Wilcock

z Databáze Multiversa
navigátor, člen posádky IMPERÁTORA, KI-33.