Pembroke

z Databáze Multiversa

Na planetě Pembroke získal smích význam, který se podstatně lišil od toho na Zemi.

Obyvatelé Pembroke se smáli, když nevěděli, co odpovědět, když je něco zlobilo, a když měli hlad. Ovšem také tehdy, když je něco pobavilo, nebo když měli z něčeho radost - aby zachovali tradici. Obecně však jejich smích neměl nic společného s vyjádřením spokojenosti.