5. století

401

Gótský král Alarich I. vpadne do Itálie (AHC 8)

Útok Vandalů pod vedením Alaricha na Řím je odražen Stilichem (T 279)

410

uprostřed srpna

Alarich nechává vydrancovat Řím (AHC 8)

Alarich umírá na tažení na jih Itálie u Cosenzy a je pohřben v řece Busento (AHC 8)

418

Theoderich I. se stává králem Vizigótů (AHC 8)

428

Geiserich se stává králem Vandalů (AHC 9)

429

Narozena Patricia (T 86; AHC 8)

434

Atlan potkává při krátké dovolené na povrchu Burgundského knížete Gundahara jakož i Siegfryda a Hagana z Tronecu. Přenechává Haganovi deflektor a varuje před expanzí knížectví. Gundahar na jeho radu nedbá; vojsko pod velením Aetiuse je krvavě zastaví. (PR 90, T 282, AHC 8)

Attila se stává králem Hunů (AHC 8, AHC 10)

435

Siegfryd, Gundahar a Hagano jsou zabiti Huny (T 282, AHC 8)

436

Aetius přesidluje Burgunďany do Savojska (T 282, AHC 8)

439

Geiserichovi Vandalové dobývají Karthago (AHC 9)

445

Smrt Attilova bratra Bleda (AHC 8)

kolem 450

Vandalové dobývají Alžír (PR 198)

450

Atlan je probuzen a připojuje se ke dvoru Theodericha (AHC 8)

451

Atlan se postaví Hunům pod Attilou, které vidí jako hrozbu pro civilizaci. Bitva na Katalaunských polích pod velením Theodericha a Aetiuse; císař Theoderich padne (T 86; AHC 8).

Atlan potkává Patricii a přidává se naoko k Hunům (T 86; AHC 8)

452

Attila dobývá Aquileju. Atlan nedokáže zabránit zničení města (T 86; AHC 8)

453

Attila umírá během svatební noci na jed od Atlana, který u něj vyvolá prudkou hematoreu (T 86; AHC 8)

454

Patricia se rozchází s Atlanem, ten se stahuje zpět do kopule (T 86; AHC 8)

Flavius Aetius je zavražděn (AHC 8)

Narozen Theoderich (Veliký) (AHC 11)

455

Gótové pod Geiserichem přepadnou a vydrancují Řím. Císařovna Eudoxia a její dcera jsou zajaty (T 279, AHC 9)

471

Theoderich Veliký je korunován (AHC 8)

477

24. ledna

Geiserich umírá (AHC 9)

482

Justinián narozen v Tauresium u Skopje (AHC 10)

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!