Praem

z Databáze Multiversa
vývojový předstupeň Bluula, rostlinná inteligence ovládající Bengál.