Perry Rhodan 2781 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2781
Název:ŠIVOVA PĚST
(SHIVAS FAUST)
Autor:Michelle Stern
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:05. prosince 2014
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10. – 11. duben 1517 NGL
Halut stojí před záhubou – Lord admirál Monkey se žene do akcea
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Monkey – Lordu admirálovi bude horká půda pod nohama.

Ova Rakane – Syn Blo Rakana je oheň a zápal.

Matos Mashuu – Terorista „Skupiny péče“ má zažehnout plán.

Yason Khan – Halutolog si nechce spálit prsty.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2781 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Dva Atopičtí soudci Mléčné dráhy se ovšem mohou spolehnout na celé moře pomocníků. Jejich militaristicko-exekutivní paží jsou Onryoňané, kteří prosazují vůli řádu. Hlavními mocenskými prostředky jsou přitom lineární torpéda, politické rozdělení galaxie na sektory, a také řádové stély, vybavené soudní pravomocí a určené k posílení důvěry v Atopický řád.

Z národů Galaxie se zejména Tefrodi jednoznačně vyslovili pro Atopy, zatímco jiní se chovají zdrženlivě, nebo se dokonce tribunálu postavili na otevřený odpor. Prastarým národem, který se už před 50 000 roky postaral o vyhnání předků Tefrodů z Mléčné dráhy, jsou Haluťané. A ty teď zasáhne ŠIVOVA PĚST...