6 - 9 NGL

3593 = 6 NGL

6 NGL

Zločinecká skupina ukládá ilegálně dováženou plazmu ze Světa sta sluncí do hlubokého bunkru pod pohořím Nan-Shang. Když je skupina odhalena, zapečetí úřady bunkr (PR 1082)

7 NGL

Časová klec odveze Hanka Bjoernsena a Marii Lalooper z Komol-Ton; svědkem je Zack Folly Potter. V následujících dnech je odvezen Fresh Potter, den potom Calum Macdury. Lloyd a Čubaj se setkají v Komol-Ton. Časová klec přemístí Karl-Otto Neumanna z Montabauru (původní rok 1986, alternativní universum T 274) do Komol-Ton. Deighton dorazí s několika bojovými roboty do Komol-Ton. Karl-Otto Neumann je opět odvezen Magnusem Lobilatem (T 274)

Na Limun Dva uléhá Dart Hulos do život udržujícího kontejneru (T 239)

8 NGL

Cromwell Shliffer nasadí operativní skupinu Simban (Maris Tiengen, Leedin-Wee, Wing-Ür) na ARJUNU (T 257)

9 NGL

Langlon Brak zabije na Sentaru (Iota-22 Orionis IV) v celé galaxii hledaného zločince Kennetha Nejpa a zaujme jeho místo. Přejde na palubu ARJUNY, kde ihned dojde ke konfrontaci s Aigon Nellem. Brak potká Maris Tiengen a je Charnou Hayes převelen na odhalení důvodu zhoršující se produkce Qinny sad Venn. Objeví Draupadi-computer a zničí ho, když je ohrožen. Potká Tentry Leedin-Weea a Wing-Üra, vplíží se mezi kondiciované dělníky a zabije Aigon Nella v nutné obraně. Při Cretwyn Hayesem zinscenovaném přepadení zajme Brak a Tiengen v prezidiu Cretwyna Hayese, Charnu Hayes, Lorda Xii, Qinnu sad Venn a Vevida Donagellhra. Charna Heyes prezidium odpálí; přežije jen sad Venn a Lord Xii. Když Brak sleduje Charnu Hayes, je paralyzován, zachrání ho ale Louisa Quantor a Humbert Graf Laton (T 257)

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!