Maasbar

z Databáze Multiversa
Časoprostová poloha galaxie Maasbar je úplně neznámá. Je domovskou galaxií Merkoše Skleněného.