Atlan 424 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 424
Název:Jho cizinců
(Das Joch der Fremden)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Král Atlantidy / Buněčný aktivátor a extrasmysl
« AT 423 • chronologicky • AT 425 »
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Povstání proti Scuddamorům

Scuddamorové upevňují svou vládu nad Pthorem a postupně vracejí fragmentu světa jeho původní účel. V Orxeyi si zřídili malou základnu v oblíbeném hostinci Satora Synka, Golden Yassel. Stejně jako téměř všude na Pthoru, i v obchodním městě mají několik místních obyvatel. A hlavně ti, kteří způsobili potíže - nebo by je mohli způsobit. Na jejich seznamu je samozřejmě i Sator Synk, hrdina Pthoru.

Když Synk vidí, že se k jeho domu blíží dva Scuddamory, přikáže svému sluhovi Diglfonkovi, aby je odlákal a on mohl utéct. Okupanti robotího sluhu zneškodní a Synk se rozběhne. Scuddamorům, kteří jsou chráněni stínovými štíty, však nedokáže ublížit, je ochromen a umístěn na vůz, kam už je převáženo mnoho dalších Orxeyanů. Těsně před odvedením ho zachrání Diglfonk, který odvede pozornost pomocí bomb nalezených u jednoho ze Synkových sousedů.

Na Pthoru přistálo 90 ze 100 varhanních lodí Atzbellovy flotily a téměř celý fragment světa je pod kontrolou Scuddamorů. Jediné místo, kam se nemohou dostat, je Velká bariéra Oth, protože je stále pod Glyndiszornovým magickým uzlem. To je tedy jediné místo, kde lze najít podporu proti okupantům. A proto tam míří bubeník Koy, Kolphyr, Kennon a Fenriswolf. Už překročili téměř celou Kalmlechskou pláň, když narazili na větší počet Pthorianů, které doprovázeli Scuddamorové. Mají být převezeni na WAPSIET - jednu z lodí pro přepravu orgánů, které mají vězně odvážet pryč, aby později mohli dožít svůj ubohý život jako figuranti. Kennon (který si nyní raději nechává říkat Axton) přesvědčí své společníky, aby zasáhli, a podaří se jim dočasně osvobodit Pthoriany. Scuddamorům se však rychle dostane podpory několika Zugorů a protivníky obklíčí. Atzbäll je chce zoufale přežít a oni toho využijí. Kolphyr je schopen odpálit Zugory a umožnit své skupině útěk.

WAPSIET a RIESING jsou jediné dvě lodě pro přepravu vězňů, které má Atzbäll v současnosti k dispozici. První z nich přistál na Kalmlechské pláni a je již téměř plný bývalých spáčů i několika neukázněných Pthorianů. Právě teď je přijata další skupina 500 Pthorianů, mezi nimiž je i skupina pirátů z Dešťové řeky. Jejich vůdce Zambor Hirto chytře využije situace, podnítí povstání a převezme kontrolu nad částí lodi s orgány. Veliteli Zarinkovi nezbývá než jim nabídnout vyjednávání. Lstivý Hirto však chce vyjednávat pouze se třemi Ódinovými syny. Balduur, Heimdall a Sigurd jsou tedy přivedeni na WAPSIET, aby piráty oklamali. Hirto posměšně souhlasí se všemi podmínkami, ale podaří se mu uprchnout se třemi Odinovými syny jako rukojmími a Zugorem s jeho dvěma společníky Kebbakem a Sistellem.

Na cestě k Othské bariéře se Sator Synk s Diglfonkem setkají s Axtonovou skupinou. Společně se dostanou k magickému uzlu, ale nenajdou způsob, jak jím proniknout. Když se nad bariérou zformují tři lodě varhan, pošlou Synka a Diglfonka opět pryč, protože raději vedou partyzánskou válku, než aby hledali konečné řešení. Pak začne bombardování uzlu a Synk sotva vyvázne s nepoškozenou kůží. V okamžiku, kdy začíná peklo, se Axtonově skupině podaří proniknout do bariéry.

Když se vyčerpaný Synk vzpamatuje, je mu zasazena další rána osudu. Před sebou má svůj nový oddíl: dvanáct robotů z Wolterhavenu, které nyní může zlikvidovat. Synk, který má od svých zážitků na Wolterzielu obrovský komplex viny vůči robotům, který se snaží zakrýt drsným odmítáním, za tím tuší další ďábelství svého sluhy Diglfonka. Proto si náhodně vybere jiného robota ze svého oddílu, který ho převezme. Gykogsbeeden, který je ze všech lidí pravděpodobně nejnevhodnějším členem tohoto oddílu kvůli své primitivní inteligenci. Protože je Eins, jak od nynějška Gykogsbeeden kvůli svému složitému jménu říká, příliš jednoduše naprogramován na to, aby rozuměl jeho příkazům, musí Diglfonk všechny Synkovy pokyny Einsovi přeložit tak, aby jim rozuměl a mohl je vykonat.

Vydávají se směrem k Orxeyi a setkávají se se Zamborem Hirtem, Sistellem a Kebbakem. Zatímco Hirto se k nim chová nevysvětlitelně mírumilovně, jeho společníci by hrdinu Pthoru nejraději zabili. Synkovi se podaří trojici přesvědčit, aby pomohla osvobodit Orxeyu od okupantů, a na oplátku jim slíbí nějakou kořist z města obchodníků. Tato snaha se nakonec podaří, protože Diglfonk se dokáže vplížit do města a vymyslet plán jeho dobytí. Při tom padne za oběť Zlatý Jásel, stejně jako velitel stanice Tarvin a všichni jeho podřízení.

Orxejci jsou vděční za dočasné osvobození. Dokonce i Synkova nemesis Braker Hoyt se mu ozve a ujistí ho, že ti jedinci, kteří se považují za ohrožené, z města uprchnou. Naprostá většina však zůstane a bude předstírat loajalitu vůči okupantům. Synk pak se zbývajícími šesti robotickými partyzány a Diglfonkem opouští město a pokračuje v boji s nepřítelem. Hirto také smí opustit město - věří, že v Synkovi našel nového přítele. Kebbak boje nepřežil a Sistello zůstal v zajetí Orxeyanů, kteří ho přistihli při rabování.

Atzbäll není těmito událostmi zdaleka potěšen. Jsou to však jen malé porážky; Orxeya se rychle vrátila do rukou Scuddamorů, Odinovi synové byli znovu zajati, WAPSIET a RIESING jsou na cestě do Černé galaxie, každý s 50 000 zajatci, a mágové ve Velké bariéře Othu, kterou se mu bohužel nepodařilo zničit, se chovají alespoň pasivně. Také Grizzard je tak odhodlaný najít a zabít Kennona, že dělá vše pro to, aby zjistil, zda se jeho smrtelný nepřítel přece jen nemohl dostat do bariéry. Pro jistotu předal Kennona a jeho společníky Atzbällovi. Velitel Scuddamorenů mu za to dokonce poskytne několik vojáků ze svého oddílu. Vše se pomalu vyvíjí tak, jak si Atzbäll představoval.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Das_Joch_der_Fremden« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál