Kattan

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Známé planety v soustavě:
Armegon

Soustava Kattan se nachází v Mléčné dráze.

Planeta Armegon je kolonií Terranců. (PR 159)

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál