5 NGL

3592 = 5 NGL

Aras Karts Troluhn objeví v kulovité hvězdokupě M 19 asteroidní kosmickou loď komatózních a nepřítomných Vamanů. V hyperinpotronice lodi objeví Cobaltinský virus (T 215, PR 1042, PR 1043). Troluhn nedopatřením nakazí virem Sigu a Ertrus; krátce na to zemře na kontaminaci zářením (T 215, PR 1042)

Prezidenti Sigy a Ertrusu, Halgren Barsdow a Kutfar Ratfors, se spojí k neoficiálnímu rozhovoru, při kterém je dohodnuto založení pracovní skupiny pro částečnou přestavbu BOLTER-THAN (T 215)

Na Size a Ertrusu dochází ke spontánnímu gigantickému růstu. Sabak Danger požádá Kyrona Barrakuna o pomoc. Yanna Algol dá Barrakuna a Earnyho jako počítačové specialisty z INTELSLAVE CORPORATION. Setkají se s Tekenerem a Tifflorem a letí s TORONAR KASOM na Ertrus (T 215)

Kilroy Monack pověří Cerilda Todaye s průzkumem gigantismu a nanismu. Letí s Llwellyn Shrinardy na TRUKTOR III (Golek Truktor) na Sigu (T 215)

Nezávisle na sobě objeví Raily Laumer na Size a Vandrak Orla na Ertrusu kontaminaci biočástí jejich centrálních počítačů Cobaltinovými viry. Siga a Ertrus vyšlou proti sobě alergijní rakety, která jsou krátce na to po oboustranné dohodě zničeny. Přes Hellgate se Carilda a Shrinardy nechají přesunout na Tahun, kde Konur Omara vyvine antivirus (T 215)

Přestavba BOLTER-THANU je započata Siganci a Ertrusany. Závěrečné oslavy se zúčastní také Čubaj, Tekener, Gucky a Tifflor (T 215)

Aktuální data:
22.9.2021
1566 před NGL
8. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459479.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!