Perry Rhodan 2589 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2589
Název:Smrt Frekvenčního pátrače
(Tod der Frequenzfolger)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:01. dubna 2011
Vydáno v češtině: -
Čas děje: květen 1463 NGL
Mocenský boj titánů - konflikt Všebytostí eskaluje
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Sinnafoch – Vrchní velitel se snaží pochopit plány svého vládce.

Storgell – Válečný pobočník probouzí ve svém Frekvenčním pátrači život a činorodost.

Fyeran – Frekvenční pátrač vyhledá boj.

Philip – Okrill zosobňuje VATROX-DAAG.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2589 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

V Mléčné dráze se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už nějakou dobu zuří v několika galaxiích boj o polyportsíť. Polyportdvorce jsou reliktem z dávných časů. Tento transportní systém umožňuje cestovat na gigantické vzdálenosti. Když se ze spánku probudí Frekvenční monarchie, nárokují si její vládci – Vatroxové – vládu nad všemi hvězdnými ostrovy v dosahu polyportové sítě.

Lidstvo a jeho spojenci kladou houževnatý odpor – bitvy zuří v Mléčné dráze i v blízké Andromedě. Pozemšťané posléze odhalí Achillovu patu Vatroxů. Po rázných úderech je moc Monarchie prakticky zlomena. Tím však není hrozba zažehnána docela: Stále jsou zde přinejmenším dvě soupeřící Všebytosti, odvozující svůj původ od Vatroxů.

Současně je tu ještě závažnější nebezpečí – hrozí smrt ID, superinteligence, s níž se po mnoho let pojily osudy Pozemšťanů. Aby zachránil ID, musí Perry Rhodan najít tajuplný PARALOX-ARZENÁL, avšak po tom zatím není ani stopy. Ve stejný čas zavelel VATROX-VAMU k rozhodujícímu úderu proti Frekvenční monarchii. Nyní dojde ke SMRTI FREKVENČNÍHO PÁTRAČE...