Belarg

Astronomická data:
Soustava:Usuthan
Obyvatelé planety:
Metysové

Berlag je planetou v soustavě Usuthan nacházející se v Mléčné dráze.

Tato planeta je domovským světem Metysů.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!