniaku, metanu, křemíku a síry. Povch je zvrásněn pohořími a nachází se tu obrovské kosmodromy.

Historie

Když se ALTAI rematerialovala, byla tažným paprskem přivlečena na kosmodrom planety Alfa-Centra. Pětice se marně pokoušela navázat kontakt s Maahky.

Později jsou tažným paprskem přesunuti na jiný kosmodrom Alfa-Centra, kde je pět Maahků zpočátku vyslýcháno, pak je příslušníci jejich druhu zabijí. Ostatní Terranci jsou po pěti výsleších pod dohledem Oskara, komunikačního robota, poslání do multiduplikátoru a duplikanti jsou posláni na Horor.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál