ISCHEBERG

z Databáze Multiversa
rychlý křižník městské třídy, kapitánem je Bred Taltra. Kulovitá loď o průměru 100m, posádka cca. 100 mužů.