3447

Rhodan, Bully a Mart Hung-Chuin přistanou s MARCO POLEM znovu na planetě Oddball, na která si mezitím vyvinula vědomí, inteligenci a hypnotické síly. Bully je krátkodobě zajat, ale roboti ho osvobodí; telepatický projektor je zanechán na místě (T 117)

Voorm Dax se zřekne kultu Baalol a dá si jméno Spanger. Podmaní si terranskou koloniální planetu Dalav (PR 663)

Ertrusan Abu Ghanfa navazuje spojení se Singmarem Sakhahatem, velitelem ferronských Egalistů (T 126)

Na Ferrolu dochází k rozbrojům, které jsou vyvolané egalistickou stranou (T 126)

Před svou smrtí předá Nephremův přítel neotevřený dopis jednomu svému známému, který se stáhne do severoamerického národního parku (PR 764, T 170)

TSCHUGNOR je nasazen pro pravidelný transport Cerrolithu mezi Ferrolem a Olympem (T 204)

Aktuální data:
28.10.2021
1566 před NGL
2. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459515.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!