Pokusný porovnávač

z Databáze Multiversa

Přípravy netrvaly víc než půl hodiny. Potom začal Haluťan mluvit, a zvuk jeho hlasu spěchal rychlostí světla prostorem ve formě rádiových vln. O sekundu později dosáhnul i poslední z pěti tisíc lodí, které Solární říše v tomto sektoru kosmu shromáždila. „Okolnosti vzniku Bestií,“ začal Icho Tolot, „jsou nám známy. Bestie jsou uměle stvořené bytosti, výsledky experimentů, které před asi sedmdesáti tisíci lety provedli vládci vzdálené galaxie M 87, aby tak získali neporazitelné bojovníky. Pokusy skončili neúspěchem, alespoň z pohledu expe-rimentátorů. Stvoření se obrátila proti svým tvůrcům. Mysl Bestií nesvazovala žádná morálka, znaly jen čistou logiku. Vyvolaly galaktickou válku, která si vyžádala miliardy nebo dokonce biliony obětí. Stvoření se tak navždy zapsala do myslí ostatních obyvatel M 87 pod jménem Bestie. Po nějakém čase však získali zklamaní experimentátoři, které my známe jako Okefenoky, převa-hu. Válečné štěstí se obrátilo. Bestie byly zabíjeny, kdekoliv se odvážily ukázat. Na okraji záhuby se chopily poslední šance, která jim zbývala: musely uprchnout. Měli kosmické lodě s dimenzotranzičním pohonem. Než se z galaxie M 87 stáhly, zůstalo jich už jen osm set milionů. Rozdělily se do skupin a rozlétly se na všechny strany. Jedna skupina se vydala ve směru naší Mléčné dráhy. Čítala dvě stě milionů jedinců. Skupina dospěla bez nehod k cíli. V důsledku účinků dimenzotranzičního pohonu se Bestie vy-nořily ve středu naší galaxie. Po událostech posledních let měly panický strach, že je budou Okefe-nokové pronásledovat. Byly přesvědčeny o pomstychtivosti svých tvůrců. Podle jejich úvah měla štvanice začít ve středu Mléčné dráhy. Proto chtěly centrum galaxie opustit co nejdříve. Na okraji Mléčný dráhy objevily mračna, které nazýváme Magellanova. Rozhodly se usídlit ve větším z nich. Tisíciletí uplynuly, aniž by o sobě Bestie daly vědět. Zřejmě se spokojily s tím, že jsou v bezpečí. V jejich srdcích však nadále žil strach před neúprosnou pomstou tvůrců a tento strach nebyl nikdy úplně potlačen. Asi šedesát tisíc let před naším letopočtem začaly Bestie zvyšovat aktivitu. Náhle se rozpomenuly na minulost, kterou sami považovaly za slavnou. Probouzely se k novému životu. Znovu začala stavba vesmírných lodí. Bestie rozšiřovaly sféru svého vlivu a do svého područí dostaly celé národy.