Cyklotraf

z Databáze Multiversa

Cyklotraf je energetický zásobník, který se používá pro ukládání normální energie po zvýšení hyperimpedance.

Struktura

Tento prstencový nebo torusový zásobník existuje ve velikostech s průměrem mezi jedním a 500 metry a průřezem prstence od jednoho centimetru do 50 metrů. Slouží k pokrytí výkonových špiček, které mohou trvat maximálně 60 sekund.

K nabíjení se dají použít jakékoliv zdroje energie (fúzní reaktory, Nugas-Schwarzschildovy reaktory nebo MTH reaktory).

Standardní kapacita zásobníku činí 8.5 x 1016 Joulů na kubický metr zásobníku. Čistý využitelný výkon představuje 75% (5.5% je spotřebováno na udržování energetického izolačního pole).