Svět písní

z Databáze Multiversa
planeta kam byl Mistry ostrovů přesunut lid Baara Luna ze Světa prvního vyhnanství. Pozemšťany nazývaná Gleam.