Ojun

z Databáze Multiversa
planeta, má ideální podmínky. První osídlenci přistáli před dvěma sty třiceti lety. Bylo to celkem sto padesát tisíc mužů a žen. V roce 2404, má jeden milion dvě stě tisíc obyvatel. Na planetě Ojun jsou čtyři velkoměsta, čtyři kosmodromy a pobočky celkem sto čtyřiceti obchodních společností z celé galaxie. Devadesát procent obyvatelstva se zabývá obchodem. Jako většina bývalých koloniálních planet má autonomii. Obyvatelstvo volí každé čtyři roky administrátora, který je zodpovědný kongresu poslanců. Administrátor zastupuje planetu v hlavním parlamentu impéria, kterému se zodpovídá Velký administrátor.