Hansom, Jerk

Výskyt postavy v seriálu:
Výskyt v sérii Perry Rhodan:PR 195: Pád hvězdného diktátora
graf výskytu postavy v seriálu

Plophosan. Neměl žádný oficiální titul. Někdy se o něm mluvilo jako o Vůdcově poradci, ale poradce není hodnost ani funkce. Jerk Hansom se scházel s Iratiem Hondrem jednou týdně. Podle všeobecného mínění mu radil v otázkách národního hospodářství. Na této domněnce jistě mělo zásluhu Jerkovo vzezření. Byl středně vysoký, trochu zavalitý, asi padesát let starý. Pleš obvykle zakrýval tvrdým kloboukem. Chodil vybraně oblečený, vyjadřoval se jako vzdělaný člověk. Vypadal jako úspěšný průmyslník. Po jeho smrti vyšlo najevo, že se jednalo o robota.

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!