Sférotraf

z Databáze Multiversa

Sférotrafy jsou kulovité zásobníky energie vyvinuté po zvýšení hyperimpedance.

Slouží stejně jako cyklotrafy jen k pokrytí výkonových špiček, které mohou trvat maximálně 60 sekund. Standardní kapacita zásobníku činí 4.5 x 1016 Joulů na kubický metr zásobníku.

Čistý využitelný výkon představuje 75% (5.5% je spotřebováno na udržování energetického izolačního pole).

K nabíjení se dají použít jakékoliv zdroje energie (fúzní reaktory, Nugas-Schwarzschildovy reaktory nebo MTH reaktory).

Tyto kulovité zásobníky existují v rozměrech od jednoho centimetru až do 100 metrů. Často se používá několik sériově zapojených sférotrafů. Také nové SERUNY mají dvě malé sférotrafové zásobníky.