Menu

Repulzorový val je silové pole neznámého původu. Jméno získalo díky svému účinku.

Účinek

Přibližující se tělesa jsou zpomalena až do zastavení a poté opět odpuzena. Díky tomuto odpudivému efektu získalo silové pole své jméno. Piloti tento efekt popisovali, jako by pronikali ztuhlým želé (PR 2700).

Hvězdné lodě Atopických soudců mají miniaturizovanou verzi repulzorového valu, a mohou tak odolávat obrovským energiím, které by nevydržel štít žádné z galaktických mocností (PR 2718).

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Repulsor-Wall« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen