6. století

506

5. února Alarich II. nechává vydat Lex Romana Visigothorum (AHC 12)

520

Římsko-křesťanský mnich Dionysius Exiguus vypočítává rok narození Krista (T 279)

526

30. srpna

Theoderich Veliký umírá (v Ravenna?) (AHC 8)

527

Justinián I. se stává císařem Byzancu (AHC 10)

534

Konec Burgunďanů v Savoji (AHC 8)

536

Mocný sopečný výbuch způsobí ochlazení (T 279)

542

Středozemní moře je postiženo morem (AHC 10)

543

Konec moru u Středozemního moře (AHC 10)

565

Objevení moru v Evropě (AHC 10)

11. listopadu

Justinián I. umírá v Istanbulu (AHC 10)

570

Abul Kasim Muhammad Ibn Abdallah (Mohammed) narozen v Mekce (PR 903)

Aktuální data:
24.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459389.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!