Orlat can Sur

z Databáze Multiversa
Výskyt postavy v seriálu:
Výskyt v sérii Perry Rhodan:PR 343: Planeta tisíce radostí
graf výskytu postavy v seriálu

Snebor, vysoký a ramenatý. Kromě dvou paží, dosahujících až ke kolenům, má dva údy, vyrůstající z hrudi, zakončené tenkými prsty. Tělo má pokryté temně hnědou srstí, hlavu podobnou opici, s nízkým čelem, a vysunutými nadočnicovými oblouky.