Lem přístroj

z Databáze Multiversa
Lokátor cizí Energie a frekvenční Modulátor vyvinutý doktorem Geoffrym Abelem Waringerem. Pokud je impulzní dělo spřažené s Lem přístrojem, je schopné sestřelit jinak téměř nezničitelného Dolana.