Kattan

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Známé planety v soustavě:
Armegon

Soustava Kattan se nachází v Mléčné dráze.

Planeta Armegon je kolonií Terranců. (PR 159)