Yaanztropa

z Databáze Multiversa

Pohřební komory v Chrámu naříkajících mozků je posledním místem klidu pro mozky a nejvýznamnější svatyně Yaanztronů.

Do haly vede jedna široká a prosvětlená chodba. Na protilehlé straně se nachází kovová brána. Nad ní září pestrobarevná světla, která signalizují, zda právě probíhá pohřeb. Na kamenném stolku stojí urny s obětními dary. Zapečetěné vinné džbány se nacházejí u nádobek s výživnou kapalinou. Na malém oltářku z kovu leží před každou urnou identifikační značka. Všude leží cenné pohřební dary; poklad celé planety leží rozprostřen na kamenných stolcích.

Vedle dokončené komory jsou nedokončená zařízení a síně s hrubými skalními stěnami.