Sférotraf

Sférotrafy jsou kulovité zásobníky energie vyvinuté po zvýšení hyperimpedance.

Slouží stejně jako cyklotrafy jen k pokrytí výkonových špiček, které mohou trvat maximálně 60 sekund. Standardní kapacita zásobníku činí 4.5 x 1016 Joulů na kubický metr zásobníku.

Čistý využitelný výkon představuje 75% (5.5% je spotřebováno na udržování energetického izolačního pole).

K nabíjení se dají použít jakékoliv zdroje energie (fúzní reaktory, Nugas-Schwarzschildovy reaktory nebo MTH reaktory).

Tyto kulovité zásobníky existují v rozměrech od jednoho centimetru až do 100 metrů. Často se používá několik sériově zapojených sférotrafů. Také nové SERUNY mají dvě malé sférotrafové zásobníky.

Aktuální data:
23.6.2021
1566 před NGL
3. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459388.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!